Nyheter, arkiv 2006

Genusvetenskap i Malmö läggs ned

2006-12-20 11:26

Malmö högskola lägger ned vårens kurser i genusvetenskap på grund av en omorganisering. Lärarna är kritiska till det snabba beslutet, men till hösten förväntas genusämnet återinföras inom ett nytt område.

Läs Genusvetenskap i Malmö läggs ned ›

Arbetsmiljöproblem för kvinnliga tandläkare

2006-12-20 10:08

Kvinnliga obefordrade allmäntandläkare inom Folktandvården upplever stora brister i sin arbetsmiljö visar en avhandling av Karin Hjalmers vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola.

Läs Arbetsmiljöproblem för kvinnliga tandläkare ›

Ny europeisk jämställdhetsmyndighet

2006-12-19 11:05

Ett jämställdhetsinstitut för EU inrättas under 2007. Det placeras i Litauen och ska främja jämställdhet inom EU:s organisation och medlemsländer, samt sprida information om forskning och metoder.

Läs Ny europeisk jämställdhetsmyndighet ›

De vann kampen om excellensmiljonerna

2006-12-18 10:50

Genusforskare i Linköping vill lägga grunden för ett europeiskt genusforskningsinstitut. Tillsammans med Umeå och Uppsala har de utsetts till Centers of Gender Excellence. Läs mer i senaste numret av Genusperspektiv.

Läs De vann kampen om excellensmiljonerna ›

Kvinnokonferenser kring sekelskiftet 1900

2006-12-13 13:04

En ny avhandling vid Stockholms universitet lyfter fram den borgerliga kvinnorörelsens framväxt. Konferenser arrangerade av Svenska Kvinnornas Nationalförbund var ett sätt att nå offentligheten och synliggöra kvinnofrågor.

Läs Kvinnokonferenser kring sekelskiftet 1900 ›

Skillnader i vård för våldsutsatta kvinnor

2006-12-12 17:14

Det finns stora brister i hälso- och sjukvårdens arbete för våldsutsatta kvinnor, men den har ändå förbättrats de sista tio åren. Det visar en nationell kartläggning som Rikskvinnocentrum genomfört.

Läs Skillnader i vård för våldsutsatta kvinnor ›

Rapport om läroböcker ur könsperspektiv

2006-12-08 16:04

Många läroböcker kan upplevas som diskriminerande och kränkande för bland annat kvinnor och icke-heterosexuella. Det visar en rapport från Skolverket som menar att lärare kritiskt måste granska det material som används i undervisningen.

Läs Rapport om läroböcker ur könsperspektiv ›

Kvinnor får senare hjärtvård

2006-12-05 09:40

Kvinnor väntar längre än män innan de söker vård för sina kärlkrampssmärtor. De får också vänta längre på akuten innan de flyttas till hjärtintensiven, men väl där får kvinnor lika bra behandling som män visar en ny avhandling.

Läs Kvinnor får senare hjärtvård ›

Genuspris till smärtforskare

2006-12-05 08:52

Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings universitet ger årets Forumpris till universitetslektor Ragnhild Raak.  Priset får hon för sitt arbete med att få in genusperspektiv både i grundutbildningen och i doktorandhandledningen.

Läs Genuspris till smärtforskare ›

Porträtt: Catharina Landström

2006-12-04 13:01

När stadsjeepen blev en storsäljare bland amerikanska kvinnor reagerade bilindustrin med skräckblandad förtjusning. Med sina mörka färger och sin kraftfulla motor var den jättelika bilen tänkt att appellera till den välbärgade medelklassmannen. – Det nya konsumtionsmönstret skapade kaos hos dem som alltid tagit bilkulturens könsordning för given, säger Catharina Landström, docent i vetenskapsteori.

Läs Porträtt: Catharina Landström ›

Elin Wägners 20-tal

2006-12-01 09:43

Enligt en ny avhandling från Uppsala universitet bör Elin Wägners 20-talsromaner betraktas som utvecklingsromaner om den medelålders kvinnan och hennes sexualitet. Den undersöker Elin Wägner som internationell rörelseintellektuell under 1920-talet.

Läs Elin Wägners 20-tal ›

Akademisk karriär svårare för kvinnor

2006-12-01 09:36

Enkätsvar från anställda på kemiska institutionen i Göteborg visade att gruppen kvinnor mådde markant sämst. Den utredning som sedan tillsattes avslöjar traditionellt manliga maktstrukturer och ger förslag som ska leda till förändring.

