Nyheter, arkiv 2017

Replik: För att bygga förändring krävs en komplex förståelse av makt

2017-12-22 12:57

Nationella sekretariatet för genusforskning välkomnar en fördjupad inomvetenskaplig diskussion som lyfter fram genusforskningens många inriktningar, men saknar samtidigt en förståelse av de sammanhang som andra forskares val av begreppsapparat vuxit fram ur. Det skriver tillförordnade föreståndaren ...

Läs Replik: För att bygga förändring krävs en komplex förståelse av makt ›

Juluppehåll för genus.se

2017-12-21 13:23

Nationella sekretariatet för genusforskning tar nu ledigt och vi är tillbaka på kontoret den 8 januari. Inför ledigheterna tipsar vi om de 10 mest lästa nyhetsartiklarna under 2017.

Läs Juluppehåll för genus.se ›

Riksantikvarieämbetet fördelar miljoner inom kulturarvsområdet

2017-12-19 09:58

Riksantikvarieämbetet har fördelat 14 750 000 kr till 21 projekt för forskning och utveckling inom kulturarv och kulturmiljö. Genusforskning, gallring och tillgänglighet är exempel på några av teman som återfinns inom projekt som beviljats medel. Nätverket Kulturarv och den tvärvetenskapliga genu...

Läs Riksantikvarieämbetet fördelar miljoner inom kulturarvsområdet ›

Ambivalent läge för ungersk genusforskning

2017-12-18 09:37

På bara några år har genus och genusvetenskap gått från ganska ointressant till hetast i Ungerns offentliga debatt. Genusforskning har kallats ”pseudovetenskap” och ”genusideologi” i medier. Forskare menar att antifeministiska, högerradikala strömningar använder genus som verktyg för att mobilisera.

Läs Ambivalent läge för ungersk genusforskning ›

Sekretariatet säkerställer jämställd forskningsfinansiering på europeisk nivå

2017-12-14 09:35

Genderaction är ett EU-finansierat projekt som syftar till att jämställdhetsintegrera forskningsfinansieringen i ett antal EU-länder. Nationella sekretariatet för genusforskning sitter med i projektets referensgrupp för att säkerställa överbryggningen mellan riktlinjer och praktik.

Läs Sekretariatet säkerställer jämställd forskningsfinansiering på europeisk nivå ›

Genuspsykologi om könsskillnader i utbildningsval

2017-12-12 10:16

I en nyligen genomförd studie har  forskare på institutionen för psykologi vid Lunds universitet undersökt socialpsykologiska förklaringar till varför pojkar och flickor väljer olika utbildningar i Sverige. 2500 slumpmässigt utvalda skolelever från hela Sverige har svarat på enkätfrågor när de har s...

Läs Genuspsykologi om könsskillnader i utbildningsval ›

Samtal på MR-dagarna om den tillfälliga asyllagen

2017-12-11 11:50

På MR-dagen arrangerade Nationella sekretariatet för genusforskning ett samtal på temat mänskliga rättigheter och den "tillfälliga lagen", där asylrättsexperter och rasismforskare inom det breda, tvärvetenskapliga genusforskningsfältet diskuterade Sveriges migrationspolitiska omsvängning under hösten 2015.

Läs Samtal på MR-dagarna om den tillfälliga asyllagen ›

Uppdaterad: Utlysning om EU-pengar till genusforskning

2017-12-08 11:22

Mot slutet av december utlyser ERA-Net inom ramen för programmet Gender-Net Plus medel för att finansiera transnationella forskningsprojekt riktat mot kön och genus i forskning inom olika samhällsutmaningar. ERA-Net är ett samarbete mellan 16 forskningsfinansiärer från 13 olika länder, kopplat ti...

Läs Uppdaterad: Utlysning om EU-pengar till genusforskning ›

Bedömning i fokus på JiHU-träff

2017-12-06 11:33

Av vem, på vilka grunder och på vilket sätts avgörs vetenskaplig kvalitet? Värderas meriter alltid sakligt? Det var några av de frågor som behandlades på Nationella sekretariatet för genusforsknings tematräff om bedömning. Träffen arrangerades tillsammans med Göteborgs universitet och var den sista ...

Läs Bedömning i fokus på JiHU-träff ›

Transhistoriskt samtal på MR-dagarna

2017-12-05 12:00

Transhistoria är relativt nytt som forskningsfält på universitet och högskolor. Mycket av den historia som finns skrivs och samlas ihop utanför akademin. Hur transhistorieskrivning ser ut och hur cisnormativa förståelser av historieskrivning kan utmanas, var några av de frågor som diskuterades på ett panelsamtal under MR-dagarna.

Läs Transhistoriskt samtal på MR-dagarna ›

Internationella aidsdagen: De negativa bilderna lever kvar

2017-11-30 13:30

Rätt behandlad hiv märks inte och överförs inte. Ändå lever rädslan, skammen och fördomarna från 1980-talet delvis kvar. - De som jag har intervjuat upplever många gånger att de måste dölja viktiga saker i sina liv för att inte stötas bort, säger Desirée Ljungcranz, genusforskare vid Linköpings universitet, i en artikel inför internationella aidsdagen den 1 december.

Läs Internationella aidsdagen: De negativa bilderna lever kvar ›

Sexköpslagen har förändrat svenskars syn på prostitution

2017-11-30 08:03

Charlotta Holmström, Malmö högskola, och May-Len Skilbrei, Universitetet i Oslo, har gjort en översikt av den forskning som studerat sexköpslagen som infördes i Sverige 1999. Samtidigt som det är oklart om prostitutionen minskat till följd av lagen, kan forskarna konstatera att synen på sexköp har f...

Läs Sexköpslagen har förändrat svenskars syn på prostitution ›

Nytt nummer av Lambda Nordica

2017-11-29 14:31

Nummer 2-3 2017 av lambda nordica tar upp frågor om kolonialism, nationalism, rasism och fascism och vad dessa betyder för hlbtq-studier och hlbtq-liv i det moderna Europa. Med fem artiklar och en essä bidrar numrets medverkande med både nya koncept och ny forskning inom allt ifrån queer och färgad ...

Läs Nytt nummer av Lambda Nordica ›

Akademin #metoo

2017-11-27 12:00

Under hashtag Akademiuppropet lyfts sexuella trakasserier, maktmissbruk och våld inom akademin fram. ”Berättelserna visar att det är ett strukturellt problem och att det återfinns på samtliga fakulteter och lärosäten i Sverige”, skriver de 2400 kvinnor som undertecknat uppropet. ”Våra krav är at...

Läs Akademin #metoo ›

DN Debatt: “Påhoppen på genusforskning har en ideologisk bakgrund”

2017-11-23 15:35

Genusforskning angrips just nu från flera håll. Det är inte första gången, och det kommer inte heller att vara den sista. Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har haft som uppdrag att sprida och främja genusforskning sedan 1998. Som en viktig del av genusforskningsfä...

Läs DN Debatt: “Påhoppen på genusforskning har en ideologisk bakgrund” ›

Våldsforskare söker ny förklaringsmodell

2017-11-22 08:00

Genom att ta med våld som en faktor prövar Sofia Strid och hennes forskarkollegor ett nytt angreppssätt i forskningen om välfärdsstater. Nu har de fått 3,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att studera våldets betydelse för välfärdsstaten och jämställdheten.

Läs Våldsforskare söker ny förklaringsmodell ›

Transgender Day of Remembrance

2017-11-20 13:36

Idag, den 20 november, är det Transgender Day of Remembrance. En dag tillägnad minnet av alla transpersoner som mördats under året, och för att uppmärksamma det pågående hotet och våldet som transpersoner lever under som en följd av transfobiskt hat. Transgender Day of Remembrance hölls första gånge...

