Nyheter, arkiv 2008

Kilden lanserar nätportal om människohandel

2008-12-17 13:22

Kilden är Norges informationscenter för norsk genusforskning. I samband med sitt 10-årsjubileum lanserade Kilden den nya nätutställningen "Kvinner i Rosa". Där presenteras livshistorier av kvinnor från olika länder som med stöd av Rosa-projektet tagit sig ur människohandel och prostitution.

Läs Kilden lanserar nätportal om människohandel ›

Norma tar sig an temat militarism

2008-12-16 09:54

Senaste Norma - Nordisk tidskrift för maskulinitetsstudier är ett specialnummer om män och maskuliniteter inom den militära sfären. Läs om engelska vapenvägrare, traumatiserade finska krigsveteraner, fåfänga australiska fredsbevarare samt "osynliga" norska kvinnliga soldater.

Läs Norma tar sig an temat militarism ›

Genusforskningens roll tonas ner i nya propositionen

2008-12-10 11:47

Genusforskningens roll i den nya propositionen är avsevärt mer nedtonad än i den förra. Det stod klart efter att forskningsminister Lars Leijonborg presenterat sin forskningsproposition för perioden 2009-2012. Men genusforskningens öronmärkta medel blir kvar även under de närmaste åren.

Läs Genusforskningens roll tonas ner i nya propositionen ›

Konferens startskott för Jämi

2008-12-08 11:31

I juli fick sekretariatet regeringens uppdrag att bygga upp ett stöd för statliga myndigheters arbete för en mer jämställd verksamhet. Detta uppdrag kommer att genomföras inom programmet Jämställdhetsintegrering i staten, Jämi. Nu bjuder sekretariatet in till en inledande konferens. Konferensen "...

Läs Konferens startskott för Jämi ›

Nordbor alltmer kritiska till prostitution

2008-12-01 13:36

Befolkningen i de flesta nordiska länder har blivit mer kritisk till prostitution som fenomen de senaste åren. Det visar ett forskningsprojekt om prostitution som koordinerats av Nordiska institutet för kunskap om kön, Nikk.

Läs Nordbor alltmer kritiska till prostitution ›

Excellenta genusmiljöer utvärderade

2008-11-26 09:24

De tre genusforskningsmiljöer som 2006 utnämndes till Centers of Gender Excellence har gjort en stark uppstart. Det visar en utvärdering av verksamheten som Vetenskapsrådet har gjort.

Läs Excellenta genusmiljöer utvärderade ›

Nikk lanserar ny webbplats

2008-11-25 09:19

Nordiska institutet för kunskap om kön, Nikk, lanserar nu sin nya webbplats. Syftet är att bättre kunna tillmötesgå användarnas behov av enkla översikter och god inblick i Nikks projekt.

Läs Nikk lanserar ny webbplats ›

Mp och V vill satsa mer på genusforskning

2008-11-20 10:42

Både vänsterpartiet och miljöpartiet vill avsätta 30 miljoner till genusforskning i sina respektive följdmotioner till regeringens forskningsproposition Ett lyft för forskning och innovation. Vänsterpartiet vill ha tolv nya genusprofessurer.

Läs Mp och V vill satsa mer på genusforskning ›

Genus på nordiska nätet

2008-11-18 10:03

Olika former av informationscenter för genusforskning finns i samtliga nordiska länder, men förutsättningarna ser olika ut. Tidningen Genus har gjort en genomgång av de nordiska ländernas webbplatser.

Läs Genus på nordiska nätet ›

Ny databas ger tillgång till Sveriges genusexperter

2008-11-05 08:00

Onsdag den 5 november lanserar Kvinnohistoriska samlingarna i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning den nya databasen Greda, Gender researchers database.

Läs Ny databas ger tillgång till Sveriges genusexperter ›

Porträtt: Professor Schiratzki om rätten att vårda

2008-11-04 10:11

Vem som har tagit mest ansvar i vårdnaden av sina barn innan skilsmässan är avgörande i vårdnadstvister. Oavsett om det är mamman eller pappan. Det menar Johanna Schiratzki, som tycker att debatten har överdriven fokus på föräldrars rätt till umgänge och för lite på barnets välfärd.