Läs Akademisk karriär svårare för kvinnor ›

JämO lanserar ny webbplats

2006-11-30 11:09

Enklare struktur, tydligare grafisk profil och nya tjänster som bättre ska fylla användarens behov. Det är syftet med den nya, omformade webbplatsen för JämO.

Läs JämO lanserar ny webbplats ›

Tre miljöer får dela på 60 miljoner

2006-11-27 17:01

Uppsala, Umeå och Linköpings universitet blev vinnarna i utlysningen "Centers of Gender Excellence". Den internationella bedömargruppen var imponerad av den svenska forskningen. Det viktigaste kriteriet har varit gruppernas möjlighet att bli internationellt ledande inom fältet.

Läs Tre miljöer får dela på 60 miljoner ›

Ny nordisk tidskrift om män

2006-11-24 09:55

NORMA är den första nordiska vetenskapliga tidskriften om mansforskning. Den ges ut av NIKK tillsammans med Universitetsförlaget i Oslo och är resultat av samarbete mellan nordiska forskningsmiljöer för studier om män, maskulinitet och jämställdhet.

Läs Ny nordisk tidskrift om män ›

Skolledarskap och kön

2006-11-21 13:36

Lyhörda kvinnor och tydliga män är en vanlig föreställning om hur manliga och kvinnliga chefer är. Och kön verkar ha betydelse när lärare beskriver sina chefer. Men bland skolledare har kvinnor och män ganska lika uppfattning om sin roll.

Läs Skolledarskap och kön ›

Genushistoria utmanas av pensionsavgångar

2006-11-20 09:36

Området genushistoria är inne i en fas då flera av de mest betydelsefulla ämnesföreträdarna är på väg att gå i pension. Denna utmaning var temat för konferensen "Kön i karriär och historieskrivning: Erfarenheter från tre decennier", arrangerad av föreningen Sveriges kvinno- och genushistoriker.

Läs Genushistoria utmanas av pensionsavgångar ›

Genusteoretisk kurs i Jönköping

2006-11-14 13:16

Högskolan i Jönköping ger för första gången en kurs i genusteori, med start våren 2006. Kursen är en 5-poäng samhällsvetenskaplig introduktion till det genusteoretiska fältet.

Läs Genusteoretisk kurs i Jönköping ›

Kön centralt när partier nominerar

2006-11-13 13:51

Enligt en ny avhandling av från Stockholms universitet är kön fortfarande av central betydelse när de politiska partierna nominerar sina kandidater. Avhandlingen visar dock på betydande skillnader mellan partierna.

Läs Kön centralt när partier nominerar ›

Sveriges första kvinnliga arkitekter

2006-11-10 10:26

Fram till 1921 var förbjudet för kvinnor att utbilda sig till arkitekt vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. En ny avhandling vid Göteborgs universitet handlar om Sveriges första kvinnliga arkitekter och byggpionjärer.

Läs Sveriges första kvinnliga arkitekter ›

Jämställdhetspris till tekniskt nätverk

2006-11-09 15:54

Rektor vid Linköpings universitet ger årets jämställdhetspris till ett nätverk för kvinnliga doktorander på tekniska fakulteten. Nätverket ger inbördes stöd och främjar utbyte av erfarenheter, lyder motiveringen.

Läs Jämställdhetspris till tekniskt nätverk ›

Gender in Norway

2006-11-07 13:41

Norge vill exportera jämställdhets- och genusforskning och lanserar därför en ny engelskspråkig webbsida. Där presenteras också för första gången samlat information om norsk forskning inom området.

Läs Gender in Norway ›

Resursenhet för genus på museer

2006-11-06 14:27

En ny resursenhet för att främja utvecklingen av genusperspektiv inom museibranschen föreslås av Arbetets museum. Det framgår i rapporten Rum för genus som har lämnats till Utbildnings- och kulturdepartementet.

Läs Resursenhet för genus på museer ›

Kvinnor i krig både offer och förövare

2006-11-02 14:38

Kvinnor förbises när internationella hjälporganisationer gör insatser i krigsdrabbade länder. Det konstaterar Chris Coulter, Uppsala universitet, i en avhandling om stridande kvinnor i rebellrörelsen under kriget i Sierra Leone.

Läs Kvinnor i krig både offer och förövare ›

Genusvetenskaplig tidskrift flyttar till Malmö

2006-10-31 09:47

Kvinnovetenskaplig tidskrift som är en av Nordens främsta genusvetenskapliga tidskrifter flyttar till Malmö högskola. Samtidigt byter den namn till Tidskrift för genusvetenskap, TGV.