Läs Transgender Day of Remembrance ›

Ministrar vill skynda på jämställdhetsarbetet i EU

2017-11-17 12:10

– Jämställdhetsarbetet går i snigelfart, konstaterar jämställdhetsminister Åsa Regnér i sitt välkomsttal på konferensen #Equalityworks17. Under dagen samlades ministrar, forskare, företrädare för EU-institutioner, arbetsmarknad och civilsamhälle för att inför EU-toppmötet diskutera jämställdhetens roll för tillväxt och en rättvis arbetsmarknad. Konferensen arrangerades av Socialdepartementet och Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Ministrar vill skynda på jämställdhetsarbetet i EU ›

Nyspråk och förskjutningar i migrationspolitiken

2017-11-16 08:24

Maja Sager, doktor i genusvetenskap och biträdande lektor på institutionen för genusvetenskap vid Lunds universitet, skriver i Signerat om retoriken kring och efter regeringens omsvängning i migrationspolitiken från hösten 2015.

Läs Nyspråk och förskjutningar i migrationspolitiken ›

Replik på DN Debatt: “Jämställdhetsarbete vinner på att synliggöra alla”

2017-11-15 15:53

Ja, jämställdhet, jämställdhetspolitiken och jämställdhetsintegrering handlar om kvinnor och män. Det är tydligt i regeringsuppdraget om jämställdhetsintegrering både till Nationella sekretariatet för genusforskning och till de myndigheter och lärosäten som ska jämställdhetsintegrera sina verksamhet...

Läs Replik på DN Debatt: “Jämställdhetsarbete vinner på att synliggöra alla” ›

Osäker framtid för ryskt genusforskningscenter

2017-11-15 12:32

Ryska myndigheter har på oklara grunder dragit in licensen för det privata Europeiska universitetet i S:t Petersburg. Nu hotas ett av landets viktigaste center för genusstudier.

Läs Osäker framtid för ryskt genusforskningscenter ›

Erfarenheter och förväntningar i fokus under JiM-dagen

2017-11-14 09:00

– Vi kommer att uträtta stordåd! Så avslutade Kerstin Alnebratt passet om planerna för den nya Jämställdhetsmyndigheten. Passet var en del av den konferens som Nationella sekretariatet för genusforskning arrangerade den 7 november på Folkets hus i Stockholm för de medverkande myndigheterna i JiM-...

Läs Erfarenheter och förväntningar i fokus under JiM-dagen ›

Genussekretariatet: Arpi blundar för ojämlikhet

2017-11-13 10:02

I en ledarartikel i SvD, ”Genusvetenskapen tar över svenska universitet”, skriver Ivar Arpi om Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU). JiHU är regeringens uppdrag till samtliga statliga universitet och högskolor, samt Chalmers och Högskolan i Jönköping, att jämställdhetsintegre...

Läs Genussekretariatet: Arpi blundar för ojämlikhet ›

Specialutgåva av tidningen Genus: Tema migration

2017-11-07 09:54

Tidningen Genus gavs ut av Nationella sekretariatet för genusforskning under åren 1999-2013. Sedan dess har alla våra populärvetenskapliga och forskningspolitiska artiklar skrivits för genus.se. Inför vår medverkan på MR-dagarna i Jönköping 9-11 november har vi nu tagit fram en specialutgåva. Där ha...

Läs Specialutgåva av tidningen Genus: Tema migration ›

Sex uppdaterade handledningar blir sju

2017-11-06 08:00

Nationella sekretariatet för genusforskning har tidigare i sitt regeringsuppdrag Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) tagit fram sex handledningar till myndigheterna, för att underlätta i arbetet med bland annat jämställda styrdokument och jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspe...

Läs Sex uppdaterade handledningar blir sju ›

#metoo: Expertgruppen för jämställdhet i högskolan i möte om sexuella trakasserier

2017-11-02 15:04

Med anledning av #metoo-rörelsen lyfte Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, frågan om sexuella trakasserier i akademin under ett möte med expertgruppen för jämställdhet i högskolan. På mötet diskuterades nuläget vad gäller sexuella trakasserier i akademin, med fo...

Läs #metoo: Expertgruppen för jämställdhet i högskolan i möte om sexuella trakasserier ›

”Jämställd arbetsmarknad kräver en social infrastruktur”

2017-11-02 10:25

Ett lands välstånd beror på andelen av befolkningen i arbete, och utan offentlig barn- och äldreomsorg tenderar kvinnor att hållas borta från arbetsmarknaden. Nationalekonomen Åsa Löfström, som deltar på en konferens som Nationella sekretariatet för genusforskning anordnar för EU:s jämställdhetsministrar den 8 november, framhåller att ett samhälle måste ta kostnaderna för att göra det rimligt för kvinnor att arbeta.

Läs ”Jämställd arbetsmarknad kräver en social infrastruktur” ›

Sexuella trakasserier i akademin diskuterades på JiHU-träff

2017-10-30 14:43

Ojämställdhet, ekonomi, styrning och – med anknytning till gräsrotskampanjen #metoo –  sexuella trakasserier inom akademin. Det var de teman som diskuterades på den tematräff om resursfördelning i akademin som Nationella sekretariatet för genusforskning anordnade förra veckan på Malmö högskola. Tema...

Läs Sexuella trakasserier i akademin diskuterades på JiHU-träff ›

Lena Ag blir generaldirektör för jämställdhetsmyndigheten

2017-10-26 13:36

Lena Ag, för närvarande generalsekreterare för Kvinna till kvinna, blir ny generaldirektör för den nya jämställdhetsmyndigheten, som slår upp sina portar den 1 januari 2018. Det meddelade idag jämställdhetsminister Åsa Regnér på en presskonferens. - Vi ska bort från projektifiering och splittring...

Läs Lena Ag blir generaldirektör för jämställdhetsmyndigheten ›

”SD fokuserar på kulturarv för att ’skydda’ nationen”

2017-10-26 09:49

Att bevara kulturarvet är en kärnfråga för Sverigedemokraterna (SD). Den nationella kulturen upplevs som hotad och därför blir det viktigt att skydda den med offentliga medel. Det menar forskare som Genus.se har pratat med.

Läs ”SD fokuserar på kulturarv för att ’skydda’ nationen” ›

Forskare slår hål på myter om kvinnodominerade arbetsplatser

2017-10-25 14:06

Britt-Inger Keisu är föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) och just nu mitt i ett forskningsprojekt kring konflikter och psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser. Bakgrunden till projektet är både det faktum att den psykiska ohälsan bland högutbildade kvinnor har ökat dramati...

Läs Forskare slår hål på myter om kvinnodominerade arbetsplatser ›

Forskningsprojekt om flyktingmottagande i glesbygd

2017-10-24 09:39

I forskningsprojektet ”Flyktingmottagande i glesbygd – lokalt motstånd och arbete för integration” ska bland andra Ulrika Schmauch, universitetslektor vid sociologiska institutionen på Umeå universitet och Linda Sandberg, forskare vid Umeå centrum för genusstudier, undersöka diskurser kring flykting...

Läs Forskningsprojekt om flyktingmottagande i glesbygd ›

Global utblick: Forskning om vardagsliv nyanserar bild av irakiska Kurdistan

2017-10-19 09:50

Modeshower, universitetsfester och häng på köpcenter och caféer. Det är en del av vardagslivet för medelklassen i irakiska Kurdistan, trots att landet omges av krig och våld. Vi behöver få höra alla historier för att få en mer nyanserad bild av vardagslivet i en region som påverkas av konflikter. Det menar Katrine Scott, doktorand vid institutionen för genusvetenskap vid Lunds universitet i Genus.se:s nya artikel i artikelserien om genus och Mellanöstern och Nordafrika.