Läs Porträtt: Professor Schiratzki om rätten att vårda ›

Anne-Marie Morhed utsedd till statlig utredare

2008-10-30 13:44

Regeringen har i dag beslutat att Anne-Marie Morhed, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, ska undersöka effekterna av de bestämmelser om aktiva åtgärder som tas upp i lagarna mot diskriminering.

Läs Anne-Marie Morhed utsedd till statlig utredare ›

Rum för samtal när sekretariatet firade tio år

2008-10-24 08:38

Den 2 september 1998 invigdes Nationella sekretariatet för genusforskning. Det firades den 22 oktober med en rad panelsamtal i Göteborgs universitets huvudbyggnad, där såväl forskare som politiker medverkade.

Läs Rum för samtal när sekretariatet firade tio år ›

Fakultetsmedel ska fördelas efter citeringar

2008-10-23 12:39

I regeringens forsknings- och innovationsproposition för åren 2009-2012, som presenterades i dag, satsas 5 miljarder på forskning. En stor nyhet är också att regeringen inför ett helt nytt system för fördelning av fakultetsanslag.

Läs Fakultetsmedel ska fördelas efter citeringar ›

Ny skrift ute om genusperspektiv på statsvetenskap

2008-10-21 09:00

Den senaste skriften i Högskoleverkets serie om genusperspektiv på olika discipliner handlar om statsvetenskap. Boken tar upp frågor som "Vad betyder ökad kvinnorepresentation i politiken" och "Vilken slags säkerhet skapar säkerhetspolitiken?"

Läs Ny skrift ute om genusperspektiv på statsvetenskap ›

Jubileumsnummer av tidningen Genus sätter fokus på framtiden

2008-10-12 11:07

Nya numret av tidningen Genus firar Nationella sekretariatet för genusforskning 10 år. Läs om framtidens genusforskning, kön och mode, maskulinitet i skolan, transvestism och mycket mer.

Läs Jubileumsnummer av tidningen Genus sätter fokus på framtiden ›

Jubileumsfirande för Nationella sekretariatet för genusforskning

2008-10-02 11:23

I år fyller Nationella sekretariatet för genusforskning 10 år. Detta skall vi fira onsdagen den 22 oktober i Göteborg och vi inbjuder härmed till firande med hearing och mingel.

Läs Jubileumsfirande för Nationella sekretariatet för genusforskning ›

Panelsamtal på Bok & Bibliotek

2008-09-22 11:29

"Föreställningar om kroppen – från hermafroditism till transsexualism". Det är rubriken för ett panelsamtal som Nationella sekretariatet för genusforskning anordnar på bokmässan i Göteborg. Möt oss också i vår monter under hela mässan.

Läs Panelsamtal på Bok & Bibliotek ›

Genus och jämställdhet i Sjunde ramprogrammet

2008-09-17 10:41

EU:s ramprogram är unionens viktigaste instrument för att finansiera forskning. Som en hjälp för forskare att söka pengar har Nationella sekretariatet för genusforskning sammanställt information om det Sjunde ramprogrammet.

Läs Genus och jämställdhet i Sjunde ramprogrammet ›

Kvinnliga professorer fortfarande i minoritet

2008-09-15 15:29

Könsfördelningen inom högskolan är totalt sett jämn med 51 procent kvinnor och 49 procent män. Men den varierar fortfarande mycket mellan olika tjänstekategorier. 18 procent av professorerna är kvinnor.

Läs Kvinnliga professorer fortfarande i minoritet ›

Genusforskning i Finland finns på webben

2008-08-18 10:59

I sitt senaste nummer tar The Journal of Queer Studies in Finland upp temat ”Queer Eurovision”. Tidskriften kan läsas på webben. För den som vill läsa mer om kvinnoforskning och jämställdhet i Finland finns också webbportalen Minna.