Läs Genusvetenskaplig tidskrift flyttar till Malmö ›

Nya pengar till kvinnoorganisationer och jämställdhetsarbete

2006-10-31 09:39

Flera gånger under året delas ett statligt bidrag ut till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. Ett nytt bidragsbeslut i oktober ger 26 olika föreningar och projekt närmare sex miljoner kronor.

Läs Nya pengar till kvinnoorganisationer och jämställdhetsarbete ›

“Könat” lärande i förskola och skola

2006-10-30 09:51

Det talas ofta om kunskap och lärande i förskolan och skolan som om kunskap var helt objektiv och neutral. Men nästan allt lärandearbete har ett kön, menar forskaren Hillevi Lenz Taguchi som ska föreläsa på Skolforum i Stockholm.

Läs “Könat” lärande i förskola och skola ›

Konferens om intersektionalitet

2006-10-25 14:51

Intersektionalitet är spjutspetsen inom den samhällsvetenskapliga kunskapsproduktionen. Det sa den serbiske forskaren Marina Blagojevic vid en konferens om intersektionalitet i Vadstena nyligen.

Läs Konferens om intersektionalitet ›

Beredd att ta strid för genusforskningen

2006-10-24 16:21

Folkpartisten Barbro Westerholm som nu gör comeback i riksdagen är beredd att ta strid om de öronmärkta pengarna till genusforskningen hotas. Det säger hon i en intervju i det senaste numret av Genusperspektiv.

Läs Beredd att ta strid för genusforskningen ›

Kvinnliga Akademikers Förening har fått en ny hemsida

2006-10-24 15:37

Kvinnliga Akademikers Förening lanserar en ny hemsida. Dessutom firar föreningen 150-årsjubileet av Karolina Widerströms födelsedag med seminarium om kampen mot prostitutionen.

Läs Kvinnliga Akademikers Förening har fått en ny hemsida ›

Män syns mer än kvinnor i rutan

2006-10-18 10:11

Två av tre personer i teve är män. Tre av fyra av maktpersoner som synliggörs i teve är män. Ny avhandling vid Göteborgs universitet visar att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i alla genrer i svensk television.

Läs Män syns mer än kvinnor i rutan ›

Manlighet förändras över tid

2006-10-17 13:35

När så mycket forskning bedrivs om kvinnor och queer är det också viktigt att beskriva och nyansera manligheten. Det menar Torbjörn Forslid, författare till boken ”Varför män? Om manlighet i litteraturen”.

Läs Manlighet förändras över tid ›

Britta Lundgren får pris

2006-10-11 13:46

Det nyinstiftade genusforskarpriset vid Umeå universitet tilldelas professor Britta Lundgren. Priset delas ut under en ceremoni vid universitets årshögtid den 20 oktober.

Läs Britta Lundgren får pris ›

Systerskap och feministiska fanzines

2006-10-10 16:06

Etnologen Jenny Gunnarsson Payne har i sin doktorsavhandling undersökt feministiska fanzines, som är små, icke-kommersiella medier. Begreppet systerskap träder fram som ett sammanbindande kitt mellan fanzinen, oavsett inriktning eller åsikter.

Läs Systerskap och feministiska fanzines ›

Stöd till starka genusforskningsmiljöer

2006-10-06 15:37

Tio forskningsmiljöer har ansökt om Vetenskapsrådets stöd till excellenta genusforskningsmiljöer. Ansökningarna bedöms av en internationell expertpanel och ett femårigt bidrag väntar de som motsvarar experternas krav.

Läs Stöd till starka genusforskningsmiljöer ›

Pengar till forskning om jämställdhetspolitik

2006-10-04 13:50

Umeåforskaren Malin Rönnblom ska studera hur jämställdhetspolitiken fungerar i EUs medlemsstater. Som en av elva parter i forskningsprogrammet Quality in Gender and Equality Policies får hon nästan fyra miljoner kronor för fyra års forskning.

Läs Pengar till forskning om jämställdhetspolitik ›

Medicinskt genusforskarcentrum invigs

2006-10-03 14:18

Centrum för genusforskning (CGF) vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, är ett av de första i världen där en bred tvärvetenskaplig genusforskning byggs upp inom medicinsk forskning. CGF invigs tisdag 3 oktober.

Läs Medicinskt genusforskarcentrum invigs ›

Nyheter från KILDEN

2006-10-03 13:53

KILDEN ger tips om senaste nytt inom norsk genusforskning. KILDEN är informations- och dokumentationscenter för kvinno- och könsforskning i Norge.