Läs Global utblick: Forskning om vardagsliv nyanserar bild av irakiska Kurdistan ›

Ara släpper intervjuserie om rasism och demokrati

2017-10-18 09:38

Antirasistiska akademin kommer under hösten 2017 och våren 2018 släppa sammanlagt 16 filmade intervjuer med forskare och aktivister som pratar om rasism och demokrati i Sverige idag. Projektet kallas för ”En diagnos av rasism och demokrati i Sverige” och bland de intervjuade forskarna finns bland...

Läs Ara släpper intervjuserie om rasism och demokrati ›

Långsam jämställdhetsutveckling i EU

2017-10-16 09:43

I veckan släppte EIGE, European Institute for Gender Equality, sitt senaste jämställdhetsindex. Samtidigt hölls en stor jämställdhetskonferens i Bryssel, där Nationella sekretariatet för genusforskning deltog. – Jag är besviken, vi gör någonting fel. Bördan för jämställdhetsarbetet ligger fortfar...

Läs Långsam jämställdhetsutveckling i EU ›

Sekretariatet arrangerar EU-konferens för jämställdhetsministrar

2017-10-13 08:39

Inför EU-toppmötet i Göteborg anordnar Nationella sekretariatet för genusforskning den 8 november en jämställdhetskonferens – How Gender Equality can contribute to Fair Jobs and Growth – i samarbete med socialdepartementet, som är värd för mötet. Bosse Parbring är kommunikatör på sekretariatet och a...

Läs Sekretariatet arrangerar EU-konferens för jämställdhetsministrar ›

Den skärpta asyllagen slår mot hbtq-personer

2017-10-12 08:34

Sedan migrationslagen skärptes är det närmast omöjligt att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Principen är att alla uppehållstillstånd ska vara tillfälliga. Det gäller även för hbtq-personer som flyr undan förföljelse i länder som Uganda och Nigeria. Rädslan att skickas tillbaka tvingar många att stanna i garderoben. Det säger forskare och experter som genus.se har pratat med.

Läs Den skärpta asyllagen slår mot hbtq-personer ›

Synliggöra könsskillnader kan ge bättre strokebehandling

2017-10-11 08:00

Genomsnittsåldern för människor i världen ökar, och med den ökar också förekomsten av stroke – särskilt bland kvinnor. För att risken för stroke ska minska och behandlingen för kvinnor ska bli bättre är det nödvändigt att erkänna könsskillnaderna när det gäller stroke och även att införa könsspecifi...

Läs Synliggöra könsskillnader kan ge bättre strokebehandling ›

Könsstereotyper förstärker ond cirkel inom akademin

2017-10-10 11:31

-Kvinnor tenderar att hamna i en ond cirkel som förstärker föreställningar om att kvinnor är sämre forskare, säger Ulf Sandström till GU Journalen. I Riksbankens Jubileumsfonds årsbok ”Tänka vidare” publicerades år 2015 resultatet av ett projekt där Agnes Wold, professor vid Göteborgs universite...

Läs Könsstereotyper förstärker ond cirkel inom akademin ›

Sekretariatet välkomnar utvärderingen av JiM

2017-10-06 12:08

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter, ett utvecklingsprogram som pågått sedan 2013 och som idag omfattar närmare 60 verksamheter med stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning. – Jämställdhetsintegreringen finns till för att båd...

Läs Sekretariatet välkomnar utvärderingen av JiM ›

Svar rörande artikeln “Fast i egna fällan”

2017-10-05 10:55

I artikeln Fast i egna fällan kritiserar Anna Victoria Hallberg Nationella sekretariatet för genusforskning, som är stödfunktion i arbetet med jämställdhetsintegrering på universitet och högskolor (JiHU). Hon vänder sig mot det eftersom vi som organisation enligt henne är ”en aktivistisk gruppering ...

Läs Svar rörande artikeln “Fast i egna fällan” ›

Kvinnsam minns Inger Eriksson

2017-10-03 10:09

Tidigare universitetsbibliotekarien och föreståndaren för Kvinnohistoriska samlingarna i vid Göteborgs universitetsbibliotek har avlidit, 75 år gammal. Hon efterlämnar maken Nils och sonen Håkan. Inger Eriksson ägnade hela sitt yrkesliv åt universitetsbiblioteket i Göteborg. Hon kom att få mycket...

Läs Kvinnsam minns Inger Eriksson ›

Forte höjer ambitionen om genusperspektiv i sin forskning

2017-10-02 14:51

Nästa år ska 75 procent av all forskning som finansieras av forskningsrådet Forte ha ett genus- och mångfaldsperspektiv. Som pilotsatsning har myndigheten krävt att de forskare som under 2016 sökt finansiering ska kommentera perspektiven i sin ansökan. Helen Peterson har fått i uppdrag att analysera hur både de ansökande forskarna och bedömarna förhållit sig till detta.

Läs Forte höjer ambitionen om genusperspektiv i sin forskning ›

Sekretariatet välkomnar krav på könsuppdelad statistik

2017-09-28 10:45

Alla myndigheter redovisar och kommenterar sina resultat för regeringen en gång om året i sina årsredovisningar. Vad årsredovisningen ska innehålla beror på vad som står i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Nu införs ett nytt krav på könsuppdelad statistik i förordningen. –Det är positivt, säger Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare på Nationella sekretariatet för genusforskning, men jag saknar krav på analys av statistiken.

Läs Sekretariatet välkomnar krav på könsuppdelad statistik ›

Hitta konferenser och call for papers i Genderkalendern!

2017-09-28 08:57

Letar du efter eller vill annonsera om genusforskningskonferenser, feministiska författarsamtal eller möjligheten att publicera sig i genusvetenskapliga tidskrifter? Genom ett unikt nordiskt samarbete tillhandahåller Nationella sekretariatet för genusforskning webbportalen Genderkalendern för just d...

Läs Hitta konferenser och call for papers i Genderkalendern! ›

JiM på besök i Tallinn

2017-09-27 14:57

-Det ska bli spännande att prata med en verksamhet som arbetar i hela Norden och få ta del av deras erfarenheter och utmaningar utifrån ett nordiskt perspektiv, säger Deepati Forsberg, projektsamordnare i JiM (Jämställdhetsintegrering i Myndigheter). Hon är på väg till Tallinn, där Nordiska minis...

Läs JiM på besök i Tallinn ›

JiHU anordnar tematräffar

2017-09-25 10:47

Under hösten ordnar Nationella sekretariatet för genusforskning tre tematräffar för personer som arbetar med jämställdhetsintegrering vid universitet och högskolor. Det görs inom ramen som stödfunktion i regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU).  Fokus ligger p...

Läs JiHU anordnar tematräffar ›

”Sugardejting” – uttryck för en maskulinitet där makt är allt

2017-09-21 10:08

Unga lockas med löften om ett liv i lyx tillsammans med en "sugar daddy" och äldre män utlovas respekt och beundran från en "ivrig sugar baby". Just nu pågår en reklamkampanj för en sugardejtingsajt som vill värva studenter vid universitet och högskolor runt om i landet. – Det är kapitalism och en föreställning om kvinnor som underordnade män dragen till sin spets, säger genus- och maskulinitetsforskaren Jesper Fundberg.

Läs ”Sugardejting” – uttryck för en maskulinitet där makt är allt ›

Intersektionalitet i nya TGV

2017-09-20 10:02

I dag skickas nya numret av Tidskrift för genusvetenskap, TGV, till prenumeranterna. Idén till numrets tema gränser och korsningar väcktes i samband med den nationella genusforskarkonferensen G16. Artiklarna handlar bland annat om kön, klass, vithet och nation i relation till varandra och till veten...