Läs Genusforskning i Finland finns på webben ›

Nationella sekretariatet för genusforskning får jämställdhetsuppdrag

2008-07-03 11:36

Regeringen har beslutat ge Göteborgs universitet i uppdrag att bygga upp ett stöd för statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. - Regeringen tar i och med detta ytterligare steg för att stärka kunskapsbasen i arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering handlar ...

Läs Nationella sekretariatet för genusforskning får jämställdhetsuppdrag ›

Nytt nummer av Genus

2008-07-02 13:52

Genusperspektiv på bland annat dans, löneförhandling och media kan du läsa om i nya numret av Genus. Dessutom ägnar vi oss särskilt åt genus och pedagogik.

Läs Nytt nummer av Genus ›

Nordiskt nätverk

2008-06-30 14:19

Nationella sekretariatet för genusforskning deltar i ett nordiskt informationsnätverk gällande genusforskning. Nätverket kallar sig för NING, Nordic Information Network Gender, och består av representanter från sekretariatets nordiska motsvarigheter samt forskningstidskrifter. Nätverket träffas två...

Läs Nordiskt nätverk ›

Between Research, Politics and Public Opinion, Malmö

2008-06-30 11:24

25-27 juni deltog Nationella sekretariatet för genusforskning i PCST-10, en internationell konferens om forskningskommunikation. Vi höll, tillsammans med NIKK, Nordiska institutet för kunskap om kön, och det nordiska nätverket NING ett föredrag med titeln Between Research, Politics and Public Opi...

Läs Between Research, Politics and Public Opinion, Malmö ›

Selma Lagerlöf 150 år

2008-06-19 15:18

I år är det 150 år sedan Selma Lagerlöf föddes. Detta kommer att firas på många ställen runt om i landet. Selma Lagerlöf uppmärksammas också i det senaste numret av tidningen Genus.

Läs Selma Lagerlöf 150 år ›

Nikk lanserar nytt Nikk magasin

2008-06-17 14:31

I dag presenteras den nya utgåvan av Nikk magasin, som har kommit till genom en större omläggning. Tidningen ges ut av Nikk - Nordiskt institut för kunskap om kön - och redaktör är Bosse Parbring.

Läs Nikk lanserar nytt Nikk magasin ›

Vad säger partierna om fortsatt stöd?

2008-06-04 11:08

Genusforskningen har ett brett stöd från riksdagspartierna. Det visar en enkät som Genusperspektiv gjort. 

Läs Vad säger partierna om fortsatt stöd? ›

Ny databas över genusforskare i Sverige

2008-06-03 14:35

Under år 2008 tas en ny databas fram av Kvinnohistoriska samlingarna i samarbete med

Läs Ny databas över genusforskare i Sverige ›

Greda – Gender researchers database

2008-05-29 15:31

I databasen finner man svenska genusforskare, på lägst doktorandnivå.  Basen skall vara ett sätt för journalister, arrangörer av konferenser, intresserad allmänhet, forskare med flera att enkelt och överskådligt finna information om och kunna ta kontakt med genusforskare. Greda har funnits sedan ...

Läs Greda – Gender researchers database ›

Nytt magasin från Luleå tekniska universitet

2008-05-29 08:56

Genus i norrsken heter ett nytt magasin som ges ut av Avdelningen för genus, teknik och organisation vid Luleå tekniska universitet. Redaktör är Petra Jonvallen, forskarassistent vid avdelningen.

Läs Nytt magasin från Luleå tekniska universitet ›

För dig som vill söka

2008-05-27 15:53

Under dessa sidor har vi samlat information om utlysningar  för dig som är intresserad av att söka om medel ur ramprogrammet. För användbara råd och experternas tips, följ relaterade interna länkar till höger.UtlysningarDet är öppet att s&...