Läs Nyheter från KILDEN ›

Könspolitik på gränsen

2006-10-02 14:01

Varför är förslag om kvotering och positiv särbehandling så laddade och vad säger det om vår syn på jämställdhet, rättvisa och demokrati? Det frågar Maria Törnqvist i sin avhandling vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs Könspolitik på gränsen ›

Museers politik och praktik skärskådas

2006-10-02 11:16

Vem har ansvaret för kulturarvet? Och vilka bilder presenteras av vår kultur och historia? Wera Grahn, Tema Genus vid Linköping universitet, har granskat Nordiska museet ur genusperspektiv.

Läs Museers politik och praktik skärskådas ›

En bättre och lyckligare värld

2006-09-27 16:17

Nationella sekretariatet för genusforskning och Kvinnofolkhögskolan arrangerar i höst tre föreläsningar på temat "En bättre och lyckligare värld. Kvinnors utopiska visioner." Den första äger rum måndagen den 9 oktober.

Läs En bättre och lyckligare värld ›

Konstens regler och kvinnors liv

2006-09-27 16:13

Sju kvinnors liv står i fokus i en ny avhandling vid Göteborgs universitet. Deras yrkesval påverkas i hög grad av klass och kön, menar sociologen Marita Flisbäck. Men de omformulerar och avromantiserar också bilden av konstnären.

Läs Konstens regler och kvinnors liv ›

Yrkesmedicinsk forskning utgår från män

2006-09-27 10:22

Forskning om arbetsrelaterad hälsa utförs till största delen på män men anses gälla även kvinnor. Risken är att det leder till fel slutsatser om kvinnors arbetsskador och arbetssituation, skriver Arbetslivsinstitutet.

Läs Yrkesmedicinsk forskning utgår från män ›

Könsskillnader i kroppsuppfattning

2006-09-26 10:14

En ny studie vid Göteborgs universitet visar att unga kvinnors och mäns kroppsideal skiljer sig från vad motsatta könet finner attraktivt. Tydligast är att kvinnor vill vara smalare än vad män tycker är snyggt.

Läs Könsskillnader i kroppsuppfattning ›

Ny webbplats för europeiskt nätverkande

2006-09-22 13:49

Nätverket WeAVE vill främja samtal och utbyte av erfarenheter inom europeisk genusvetenskap och lanserar därför en ny webbplats.

Läs Ny webbplats för europeiskt nätverkande ›

Genustips på Bokmässan 21-24 september

2006-09-20 11:06

Bokmässan är mer än böcker. Genusfrågor av alla slag diskuteras under flertalet debatter och seminarier från torsdag till söndag på Svenska Mässan i Göteborg.

Läs Genustips på Bokmässan 21-24 september ›

Porträtt: “För många män är deras kön osynligt”

2006-09-14 12:38

Han reser ragg om någon kallar honom mansforskare. – Termen antyder att det finns forskning om män och att det finns forskning om kvinnor, och att dessa två områden är helt skilda från varandra. Så är det naturligtvis inte, säger Jeff Hearn, professor i maskulinitet, kultur och samhälle vid Linköpings universitet. I realiteten innehar han den första professuren i kritisk forskning om män.

Läs Porträtt: “För många män är deras kön osynligt” ›

Kvinnors roll i politiken?

2006-09-11 15:49

Har kvinnor fått mer att säga till om i politiken? Om det handlar ett bokmässeseminarium, som arrangeras av Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Kvinnors roll i politiken? ›

Valspecial i Genusperspektiv

2006-09-06 10:28

Det senaste numret av det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv rapporterar från Almedalen och diskuterar höstens val till de statliga forskningsråden.

Läs Valspecial i Genusperspektiv ›

Kvinnoorganisationer får statsbidrag

2006-09-06 09:24

Föreningar som arbetar för jämställdhet tilldelas 1,3 miljoner, 3,4 miljoner fördelas i organisations-, etablerings- och verksamhetsbidrag. 1,3 miljoner till ideella föreningar som arbetar för jämställdhet Följande organisationer och jämställdhetsprojekt får sammanlagt 1,3 miljoner kronor i bidrag...

Läs Kvinnoorganisationer får statsbidrag ›

Uppsatstävling om jämställdhet

2006-09-05 16:21

Högskolan i Halmstad utlyser en nationell uppsatstävling för studenter på c- och d-nivå. Temat är jämställdhet i teori och praktik.

Läs Uppsatstävling om jämställdhet ›

Linnéstödet ostrategisk satsning på män

2006-08-23 11:03

Nästan nio av tio strategiska skattekronor går till manliga forskare. Det skriver elva forskare i en debattartikel i Svenska dagbladet 30 juli.