Läs Intersektionalitet i nya TGV ›

Genusforskaren Eva Borgström ny professor

2017-09-15 09:48

Eva Borgström har befordrats till professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon var med och byggde upp genusvetenskapen på det som då hette Institutionen för kvinnovetenskap vid Göteborgs universitet, och hon arbetade i tio år på Nationella sekretariatet för genusforskning. Eva B...

Läs Genusforskaren Eva Borgström ny professor ›

GEXcel firar 10 år

2017-09-13 08:31

Att bli ett nav för nordisk, europeisk och internationell tvärvetenskaplig genusforskning; att utveckla transnationell, intersektionell och transformativ genusforskning och att vara en mötesplats för olika generationer av genusforskare. Det är några av målen för GEXcel - International Collegium for ...

Läs GEXcel firar 10 år ›

Kyrkoval prövar kyrkans människosyn

2017-09-11 15:28

Svenska kyrkan är en organisation i rörelse. Den har en gemensam lära för ram och riktning, men är även öppen för nytolkning av traditionens sätt att omsätta tro till handling. Nu är det kyrkoval och politisk riktning ska väljas. Men hur påverkar politiska idéer kyrkans värderingar och verksamhet?

Läs Kyrkoval prövar kyrkans människosyn ›

Pjäs om nobelpristagare väcker frågor om jämställdhet i akademin

2017-09-08 12:48

I nya teaterpjäsen ”Skandal” vill teatergruppen ”Besatta teatern” skildra historiska kvinnor ur ett nutidsperspektiv. Det gör de genom ett sång-och-dansdrama om historien kring de kvinnliga nobelpristagarna i fysik, kemi och medicin. Pjäsen tar också upp frågor om jämställdhet i forskarvärlden och a...

Läs Pjäs om nobelpristagare väcker frågor om jämställdhet i akademin ›

Jämställdhet i Norden, Baltikum och Ryssland

2017-09-06 11:10

Genom fallstudier undersöker forskare i historia och sociologi hur institutioner för jämställdhet har etablerats, utvecklats och förändrats i de nordiska länderna, de post-kommunistiska baltiska länderna och i Ryssland. I fem kapitel analyserar författarna dels vilken betydelse en ökad internatio...

Läs Jämställdhet i Norden, Baltikum och Ryssland ›

Feministisk kamp inom arkitektur i ny bok

2017-09-05 15:01

Frågan om demokratisk och jämställd arkitektur är inte ny. Kampen om rummet har sedan 1970-talet handlat om ökad jämlikhet, mångfald, stadens tillgänglighet och vardagslivet och om det vill boken Feminist Futures of Spatial Practice ta ett brett och samlande grepp. I tjugofyra texter delar ett 40-ta...

Läs Feministisk kamp inom arkitektur i ny bok ›

Många hinder i arbetet mot hatbrott

2017-08-31 11:12

I våras publicerade genus.se en artikel om personer verksamma inom maktkritiska områden, som blivit utsatta för hot och hat av rasistisk, sexistisk och homofob karaktär. I artikeln uttrycktes en besvikelse över att ansvariga aktörer fallerar i att ta problemen på allvar. Genus.se tar frågan vidare och pratar med polisen, åklagarmyndigheten och Sveriges universitets- och högskoleförbund om ansvaret för hot och hat mot forskare.

Läs Många hinder i arbetet mot hatbrott ›

Utvärderingar av norsk humaniora vill se samhällsnytta

2017-08-30 11:56

Två stora rapporter om norsk humaniora har presenterats under våren. Den så kallade Stortingsmelding 25 presenterades i mars av Norges regering genom kunskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Där behandlas inte könsforskning som ett eget område, men rapporten framhåller vikten av könsbalans för forskni...

Läs Utvärderingar av norsk humaniora vill se samhällsnytta ›

Lästips: krönikor på genusarv.se

2017-08-28 15:09

Historia, konst, hbtqi och kulturarv är några av ämnena som diskuteras i två krönikor på nätverket Genus och Kulturarvs hemsida www.genusarv.se. I Konstens roll när historia skapas och används beskriver Helene Larsson Pousette, curator och konstnärlig ledare för History Unfolds på Historiska museet,...

Läs Lästips: krönikor på genusarv.se ›

Global utblick: Genusforskare utmanar bilden av Mellanöstern och Nordafrika

2017-08-24 14:17

Det var i början av 1970-talet som genus- och kvinnostudier i Mellanöstern och Nordafrika började ta fart. Serin Fathi Shakhshir, genusforskare , vill visa hur aktivt och dynamiskt akademin i regionen arbetar med genusrelaterade frågor och även skapa tvärkontinentala samarbeten med institutioner i Europa. Hon är först ut som intervjuperson i Genus.se:s nya artikelserie om genus och Mellanöstern och Nordafrika.

Läs Global utblick: Genusforskare utmanar bilden av Mellanöstern och Nordafrika ›

Debattartikel: Forskarhat hot mot demokratin

2017-08-24 11:03

Hat och hot mot genusforskare och andra maktkritiska forskare tycks ha ökat på senare tid. Det är ett stort demokratiproblem – och ett allvarligt arbetsmiljöproblem, skriver Maria Grönroos, Nationella sekretariatet för genusforskning, i en debattartikel i Tidningen Curie. Hon efterlyser en bred kartläggning av forskares utsatthet vid svenska lärosäten.

Läs Debattartikel: Forskarhat hot mot demokratin ›

Feministiska perspektiv på arbete i ny bok

2017-08-21 12:53

”Feminism som lönearbete. Om den svenska arbetslinjen och kvinnors frigörelse” är skriven av Maria Carbin, Johanna Overud och Elin Kvist, samtliga verksamma vid Umeå universitet och undersöker spänningen mellan lönearbete och omsorgsarbete. - Boken undersöker spänningen mellan lönearbete och omso...

Läs Feministiska perspektiv på arbete i ny bok ›

Ny handledning för bättre HBTQ-kompetens

2017-08-17 11:29

Hur kan arbetet med jämställdhetsintegrering bedrivas så att det utmanar heteronormen, snarare än att cementera den? Med en ny handledning erbjuder Nationella sekretariatet för genusforskning stöd åt myndighetspersoner och andra för att förbättra sin kunskap om HBTQ och sin HBTQ-kompetens. Handle...

Läs Ny handledning för bättre HBTQ-kompetens ›

Porträtt: Från feministiskt äktenskapsmotstånd till representation

2017-08-16 09:30

I sin avhandling utforskade Anna Adeniji det feministiska äktenskapsmotståndet och upptäckte hur normen att gifta sig slår olika utifrån ett intersektionellt perspektiv. Idag har hon blicken riktad mot representationen inom en av Sveriges största folkrörelser, Hyresgästföreningen. För Anna Adeniji är det ”skavet” som är intressant: att förstå hur makten opererar när orättvisorna blir komplicerade.

Läs Porträtt: Från feministiskt äktenskapsmotstånd till representation ›

Över 500 forskare hotade på nätet

2017-08-14 14:45

I förra veckan pekades ett stort antal personer ut som ”maktelitens bedragare och förrädare” på en hemsida där högerextrema åsikter uttrycktes. På hemsidan fanns listor över bland annat politiker, journalister, aktivister, opinionsbildare och forskare. Bland annat stod det att framtida lagar skulle ...

Läs Över 500 forskare hotade på nätet ›

Poesi som politik i ny avhandling

2017-08-10 10:32

Johannes Anyurus och Athena Farrokhzads poesi står i fokus i Evelina Stenbecks nya avhandling i litteraturvetenskap; ”Poesi som politik”. I avhandlingen undersöker Evelina Stenbeck hur 2000-talets politiska poesi ser ut och vilka frågor den behandlar genom att studera de poetiska och performativa...