Läs För dig som vill söka ›

Sjunde ramprogrammet

2008-05-27 14:45

Sjunde ramprogrammet är den största forskningssatsning Europeiska Unionen någonsin gjort. Programmet ska löpa under åren 2007–2013 och totalbudgeten är ca 53 miljarder Euro. Forskningsprogrammet kan uppfattas som krångligt och svårt att tränga i...

Läs Sjunde ramprogrammet ›

Experternas råd

2008-05-27 14:37

Med en budget på 53 miljarder euro är Sjunde ramprogrammet, FP7, den största forskningssatsning EU någonsin gjort. Genusforskningen har tillskrivits en viktig roll för att nå de högt uppsatt kunskapsmålen. För att rusta Sveriges genusforskare för ett aktivt deltagade i EU-satsningen har vi här samla...

Läs Experternas råd ›

Genus och jämställdhet i Sjunde ramprogrammet

2008-05-27 14:36

Frågor som rör relationen mellan jämställdhet, genus och vetenskaplig excellens är av största vikt för europeisk forskning och EU. År 2001 beslutade EU:s medlemsländer att EU 2010 skulle vara den mest dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen. ...

Läs Genus och jämställdhet i Sjunde ramprogrammet ›

Översikt över sjunde ramprogrammet för forskning

2008-05-27 14:35

Den del av ramprogrammet som är baserad på EG-fördraget delas in i några särskilda program eller delprogram: Cooperation – Samarbete Ideas - Idéer People – Människor Capacities – Kapacitet Nedan följer kortfattad information om innehållet i respektive delprogram. För utförlig information, s...

Läs Översikt över sjunde ramprogrammet för forskning ›

Bakgrund för sjunde ramprogrammet för forskning

2008-05-27 14:35

Enligt Europeiska unionens regler ska unionen stimulera företag, forskningscentra och universitet i deras insatser för forskning och teknisk utveckling. Syftet är att stärka den vetenskapliga och teknologiska grunden samt den internationella konkurrenskraften för medlemsländernas industrier. Forskni...

Läs Bakgrund för sjunde ramprogrammet för forskning ›

Karlstad satsar på tillämpad genusforskning

2008-05-27 08:52

Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet vill etablera sig som nationellt centrum för tillämpad genusforskning fram till 2012. Det skriver man i en ansökan till forsknings- och innovationsmyndigheten Vinnova.

Läs Karlstad satsar på tillämpad genusforskning ›

Simone de Beauvoir: “Mellan då och sedan”

2008-05-22 16:36

Den 17 maj 2008 anordnar sekretariatet en heldag om Simone de Beauvoir tillsammans med Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.

Läs Simone de Beauvoir: “Mellan då och sedan” ›

Föreläsningsmaraton om queerforskning

2008-05-22 16:06

Den 30 maj anordnar Nationella sekretariatet för genusforskning ett föreläsningsmaraton i Göteborg där aktuella queerforskare presenterar nytt från forskningsfronten.

Läs Föreläsningsmaraton om queerforskning ›

EU-kommissionen utlyser medel till studie av jämställdhetsarbete

2008-05-16 10:47

EU-kommissionen utlyser medel till genomförandet av en utredning och rapport på temat jämställdhetsarbete på företag. Ansökan ska vara inne senast den 13 juni 2008.

Läs EU-kommissionen utlyser medel till studie av jämställdhetsarbete ›

Porträtt: Fredrik Bondestam – en pessimistisk skeptiker

2008-05-08 11:16

Uppsalapendeln till Stockholm släpar sig ut från stationen. Klockan är ett och caféet i det gamla godsmagasinet börjar fyllas av lunchgäster. Genusvetaren och sociologen Fredrik Bondestam beställer en kaffe med macka och hinner knappt sätta sig innan en stor del av de passioner som fyller hans liv bokstavligen kommer på bordet.

Läs Porträtt: Fredrik Bondestam – en pessimistisk skeptiker ›

Jämo efterlyser forskningssatsning om män

2008-04-25 14:17

Mäns syn på jämställdhet och manlighet är ett avgörande hinder för ett jämställt samhälle. Jämställdhetsombudsmannen, Jämo, menar att problemet behöver beforskas. Därför efterlyser man satsningar i kommande forskningspropositionen.