Läs Linnéstödet ostrategisk satsning på män ›

Mäns våld – barns upplevelser

2006-08-22 10:10

Genusforskaren Maria Eriksson har kartlagt verksamheter för att få män att sluta använda våld mot kvinnor och barn samt verksamheter riktade till flickor och pojkar som upplever mäns våld mot kvinnor i sin familj.

Läs Mäns våld – barns upplevelser ›

Rikskvinnocentrum ombildas

2006-08-07 16:19

Den 3 augusti fattade regeringen beslut om en förordning om nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor. Detta inrättas vid Uppsala universitet som en inrättning för särskilda uppgifter från och med den 1 oktober 2006.

Läs Rikskvinnocentrum ombildas ›

Öronmärkta pengar överlever valet

2006-07-07 15:45

En borgerlig valseger behöver inte äventyra de idag öronmärkta pengarna till genusforskningen. Det framkom vid en hearing med samtliga riksdagspartier under Almedalsveckan i Visby som Nationella sekretariatet för genusforskning arrangerade.

Läs Öronmärkta pengar överlever valet ›

“Könskriget” debatterades i Almedalen

2006-07-07 15:19

Det är business as usual i forskningen – debatten efter ”Könskriget” i tv har betytt ganska lite för genusforskningen på vår institution. Det går bra för svensk genusforskning. Det sa historikern David Tjeder vid ett seminarium som Nationella sekretariatet för genusforskning arrangerade under Almedalsveckan i Visby.

Läs “Könskriget” debatterades i Almedalen ›

Vinnvård utlyser forskningsmedel

2006-06-26 11:10

Programmet Vinnvård omfattar i sin helhet minst 100 miljoner kr, och minst två forskningsutlysningar planeras. Den första öppnade igår, den 20 juni.

Läs Vinnvård utlyser forskningsmedel ›

Genusperspektiv frågar ut riksdagspartierna

2006-06-26 09:31

Hur kommer riksdagspartierna att förhålla sig till genusforskningen efter en eventuell valseger? I en enkät presenterar det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv politikernas svar.

Läs Genusperspektiv frågar ut riksdagspartierna ›

Könskrig och genusforskning i Almedalen

2006-06-21 15:42

Under Almedalsveckan arrangerar sekretariatet två seminarier med genusforskare och riksdagspolitiker. Den senaste tidens debatt om feminism och genusforskningens framtid efter valet handlar seminarierna om.

Läs Könskrig och genusforskning i Almedalen ›

Våld under skilsmässa

2006-06-15 13:34

Kvinnor som lämnar våldsamma män utsätts för ökat våld just innan separationen, visar en ny avhandling. Rädsla för barnens pappa gör också att många mammor sänker sina krav i vårdnadstvister.

Läs Våld under skilsmässa ›

Handlingsplan för jämställda löner

2006-06-08 15:41

Regeringen har lämnat en handlingsplan för jämställda löner till riksdagen. Lika lön för lika och likvärdigt arbete är målet.

Läs Handlingsplan för jämställda löner ›

Kvinnors vardag och hälsa

2006-06-08 10:37

Vilka faktorer styr stressrelaterad ohälsa bland kvinnor? Ny avhandling visar hur arbete, fritid och vila och balansen där emellan påverkar kvinnors hälsa.

Läs Kvinnors vardag och hälsa ›

Ny webbplats för Nationella sekretariatet för genusforskning

2006-06-07 11:00

Idag lanseras sekretariatets nya webbplats, www.genus.se. Förutom en helt ny design har webbplatsen fått en hel del funktionella förbättringar.

Läs Ny webbplats för Nationella sekretariatet för genusforskning ›

“Öronmärkning behövs ännu”

2006-06-05 10:57

Det finns ännu så mycket okunskap och motstånd att öronmärkningen av medel till genusforskning fortfarande behövs. Det anser Gunnel Gustafsson som är biträdande generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Läs “Öronmärkning behövs ännu” ›

Yrke, status och genus

2006-05-31 10:39

Kvinnor inom ett yrke kan sänka yrkets status, men bara inom högstatusyrken, visar en ny avhandling. Inom lågstatusyrken påverkar könsfördelningen inte yrkesstatus.

Läs Yrke, status och genus ›

Pris till Hillevi Ganetz

2006-05-31 10:37

Årets Karin Westman Berg-pris tilldelas docent Hillevi Ganetz, Centrum för genusvetenskap i Uppsala.