Läs Poesi som politik i ny avhandling ›

Ökat intresse för genus och jämställdhet skapar nya möjligheter

2017-08-08 11:15

2018 blir ett omvälvande år för både genus- och jämställdhetsfältet i Sverige. Nationella sekretariatet för genusforskning firar 20 år samtidigt som den nya jämställdhetsmyndigheten slår upp sina portar. Maria Grönroos, vikarierande föreståndare på sekretariatet, är förväntansfull: ”Det är spännande tider. Vi ser att våra tjänster efterfrågas i allt större utsträckning, samtidigt som den nya myndigheten tar ett övergripande ansvar för jämställdhetspolitiken.”

Läs Ökat intresse för genus och jämställdhet skapar nya möjligheter ›

Pris till Katarina Hamberg för genusinsatser inom medicin

2017-08-07 10:47

Nordiska Magda och Svend Age Frederichs pris går i år till Katarina Hamberg, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, för hennes insatser inom allmänmedicinsk forskning och ämnesutveckling. I motiveringen till sitt pris understryker kommittén särskilt hu...

Läs Pris till Katarina Hamberg för genusinsatser inom medicin ›

Vi söker sex nya medarbetare!

2017-08-01 10:03

Nationella sekretariatet för genusforskning söker just nu sex nya medarbetare! Det handlar om två kommunikatörer, en administrativ assistent, en forskningssamordnare och två projektsamordnare. Sista ansökningsdag för samtliga tjänster är den 21 augusti. Du kan läsa mer om tjänsterna under Lediga ...

Läs Vi söker sex nya medarbetare! ›

Genus.se har sommaruppehåll

2017-06-22 14:41

Nyhetsrapporteringen på genus.se är tillbaka i augusti. Då kommer vi också att utlysa ett antal nya tjänster, så håll ögonen öppna! Tills dess önskar vi er en avkopplande sommar.

Läs Genus.se har sommaruppehåll ›

Nytt forskarnätverk för feministisk teknovetenskap

2017-06-20 14:00

På måndagen träffades forskare från en rad olika lärosäten verksamma inom fältet feministisk teknovetenskap för att utbyta erfarenheter och finna former för framtida samarbeten. Värd var Nationella sekretariatet för genusforskning, medan initiativet kom från Lena Trojer, professor emerita Blekinge t...

Läs Nytt forskarnätverk för feministisk teknovetenskap ›

Porträttet: Professorn som synar kvinnorörelsens historia

2017-06-16 10:32

När Ulla Manns tog sig an den svenska kvinnorörelsens 1800-tals historia var hon något av en pionjär. Väldigt lite forskning fanns på området. Idag brinner idéhistorikern och professorn i genusvetenskap för frågan om hur historia produceras. Vilka finns med, vilka är inte representerade och vad betyder tystnaderna i källmaterialet?

Läs Porträttet: Professorn som synar kvinnorörelsens historia ›

Nytt projekt undersöker varför sjuksköterskor och socionomer säger upp sig

2017-06-13 09:43

I ett nytt forskningsprojekt finansierat av Forte, undersöks tendensen till uppsägningar hos de två kvinnodominerade yrkena socionom och sjuksköterska. De båda yrkesgrupperna förenas av att de har en ovanligt hög rörlighet på arbetsmarknaden. - Vad är fel här? Varför väljer man att lämna istället...

Läs Nytt projekt undersöker varför sjuksköterskor och socionomer säger upp sig ›

Bilders makt – kunskapsbank om rasistiska stereotyper

2017-06-12 14:09

Vad är skillnaden mellan stereotyper och karikatyrer? Vad är relationen mellan stereotypa bilder och ekonomi? Varför är stereotypa bilder problematiska? Och hur ser icke-stereotypa bilder ut? Detta är några av alla frågor som den nya kunskapsbanken "Bilders Makt" svarar på. Genom att med texter, fil...

Läs Bilders makt – kunskapsbank om rasistiska stereotyper ›

Sekretariatet anordnar konferens om arbetsliv för EU:s jämställdhetsministrar

2017-06-09 11:52

Jämställdhetsminister Åsa Regnér vill sätta fokus på jämställdhetsfrågor i samband med EU-toppmötet om arbetsmarknads- och socialpolitik i november. Ett antal EU-ministrar med jämställdhetsfrågor på sina bord bjuds därför in till en konferens i anslutning till toppmötet på tema arbetsmarknad och jämställdhet i Göteborg i höst. Konferensen ska arrangeras av Nationella sekretariatet för genusforskning i samarbete med socialdepartementet, som ansvarar för mötet.

Läs Sekretariatet anordnar konferens om arbetsliv för EU:s jämställdhetsministrar ›

Umeå universitet utnämner Carol Bacchi till hedersdoktor

2017-06-07 10:54

Carol Bacchi, professor emerita vid institutionen för politik och internationella studier vid University of Adelaide i Australien, blir hedersdoktor vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet. Carol Bacchi har bland annat forskat om den kanadensiska sufragettrörelsen och om positiv särb...

Läs Umeå universitet utnämner Carol Bacchi till hedersdoktor ›

Ministerkritik mot Ungerns behandling av CEU

2017-06-02 11:37

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Marita Ulvskog, Europaparlamentariker, kritiserar ungerska premiärministern Victor Orbáns attack mot Central European University (CEU) i en debattartikel i Svenska Dagbladet. ” I dessa tider av ökande desinformation är beho...

Läs Ministerkritik mot Ungerns behandling av CEU ›

Attack mot genusvetenskap trots refusering av fejk-artikel

2017-06-02 08:56

Fejk-artikeln ”The Conceptual Penis as a Social Construct” refuserades av forskningstidskriften NORMA: International Journal for Masculinity Studies, men publicerades i en samhällsvetenskaplig betaltidskrift. Ändå har artikeln genererat debatt internationellt om genusvetenskapens vetenskaplighet. Genus.se pratade med Ulf Mellström, en av redaktörerna för NORMA, som menar att det är en medveten attack mot genusvetenskapen.

Läs Attack mot genusvetenskap trots refusering av fejk-artikel ›

Genusforskningens framväxt utforskas i ny avhandling

2017-06-01 08:44

En ny avhandling vid Göteborgs universitet visar att organisationen Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning hade en avgörande betydelse både för kvinnoforskningen och för att öka andelen kvinnor inom akademin. Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning organiserade kvinnliga forska...

Läs Genusforskningens framväxt utforskas i ny avhandling ›

Lansering av genusarv.se!

2017-05-30 12:53

Välkomna till nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen! Nätverket vill sammanföra kulturarvsforskning med genusforskning och öka intresset för, och kunskapen om, relationer mellan genus, sexualitet, nation och kulturarv. På nätverkets nybyggda hemsida genusarv.se hittar du...

Läs Lansering av genusarv.se! ›

Föreställningar om kön hänger ihop med olyckor

2017-05-26 13:32

- För att minska risker och olyckor, särskilt i de utsatta mansdominerade yrkena, är det viktigt att ha ett genusperspektiv i det olycksförebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Det säger Gunilla Olofsdotter, i Arbetsmiljöverkets pressmeddelande för kunskapssammanställningen ”Genusperspekti...

Läs Föreställningar om kön hänger ihop med olyckor ›

Klämd mellan politiken och akademin –kunskapsproduktion i funktionsmaktordningen

2017-05-24 10:20

Christine Bylund, doktorand i etnologi vid Umeå universitet, skriver i Signerat om hur funkofobin i samhället och akademin påverkar villkoren för forskning och kunskapsproduktion.

Läs Klämd mellan politiken och akademin –kunskapsproduktion i funktionsmaktordningen ›

Ingen ”systemkollaps” i Sverige efter hösten 2015

2017-05-23 10:25

Under migrationshösten 2015 beskrevs Sverige befinnas i ett katastrofläge och ordet ”systemkollaps” användes frekvent i samhällsdebatten. Nationella sekretariatet för genusforskning pratade om kritiska perspektiv på begreppet systemkollaps med tre forskare inom genus, migration, rasism, risk och sårbarhet, under ett panelsamtal på Vetenskapsfestivalen.