Läs Jämo efterlyser forskningssatsning om män ›

Genusforskare i satsning på kvinnors hälsa

2008-04-23 14:04

Regeringens besked från i fjol att de 90 miljoner som man beslutat satsa på kvinnors hälsa skulle administreras via Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Fas, föll i god jord hos berörda genusforskare.

Läs Genusforskare i satsning på kvinnors hälsa ›

Klimatfrågans lösning kräver genusperspektiv

2008-04-21 13:47

Den globala uppvärmningen betraktas som en av samtidens mest akuta frågor. Mycket talar för att genusperspektivet har en avgörande betydelse för att problemen ska kunna åtgärdas i tid. Ändå har klimatfrågan behandlats könsblint.

Läs Klimatfrågans lösning kräver genusperspektiv ›

Redaktionen har ordet

2008-04-18 10:54

Svensk och internationell forskning har analyserat och påvisat skillnader mellan hur män och kvinnor bemöts och behandlas inom hälsa, vård och omsorg, skriver Socialstyrelsen i en ny rapport. Diskussioner om huruvida vården är jämställd eller inte har pågått länge, särskilt hjärtat har uppmärksammat...

Läs Redaktionen har ordet ›

Genus och jämställdhet i Sjunde ramprogrammet

2008-04-10 10:08

Nationella sekretariatet för genusforskning anordnar en informationsdag om genus och jämställdhet i Sjunde ramprogrammet, 17 april på VINNOVA i Stockholm.

Läs Genus och jämställdhet i Sjunde ramprogrammet ›

Expertdatabas behövs för jämställda medier

2008-04-03 16:11

Än i dag är det fler män än kvinnor som intervjuas i medierna, särskilt som experter. För att råda bot på det behövs en databas med kvinnliga experter. Det framkom vid ett seminarium som föreningen Pennskaftet arrangerade i Göteborg.

Läs Expertdatabas behövs för jämställda medier ›

Stor uppslutning kring jämställdhetsarbetet

2008-03-25 10:44

Den 4 mars var Nationella sekretariatet för genusforskning medarrangör till ett seminarium i riksdagen om män och jämställdhet. I centrum stod en undersökning som fångat in norska attityder kring jämställdhet och livskvalitet.

Läs Stor uppslutning kring jämställdhetsarbetet ›

Stolta samlingar firade 50 år

2008-03-10 10:19

I fredags firade Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet 50 år. ”Det är en pigg och energisk 50-åring som jubilerar” konstaterade universitetets rektor Pam Fredman i sitt tal.

Läs Stolta samlingar firade 50 år ›

Aktiviteter på internationella kvinnodagen

2008-03-06 14:23

Internationella kvinnodagens rötter kan spåras ända tillbaka till år 1909, då som nationellt firande i USA. Idag firas det världsomspännande. Här tipsar vi om vad som händer i Sverige!

Läs Aktiviteter på internationella kvinnodagen ›

“Jag utgår från att pengarna blir kvar”

2008-03-05 11:06

Integrering av genusperspektiv är struket ur Vetenskapsrådets instruktion från regeringen, men de prioriterade genuspengarna kan bli kvar. Det säger forskningsminister Lars Leijonborg och lovar att tillvarata genusforskningens intressen i arbetet med den kommande forskningspropositionen.

Läs “Jag utgår från att pengarna blir kvar” ›

Lärosäten ser genus som konkurrensfördel

2008-02-25 10:29

Flera av Sveriges universitet lyfter fram genusforskning och genusvetenskaplig kompetens som prioriterade områden. Det visar en genomgång av lärosätenas forsknings- och utbildningsstrategier för perioden 2009-2012.