Läs Pris till Hillevi Ganetz ›

Norrbottniska män halkar efter på arbetsmarknaden

2006-05-24 14:21

Norrbottniska kvinnor utbildar sig och prövar nya yrken på en förändrad arbetsmarknad. Men för många av traktens män är dessa jobb knapsu - omanliga - och därmed förbjuden mark. Rädslan för att bete sig feminint begränsar deras val i livet. Om detta kan du läsa i Genus 2/06.

Läs Norrbottniska män halkar efter på arbetsmarknaden ›

Tydlig manlig norm i svensk TV

2006-05-23 16:31

Den manliga normen är stark i TV-utbudet. Det går två män på varje kvinna – inte bara i nyheterna utan i de flesta genrer. Dessutom är vissa roller vikta för kvinnor och vissa för män. Om detta kan du läsa i Genus 2/06.

Läs Tydlig manlig norm i svensk TV ›

Från Svansjön till Kung Kristina

2006-05-23 15:02

I vår arrangerades Dansbiennalen i Västra Götaland. Nationella sekretariatet för genusforskning var med och anordnade ett seminarium under rubriken Från Svansjön till Kung Kristina - genusperspektiv på dansens villkor.

Läs Från Svansjön till Kung Kristina ›

Jämställdhet i praktiken

2006-05-23 14:53

Jämställdhet i praktiken arrangerades för dansare och koreografer av Teaterförbundets dansavdelning. Flera intressanta samtal kom upp under seminariets timma som skulle ägnas åt att diskutera hur arbetsplatser och arbete ser ut i dag.

Läs Jämställdhet i praktiken ›

Genustema på Dansbiennalen

2006-05-23 14:51

I vår arrangerades Dansbiennalen i Västra Götaland med Göteborg som huvudarena. Dansaren och publiken, mångkultur och genus var teman för programmet.

Läs Genustema på Dansbiennalen ›

Porträtt: Ewa Gunnarsson

2006-05-18 12:59

För arbetslivsforskaren Ewa Gunnarsson är “förändringsprocesser” ett nyckelord. Det är vad nästan hela hennes yrkesliv har handlat om. Att forska om arbetsvillkoren men också aktivt medverka till att förbättra dem. – Det räcker inte att öka genusmedvetenheten. Det gäller också att bryta mönster och tänka nytt. Ett perspektiv hon förstås har med sig som ny professor i människa och maskin med genusinriktning vid Luleå tekniska universitet.

Läs Porträtt: Ewa Gunnarsson ›

Studenter kritiserar Karolinska institutet

2006-05-11 14:40

Sjuksköterske- och läkarstudenter riktar skarp kritik mot Karolinska institutets studie- och arbetsmiljö. Bland annat visar den rapport som studenterna lagt fram på könsdiskriminering, både på utbildningen och inom vårdsystemet.

Läs Studenter kritiserar Karolinska institutet ›

Stöd till starka genusforskningsmiljöer utlyses

2006-05-11 14:36

Vetenskapsrådet utlyser stöd till starka genusforskningsmiljöer. Stödet kan uppgå till fyra miljoner kronor per år i fem år. Enbart grupper som bedöms ha förmåga och tydliga planer på att bli ledande genusforskningsmiljöer i ett internationellt perspektiv kan komma i fråga.

Läs Stöd till starka genusforskningsmiljöer utlyses ›

Profession eller kall beror på kön

2006-05-10 13:32

Idén om traditionellt kvinnodominerade yrken som kall har också påverkat lönesättningen, visar forskning från Arbetslivsinstitutet. Inom mansdominerade yrken ses jobbet oftare som profession.

Läs Profession eller kall beror på kön ›

Forskning om kvinnors innovationer

2006-05-08 13:20

Ett fyraårigt forskningsprojektet undersöker kvinnors initiativ i innovationssystem. Bland annat studeras varför kvinnor så sällan stöds av regionala utvecklingsprogram.

Läs Forskning om kvinnors innovationer ›

Prisade uppsatser

2006-05-08 11:57

Uppsala universitet har för första gången delat ut ett nytt pris till bästa uppsats med jämställdhets- eller genusperspektiv. Och tidigare i vår delade JämO ut pris för fem uppsatser från hela landet inom ämnet jämställdhet.

Läs Prisade uppsatser ›

Nya professorer

2006-04-26 14:28

Eva-Maria Svensson är ny professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Gunilla Jarlbro nyligen installerad vid Lunds universitet.

Läs Nya professorer ›

Förslag till jämställd scenkonst

2006-04-26 10:45

Regissör, ljustekniker, koreograf eller musiker. Inom scenkonsten ska kvinnor ha minst 40 procent av jobben. Det målet föreslår kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet i betänkandet Plats på scen.