Läs Ingen ”systemkollaps” i Sverige efter hösten 2015 ›

Genusforskning en måltavla för den nya högern i en rad länder

2017-05-22 08:52

Times Higher Education, Storbritanniens ledande publikation för bevakning av villkoren för högre utbildning, uppmärksammar med en artikel på sin webbplats hur konservativa, populistiska och högerextremistiska politiker i Ungern, Polen, Tyskland och andra länder har gjort genusforskningen till sin må...

Läs Genusforskning en måltavla för den nya högern i en rad länder ›

Färre medelmåttiga män med kvotering

2017-05-19 09:46

I en ny studie från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, visar tre forskare att kvotering av kvinnor kan leda till ökad kompetens hos män och fler kvinnor på toppositioner. Kvotering stoppar helt enkelt medelmåttiga män, enligt studien. Det är Ola Folke, docent i statskunskap och forskar...

Läs Färre medelmåttiga män med kvotering ›

Forskares meriter i fokus för jämställdhetsrapport från VR

2017-05-18 09:55

Inom ramen för arbetet med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet har Vetenskapsrådet, VR, för sjätte gången låtit jämställdhetsobservatörer delta i de möten där sakkunniga bedömer vilka forskare som ska beviljas forskningsstöd. Detta för att se hur processen behandlar forskare beroende på könsti...

Läs Forskares meriter i fokus för jämställdhetsrapport från VR ›

Våldtäkt som krigsstrategi

2017-05-17 15:45

Våldtäkt är en effektiv strategi för att skapa osäkerhet och trauma i krig. En kombination av traditionellt accepterade könsroller och maktrelationer kopplade till kön hjälper oss att förstå orsakerna bakom sexuellt våld i krig. Utöver kvinnor är män och pojkar också överlevare av sexuellt våld – både som offer och som ofrivilliga förövare. Genus.se rapporterar från ett seminarium med Dr. Denis Mukwege, människorättsaktivist, och en intervju med Maria Stern, professor i freds- och utvecklingsstudier.

Läs Våldtäkt som krigsstrategi ›

Replik DN: Genusforskning är inte ideologiproduktion

2017-05-16 09:28

I en ledare i DN 6 maj skriver Erik Helmerson att Nationella sekretariatet för genusforskning ”ofta ägnar sig åt smal ideologiproduktion”. Här är sekretariatets replik. I en ledare (6/5) skriver Erik Helmerson att Nationella sekretariatet för genusforskning ”ofta ägnar sig åt smal ideologiprodukt...

Läs Replik DN: Genusforskning är inte ideologiproduktion ›

Replik Liberala Nyhetsbyrån: Forskningens frihet bör försvaras

2017-05-15 14:19

I en ledare för Liberala Nyhetsbyrån (publicerad bland annat i Kristianstadsbladet och DT den 3 maj och Norran den 6 maj) skriver Malin Lernfelt om Nationella sekretariatet för genusforskning. Här är sekretariatets replik. I en ledare skriver Malin Lernfelt att genusforskningen befinner sig på et...

Läs Replik Liberala Nyhetsbyrån: Forskningens frihet bör försvaras ›

”Homosexuella sågs som ett säkerhetsproblem inom försvaret”

2017-05-10 09:47

På 1970-talet sågs homosexuella som mentalt rubbade och kunde klassas som ”odugliga utifrån militär användbarhet” inom Försvarsmakten. Ända in på 2000-talet exkluderades hbtq-personer från vissa militära positioner. I en kommande bok kartläggs Försvarsmaktens diskriminerande policies ur ett historiskt perspektiv.

Läs ”Homosexuella sågs som ett säkerhetsproblem inom försvaret” ›

Ny bok: Ras och vithet. Svenska rasrelationer igår och idag

2017-05-08 14:37

I tolv kapitel undersöker forskare från olika ämnesområden och med olika metodologiska ingångar hur begreppen ras och vithet hänger samman med Sverige, svenskar och svenskhet. Boken ger en introduktion till dagens forskning om ras och vithet i ett svenskt sammanhang och är indelad i två avsnitt. ...

Läs Ny bok: Ras och vithet. Svenska rasrelationer igår och idag ›

Systemkollaps – för vem?

2017-05-04 14:23

Vad innebär det politiska talet om ”systemkollaps” för vår tillit till samhällets funktioner? Vad händer med tilliten till politiker och lagstiftare när migrationspolitiken plötsligt läggs om? Vad händer med en välfärdsstat när de som arbetar för att upprätthålla den hindras av politiska beslut? ...

Läs Systemkollaps – för vem? ›

Maktperspektivet i fokus för stödet till JiM-myndigheter

2017-05-03 07:55

En ny lägesrapport från Nationella sekretariatet för genusforskning sammanställer och analyserar JiM-myndigheternas arbete under 2016. Utredaren Klara Regnö framhåller vikten av att arbeta med ett maktperspektiv - och att myndigheterna tydliggör för sig vilka ojämställdhetsproblem de försöker avhjälpa.

Läs Maktperspektivet i fokus för stödet till JiM-myndigheter ›

Nya nummer av TGV och lambda nordica

2017-04-28 10:39

Finska, danska, norska och svenska författare ger årets första nummer av lambda nordica ett tydligt nordiskt fokus. Numrets artiklar visar på den bredd som finns inom nordisk queerforskning och en mångfald av queera teman och frågor i den nordiska regionen diskuteras. Det innehåller bland annat arti...

Läs Nya nummer av TGV och lambda nordica ›

Angående föreläsning på g16

2017-04-27 11:32

Efter en föreläsning på konferensen g16 som sekretariatet medarrangerade i november 2016 har det framkommit plagiatanklagelser mot doktoranden som höll föreläsningen. Med anledning av att nättidningen Feministiskt Perspektiv publicerat en text om händelsen, kommenterar sekretariatet sin roll i det s...

Läs Angående föreläsning på g16 ›

Henriette Laursen blir ny chef för Kvinfo

2017-04-27 08:10

Danmarks motsvarighet till Nationella sekretariatet för genusforskning, Kvinfo, får nu en ny direktör sedan Nina Groes slutade i november 2016. Henriette Laursen är utbildad jurist och har varit chef för Aids Foundation och generalsekreterare för danska ungdomsrådet. Hon har också flera förtroend...

Läs Henriette Laursen blir ny chef för Kvinfo ›

Hot och hat drabbar den kritiska forskningen

2017-04-26 11:32

I takt med att samhället blir mer och mer polariserat, tycks hot och hat mot personer som verkar inom maktkritiska områden öka. Genus.se har pratat med Irene Molina, professor i kulturgeografi, som är orolig för konsekvenserna för den kritiska forskningen, Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap, som både blev utsatt för ett mediadrev och hot och hat från privatpersoner och Carolina Hemlin, chefredaktör för Ottar, som har fått ändra tidningens säkerhetsrutiner efter att ha blivit utsatt för ett rökbombsattentat.

Läs Hot och hat drabbar den kritiska forskningen ›

Försvarshögskolan får nytt forskningsprogram med genusinriktning

2017-04-20 10:58

En ny professur och ett nytt forskningsprogram med inriktning på området kvinnor, fred och säkerhet samt FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (vars syfte är att öka kvinnors deltagande i arbetet för fred och säkerhet samt att stärka skyddet för kvinnor och flickor i konfliktsituationer), ska inrättas p...