Läs Lärosäten ser genus som konkurrensfördel ›

Porträtt: Doktor Westerståhl, med klinisk blick för det queera

2008-02-23 11:20

Bussen stannar vid Annedalskyrkan, en vacker stenbyggnad från 1900-talets början som blickar ut mot grönområdet Slottsskogen i Göteborg. I backen upp mot Sahlgrenska universitetssjukhuset ligger en samling byggnader som kallas Hälsovetarbacken. I en av dem har läkaren och genusforskaren Anna Westerståhl sitt kontor.

Läs Porträtt: Doktor Westerståhl, med klinisk blick för det queera ›

Hur jämställd är den nordiske mannen?

2008-02-13 13:25

Den 4 mars arrangerar sekretariatet tillsammans med bland andra Norden i fokus ett frukostseminarium i Stockholm. Det med anledning av en norsk undersökning om män, jämställdhet och livskvalitet.

Läs Hur jämställd är den nordiske mannen? ›

Kunskapsportal om kvinnor i arbete

2008-02-11 15:54

Oavlönat arbete har alltid varit öppet för kvinnor. En ny portal hos Kvinnohistoriska samlingarna berättar om vägen till avlönat arbete, akademiska tjänster med mera. Detta med hjälp av fotografier, dokument och nyskrivna texter.

Läs Kunskapsportal om kvinnor i arbete ›

SKL söker projektledare för jämställdhetssatsning

2008-02-11 10:01

SKL, Sveriges kommuner och landsting, söker projektledare för treårig satsning på jämställdhetsintegrering i kommuner.

Läs SKL söker projektledare för jämställdhetssatsning ›

Hur ska vi få en mer jämställd journalistik?

2008-01-29 09:41

Dagens svenska journalistik är inte jämställd. Vad kan man göra åt saken? Nationella sekretariatet för genusforskning är en av arrangörerna till en konferens om genus i medierna. Den äger rum i Umeå den 22-23 april.

Läs Hur ska vi få en mer jämställd journalistik? ›

Genus sätter fokus på hbt-forskning

2008-01-28 10:15

Nytt nummer av Genus lyfter fram aktuell forskning som rör homo-, bi- och transpersoner, hbt-forskning. Läs bland annat om svenska statens syn på kropp och självbestämmande, om dragking-kultur i Sverige och om queer-arkitektur.

Läs Genus sätter fokus på hbt-forskning ›

Ny tidskrift i framkant med Web 2.0

2008-01-23 09:00

– Traditionella vetenskapliga tidskrifter är alldeles för långsamma, säger Lena Trojer. Vi vill bidra till en snabbare akademisk dialog och ett verktyg för snabbare kunskapsproduktion. Idén till International Journal of Feminist Technoscience (IJFT) väcktes ur avhandlingsarbetet hos en av doktora...

Läs Ny tidskrift i framkant med Web 2.0 ›

Kvinnor skriver om kvinnor

2008-01-21 09:01

År 2008 är det många jubiléer. Wendela Hebbe fyller 200, Selma Lagerlöf 150 och äntligen har Doris Lessing fått Nobelpriset! Detta vill vi fira genom föreläsningsserien Kvinnor skriver om kvinnor.

Läs Kvinnor skriver om kvinnor ›

Heteronormen härskar på gympalektionen

2008-01-14 10:03

Genusforskning ligger till grund för mycket av det jämställdhetsarbete som pågår inom idrotten. Och trots att mycket finns kvar att göra har utvecklingen gått framåt, menar forskaren Karin Redelius.

Läs Heteronormen härskar på gympalektionen ›

Simone de Beauvoir 100 år

2008-01-11 09:28

Den 9 januari skulle den välkända franska författaren och filosofen Simone de Beauvoir fyllt 100 år, vilket uppmärksammas på flera håll i landet.

Läs Simone de Beauvoir 100 år ›

Professor i genusforskning blir hedersdoktor

2008-01-07 11:18

Den feministiska forskaren och aktivisten Chandra Talpade Mohanty har blivit utnämnd till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet år 2008.

Läs Professor i genusforskning blir hedersdoktor ›