Läs Förslag till jämställd scenkonst ›

Svårare att bli professor som kvinna

2006-04-18 15:20

Fler kvinnor än män examineras från långa högskoleutbildningar, men det är oftare männen som doktorerar. Män har också dubbelt så stor chans till professorstjänster. Det visar en ny rapport från Högskoleverket.

Läs Svårare att bli professor som kvinna ›

Vetenskapsrådet skärper jämställdhetsarbetet

2006-04-18 14:25

En ny rapport visar att Vetenskapsrådet oftare beviljar bidrag till män än kvinnor. Därför skärps riktlinjerna för rådets jämställdhetsarbete.

Läs Vetenskapsrådet skärper jämställdhetsarbetet ›

Pionjären Karen Davies har avlidit

2006-04-11 11:29

Docent Karen Davies blev nationellt och internationellt känd som forskare och lärare inom sociologi, genusvetenskap och arbetslivsforskning.

Läs Pionjären Karen Davies har avlidit ›

Skev – ett nytt begrepp för genusforskningen?

2006-04-06 15:10

I Tidskrift för litteraturvetenskap nummer 3 2005 lanseras nu begreppet skev för att vidga queerbegreppet så att det kan användas även om andra teman och problemområden än de som queer brukar användas för.

Läs Skev – ett nytt begrepp för genusforskningen? ›

Nordisk webbtidskrift om queer

2006-04-05 15:14

En grupp forskare och studenter från hela Norden planerar en ny engelskspråkig webbtidskrift om nordisk queer- och genusforskning.

Läs Nordisk webbtidskrift om queer ›

Finansiärer väljer filmer av män

2006-04-05 15:11

Ju fler beslutsfattare i en films finansieringskedja, desto sämre chanser för kvinnliga filmskapare. Det visar en rapport från wift, women in film and television.

Läs Finansiärer väljer filmer av män ›

Regeringen vill ha jämställdhetsmyndighet

2006-03-22 15:04

Regeringen och samarbetspartierna vill ha en ny myndighet nästa år med ansvar för jämställdhet. Det framgår av regeringens jämställdhetspolitiska proposition som formulerar nya mål för jämställdhetspolitiken.

Läs Regeringen vill ha jämställdhetsmyndighet ›

Nordisk konferens om mäns hälsa

2006-03-22 14:49

Forskare från hela norden samlades 10–11 mars på Oslo universitet för att diskutera mäns hälsa ur ett jämställdhetsperspektiv.

Läs Nordisk konferens om mäns hälsa ›

Nytt nätverk för genusforskare

2006-03-14 14:43

Det finns behov av att prata om vad som händer inom forskning med genusperspektiv på rum och stadsmiljöer i Sverige. Därför startas nu nätverket Genus och byggd miljö.

Läs Nytt nätverk för genusforskare ›

Kvinnor och män samarbetar sällan

2006-03-14 14:27

Könstillhörighet påverkar samarbete mellan forskare och missgynnar den grupp som är i minoritet, visar en ny studie från Industriens utredningsinstitut, IUI.

Läs Kvinnor och män samarbetar sällan ›

Internationellt möte om genus och skogsbruk

2006-03-14 14:13

Lantbruksuniversitetet i Umeå anordnar en konferens om genusstrukturer i skogsägande och skogliga organisationer.

Läs Internationellt möte om genus och skogsbruk ›

Kvinnliga forskare behövs i Europa

2006-03-14 12:00

Varför har inte Sverige och Norge - som länge satsat aktivt på jämställdhet vid universiteten - lyckats bättre än Baltikum och många länder i Östeuropa och kring Medelhavet? Den frågan ställde forskaren Liisa Husu vid 8 mars-seminariet "Kvinnor, vetenskap och karriär. Vad händer efter avhandlingen?".

Läs Kvinnliga forskare behövs i Europa ›

Ny styrelse för sekretariatet

2006-03-09 11:55

Regeringen har utsett en ny styrelse för Nationella sekretariatet för genusforskning. Ny ordförande blir Ulf Mellström, professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet.

Läs Ny styrelse för sekretariatet ›

Genusforskarförbund bildat

2006-03-09 11:55

Nu är Sveriges genusforskarförbund bildat. 7 mars bildades föreningen vid ett konstituerande möte vid Södertörns högskola.

Läs Genusforskarförbund bildat ›

TORA-taggen tilldelas Carin Holmberg

2006-03-06 11:46

Fredagen den 17 mars kl 17. 00 delar föreningen T.O.R.A ut årets TORA-Tagg i Statsvetenskapliga institutionens lokaler på Stockholms universitet, rum F 702. I samband med prisutdelningen ges en kortare föreläsning av pristagaren.