Läs Försvarshögskolan får nytt forskningsprogram med genusinriktning ›

Homonationalism på tapeten i franska valet

2017-04-18 11:28

Marine Le Pen är en av de två slutliga presidentkandidaterna i Frankrikes presidentval, efter första omgången. Hon är en av de högerextrema ledare som på senare tid använt sig av tal om homosexuella och deras rättigheter för att måla upp en bild av ett ”homotolerant” väst, hotat av en muslimsk massinvandring. Genus.se har pratat homonationalism i Frankrike och Sverige med Anna-Maria Sörberg, författare och frilansjournalist och Katharina Kehl, doktorand på Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet.

Läs Homonationalism på tapeten i franska valet ›

Akademisk ”försthet” i ny avhandling

2017-04-12 10:09

I ”Vi, de neutrale – skisser till utmaning av akademisk försthet” utforskar Lovise Haj Brade från Genusvetenskapliga institutionen på Lunds Universitet vad det innebär att tillhöra ”de första” och ”de neutrala” – det vill säga att inte möta motstånd i de akademiska rummen. Utgångspunkten är att u...

Läs Akademisk ”försthet” i ny avhandling ›

Så gör vi bättre kommunikation

2017-04-11 11:06

Vår dagliga kommunikation innehåller en mängd felaktiga representationer. Dessa utgår ofta från normer av olika slag – exempelvis kring vem som kan vara en expert, vem som bör ägna sig åt ett visst yrke, eller hur vi bör fantisera om hur vårt liv ska se ut. Nationella sekretariatet för genusforskni...

Läs Så gör vi bättre kommunikation ›

Säljande feminism

2017-04-06 09:36

Fler och fler kändisar bekänner sig till feminismen, modeföretagen tävlar i vem som kan vara mest normbrytande och ”femvertising” – att genom reklam försöka stärka kvinnor – har blivit ett alltmer populärt sätt att söka nå den kvinnliga marknaden. Feminismen har blivit snyggt paketerat för masspridning, men vilka problem innebär det? Genus.se pratar med konsumtionsforskaren Magdalena Petersson McIntyre.

Läs Säljande feminism ›

TGV flyttar till Uppsala

2017-04-03 14:25

Tidskrift för genusvetenskap, TGV, har sin redaktion knuten till universitetsstäder i Sverige och byter ort vart fjärde år. Vid årsskiftet 2017/2018 flyttar till Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, där de nya redaktörerna Renita Sörensdotter och Karin Lindelöf är verksamma som forskare....

Läs TGV flyttar till Uppsala ›

Kärnfamiljen ideal vid assisterad befruktning

2017-03-31 08:45

För ett år sedan fick ensamstående lagstadgad rätt till insemination i Sverige. Kärnfamiljen lever dock kvar vid prövningen av blivande föräldrar, anser forskare som genus.se har pratat med.

Läs Kärnfamiljen ideal vid assisterad befruktning ›

Erfarenhetsutbyte med Länsstyrelserna

2017-03-31 08:43

- Behovet av samordning och samverkan är stort inom arbetet med jämställdhetsintegrering och en förutsättning för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Individer kan inte själva ändra systemet, men kollektiv kan, säger Deepati Forsberg, projektsamordnare i Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (J...

Läs Erfarenhetsutbyte med Länsstyrelserna ›

Invigning av Centrum för global migration

2017-03-27 15:33

Onsdagen den 29 mars invigs Centrum för global migration (CGM) vid Göteborgs universitet. − Medan vissa forskningsämnen har ett mikroperspektiv och studerar migranten som aktör, har andra ett större intresse för de sociala strukturer och institutioner som påverkar och påverkas av migration. Det n...

Läs Invigning av Centrum för global migration ›

Lediga tjänster

2017-03-24 13:00

Nationella sekretariatet för genusforskning söker nu tre kommunikatörer samt en projektassistent med tidsbegränsade anställningar. Kommunikatör t o m 2017-12-31 Kommunikatör t o m 2018-04-30 Kommunikatör t o m 2018-12-31 Projektassistent t o m 2017-12-31...

Läs Lediga tjänster ›

Psykiatrisk diagnos för transpersoner på väg att tas bort

2017-03-24 08:00

Transpersoner ska inte längre ses som sjuka i kontakten med vården. Det är en viktig seger för transrörelsen, säger genusforskaren Erika Alm. Nästan 40 år efter att homosexualitet avskaffades som sjukdom, meddelar Socialstyrelsen att de psykiatriska diagnoserna som kopplas till transpersoner ska tas bort.

Läs Psykiatrisk diagnos för transpersoner på väg att tas bort ›

Biblioteket hos danska Kvinfo hotas av nedläggning

2017-03-23 13:43

Måndagen den 20 mars beslutade den danska kulturministern att lägga ned biblioteksfunktionen hos Kvinfo, Danmarks motsvarighet till Nationella sekretariatet för genusforskning, och föra över samlingarna till Det Kgl. Bibliotek. I ett uttalande på kvinfo.dk säger Kvinfos styrelse bland annat: –...

Läs Biblioteket hos danska Kvinfo hotas av nedläggning ›

Byråkrati i fokus för årets första nummer av Ord & Bild

2017-03-22 15:43

I en tid när byråkratin har allt större inflytande över människors liv försöker kulturtidskriften Ord & Bild med sitt senaste nummer komma bortom stereotyperna. Går det att föreställa sig en kritisk byråkrati? Finns det utrymme för ett politiskt motstånd inom eller genom en byråkrati? Dessa och ...

Läs Byråkrati i fokus för årets första nummer av Ord & Bild ›

Forskningsprojekt om kön och nationell identitet i 40-talets litteratur

2017-03-20 08:00

Kristin Järvstad, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för globala politiska studier vid Malmö högskola, har fått forskningsmedel från Vetenskapsrådet för projeketet ”I nationens tjänst? Beredskap, folkhem, kön och nationell identitet i svensk 1940-talslitteratur”. – Vi vill veta vad so...

Läs Forskningsprojekt om kön och nationell identitet i 40-talets litteratur ›

Praktisera hos oss! / Internship opportunity!

2017-03-16 12:29

Är du på jakt efter en praktikplats till hösten? Vi har en bred och spännande verksamhet där det finns många möjligheter till olika praktikantuppgifter, alltifrån bild & film, till webbutveckling, konferenser och utredningar. Vi på nationella sekretariatet för genusforskning får ofta förfrågn...

Läs Praktisera hos oss! / Internship opportunity! ›

Porträttet: Pionjär som mött motstånd

2017-03-16 08:54

Hon ser det som viktigt att dela med sig av forskning om könsmaktsordningen även utanför den akademiska världen. För henne är kunskap makt och dessutom något att folkbilda om. I dag är hon professor i Genus, organisation och ledning vid Industriell eko-nomi och organisation på KTH och sedan 1 januari 2017 är hon också en av fyra vice-rektorer där. Möt Anna Wahl, en av de första i Sverige att ägna sig åt genusforskning.

Läs Porträttet: Pionjär som mött motstånd ›

8000 deltagare och evighetsfrågor på CSW

2017-03-15 11:16

- Det här är gigantiskt, 8000 deltagare och, sägs det, FN:s största återkommande arrangemang. Det förvånar mig mest att det är så lite synlig press på plats. Centrala frågor här på konferensen verkar vara evighetsfrågorna inom jämställdhetspolitiken – våldet, löneskillnaderna och bristen på politisk...

Läs 8000 deltagare och evighetsfrågor på CSW ›

Nordiska kommunikatörer träffas i Göteborg

2017-03-09 12:43

I mer än tio års tid har kommunikationsverksamheten vid Nationella sekretariatet för genusforskning haft årliga nätverksträffar med kollegor i de olika nordiska länderna. Idag och i morgon, 9-10 mars, är sekretariatet värd för träffen. Förutom erfarenhetsutbyte kring kommunikation av genusforskni...