Läs TORA-taggen tilldelas Carin Holmberg ›

Kulturen missar jämställdhetsarbetet

2006-03-06 11:37

Bland 38 granskade kulturinstitutioner har bara Svensk form och Statens Kulturråd jämställdhetsplaner som lever upp till lagens krav. Det visar en undersökning som JämO har gjort.

Läs Kulturen missar jämställdhetsarbetet ›

Varför firas Internationella kvinnodagen 8 mars?

2006-03-01 12:02

Över hela världen uppmärksammas internationella kvinnodagen, en tradition med anor från förra sekelskiftet. Sedan 1977 är firandet rekommenderat av FN. Att det är den 8 mars som gäller vet många, men är det så många som känner till varför det är just det datumet? Vi tipsar om några av de saker som händer runtom i landet.

Läs Varför firas Internationella kvinnodagen 8 mars? ›

Olika stöd till män och kvinnor

2006-03-01 11:57

Män och kvinnor med handikapp får olika insatser, visar en rapport från Socialstyrelsen, som har jämfört statistik från handikappsomsorgen ur ett könsperspektiv.

Läs Olika stöd till män och kvinnor ›

Fora för genus

2006-02-21 10:21

Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle startar nya verksamheter för att främja genusforskning.

Läs Fora för genus ›

Porträtt: “Gud hatar inte bögar – men många kristna gör det”

2006-02-20 13:11

Det är vinter och handlingsutrymmet begränsat för den som inte går ut ensam när det är mörkt. Det gör inte Lars Gårdfeldt, präst och förkämpe för de homosexuellas rätt att behandlas som fullvärdiga människor, också i kyrkan. Just nu är maken bortrest vilket gör att det bara går att vara utomhus några få timmar. Nya mordhot har anlänt och även om det inte är första gången tar det på krafterna.

Läs Porträtt: “Gud hatar inte bögar – men många kristna gör det” ›

Hedersdoktorer på Chalmers 2006

2006-02-13 10:19

Fyra nya hedersdoktorer har utsetts på Chalmers. Två av dem är Agnes Wold och Christine Wennerås. De hedras bland annat för att ha uppmärksammat den akademiska världen på hur kvinnliga forskare riskerar att missgynnas.

Läs Hedersdoktorer på Chalmers 2006 ›

Pedagogens kön oviktigt

2006-02-06 11:42

Barns studieresultat påverkas inte av om läraren är en man eller kvinna. Ett flera år långt forskningsprojekt motsäger teorin att pojkar skulle missgynnas av en kvinnodominerad skolmiljö, skriver Göteborgs-Posten.

Läs Pedagogens kön oviktigt ›

Karaktärsbeskrivningar avslöjar könsrollsmönster

2006-02-06 10:17

Moderna barnböcker beskriver lika ofta pojkars som flickors utseende, men på olika sätt. Den slutsatsen drar Hanna Sveen som har jämfört viktoriansk och modern brittisk barnlitteratur.

Läs Karaktärsbeskrivningar avslöjar könsrollsmönster ›

Medicinsk forskning ska bedrivas på både kvinnor och män

2006-02-06 10:14

Det kravet ställer politikerna i landstingets forskningsnämnd i Örebro län, skriver Bergslagsposten.

Läs Medicinsk forskning ska bedrivas på både kvinnor och män ›

Nytt institut för genusforskning

2006-01-23 11:32

Universiteten i Örebro och Linköping satsar gemensamt för att främja genusforskning och forskarutbildning. Parterna skrev avtal innan jul om att samverka i Institutet för tematisk genusvetenskap (GI).

Läs Nytt institut för genusforskning ›

Avhandling synar ojämlik pedagogik

2006-01-23 11:28

Efter fyra år på Chalmers märkte Fariba Ferdos att den frispråkighet hon varnades för i Iran hade tystnat. Hon reagerade inte längre på nedsättande kommentarer och ojämlik behandling. Med tiden hade hon anpassat sig till samma patriarkala mönster, om än i mildare form, som på högskolan i Iran.

Läs Avhandling synar ojämlik pedagogik ›

Kraften att simma motströms?

2006-01-12 11:22

I september presenterade tankesmedjan Timbro en rapport, sedan journalisten Susanna Hakelius Popova granskat tio svenska genusavhandlingar. Nu har genusforskarna Siv Fahlgren och Britt-Marie Thurén kommit med ett svar, en granskning av granskningen. De bemöter Popovas kritik av genusforskningen.

Läs Kraften att simma motströms? ›