Läs Nordiska kommunikatörer träffas i Göteborg ›

Nationella sekretariatet för genusforskning samlar lärosäten

2017-03-09 08:51

Idag, torsdagen den 9 mars, träffar Nationella sekretariatet för genusforskning samordnarna för JiHU-uppdraget (Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet) från 29 olika lärosäten. [caption id="attachment_10062" align="alignleft" width="184"] Ulrika Helldén[/caption] Under dagen kom...

Läs Nationella sekretariatet för genusforskning samlar lärosäten ›

Radiovågor av feminism för kampen framåt

2017-03-08 09:07

Samtidigt som vi firar internationella kvinnodagen pågår en global kraftmätning mellan feministiska rörelser och högerpopulistiska krafter. Genus.se har pratat med två forskare som ser tecken på hur en mängd feminismer formerar sig i en enad protest mot patriarkatet.

Läs Radiovågor av feminism för kampen framåt ›

Nytt centrum för rasismforskning i Uppsala

2017-03-06 15:20

Fredagen den 3 mars invigdes Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet. Bakom satsningen står sex olika fakulteter inom humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner på Uppsala universitet och syftet är att ”samordna bred, metodologiskt öppen och mångvete...

Läs Nytt centrum för rasismforskning i Uppsala ›

Uppsala universitet hyrde ut lokal till SD

2017-03-03 11:27

Uppsala universitet hyrde ut föreläsningslokal till Sverigedemokraterna (SD), som höll ett slutet möte på tisdagen den 28 februari. Skandal, anser Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, som menar att beslutet inte bara störde den akademiska verksamheten utan också skapade otrygghet för rasifierade studenter och personal på universitetet.

Läs Uppsala universitet hyrde ut lokal till SD ›

Let’s talk about muslimsk feminism, baby

2017-03-02 13:54

Muslimska feministers grundare Sarah Delshad reder ut begreppet "muslimsk feminism".

Läs Let’s talk about muslimsk feminism, baby ›

Nya vägledningar för jämställdhet i akademin

2017-03-01 16:49

Nationella sekretariatet för genusforskning har tagit fram nya vägledningar, inom ramen för sitt stöd till universitet och högskolor i deras arbete med jämställdhetsintegrering, JiHU. – De tre vägledningarna hänger ihop. De ska vara en hjälp i att planera och förankra förändringsarbetet, utan att förlora problemet i fokus, säger projektsamordnare Boel Kristiansson.

Läs Nya vägledningar för jämställdhet i akademin ›

Våld och vårdnad – ny rapport

2017-02-27 10:38

Domstolar saknar ofta kunskap om mäns våld mot kvinnor, vilket bland annat leder till att man utgår från att vårdnadsfrågor kan lösas i samförstånd, trots att en man har utövat våld. Det visar rapporten Våld & vårdnad som Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, har lå...

Läs Våld och vårdnad – ny rapport ›

Tips inför 8 mars!

2017-02-23 14:32

Den 8 mars äger Internationella kvinnodagen rum, enligt en tradition som går mer än hundra år tillbaka. Syftet är att uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Här tipsar vi om evenemang med anledning av detta vid universiteten i Göteborg, Lund och Uppsala. I [markerte...

Läs Tips inför 8 mars! ›

Forskarna ger både ris och ros till nya våldsstrategin

2017-02-21 11:16

I slutet av förra året kom regeringens nya strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Genus.se har pratat med tre våldsforskare om vad de anser vara strategins fördelar, till exempel en bättre samordning, och dess nackdelar som bland annat berör brister när det kommer till intersektionella- och maktperspektiv.

Läs Forskarna ger både ris och ros till nya våldsstrategin ›

(O)medveten kommunikation

2017-02-20 09:08

Vad innebär egentligen ”normkritisk”, ”jämställd” och ”inkluderande” kommunikation i praktiken? Är det samma sak? Och varför är det viktigt? Nationella sekretariatet för genusforskning bjuder in till en heldag om kommunikation den 21 mars i Göteborg. Under dagen medverkar bland andra Kajsa Widegr...

Läs (O)medveten kommunikation ›

Nytt från Norden

2017-02-15 14:59

Det händer saker i Norden! Här kommer tre nyheter från våra grannländer Finland, Norge och Danmark. I Danmark har Kvinfo – kunskaps- och utvecklingscenter för jämställdhet och mångfald, samarbetat med Women and memory forum i Kairo i ett projekt kring den egyptiska feministiska pionjären Hawa Idr...

Läs Nytt från Norden ›

Ny avhandling om hinder för jämställda löner

2017-02-14 14:16

I Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män, undersöker Lena Svenaeus, doktorand på Rättssociologiska institutionen på Lunds universitet, hur löneskillnader skapas rent ideologiskt samt vilka hinder för likalöneprincipen som har förekommit när internationella konventioner och EU...

Läs Ny avhandling om hinder för jämställda löner ›

Jobba på sekretariatet!

2017-02-13 10:16

Just nu söker Nationella sekretariatet för genusforskning två nya medarbetare: en projektassistent och en projektsamordnare för jämställdhetsuppdrag. Sista ansökningsdag är 2017-02-23 respektive 2017-03-02....

Läs Jobba på sekretariatet! ›

Aborträtten både hotad och försvarad

2017-02-10 09:00

Samtidigt som Trump inför lagar som gör det svårare att få abort i USA och världen, tas det så kallade ”barnmorskemålet” upp i Arbetsdomstolen här i Sverige. Aborträtten är åter i skottlinjen, men det finns ett starkt försvar.

Läs Aborträtten både hotad och försvarad ›

Kön och könsidentitet temat för nyaste National Geographic

2017-02-09 10:38

Populärvetenskapliga tidskriften National Geographic ägnar senaste numret åt kön och könsidentitet ur olika aspekter. Bland annat har nioåriga barn i olika länder intervjuats om hur deras könstillhörighet påverkar deras liv. Medan en artikel diskuterar hur traditionella stereotyper kring kön på mån...

Läs Kön och könsidentitet temat för nyaste National Geographic ›

Ny tjänst: Försteamanuensis vid stark genusforskningsmiljö

2017-02-07 12:14

Universitetet i Stavanger, Norge, utlyser en tjänst som försteamanuensis, ungefär motsvarande docent. Organisatoriskt är tjänsten förlagt till Nätverket för könsforskning (NFK), Samhällsvetenskapliga fakulteten. Den som får tjänsten får: Vara med och bygga upp och prägla en stark könsforskni...

Läs Ny tjänst: Försteamanuensis vid stark genusforskningsmiljö ›

Vilken sorts feminism är möjlig i en nyliberal akademi?

2017-02-06 08:31

I den nya boken ”Being an Early Career Feminist Academic: Global Perspectives, Experiences and Challenges” skriver 12 feministiska forskare om sina erfarenheter av att vara just feministiska forskare i början av karriären. Genom bokens kapitel reflekterar de kring olika aspekter av att verka i en al...

Läs Vilken sorts feminism är möjlig i en nyliberal akademi? ›

Akademisk bojkott mot USA

2017-02-03 09:00

Ett öppet brev från ett internationellt kollektiv av forskare och akademiker, uppmanar till bojkott av de akademiska konferenser som hålls i USA. Bojkotten är en solidarisk handling gentemot de som inte kommer att kunna komma in i USA på grund av Trump-administrationens nya inreseförbud, som specifikt riktar sig mot sju länder där majoriteten av befolkningen är muslimsk. Över 5500 forskare hade skrivit under listan den 2 februari. Flera genusforskare i Sverige har skrivit under. Genus.se pratade med några av dem om varför en bojkott är viktig.

Läs Akademisk bojkott mot USA ›

Ny profil på masterprogrammet i Lund

2017-01-31 10:18

Från och med höstterminen 2017 har masterprogrammet på genusvetenskapliga institutionen på Lunds universitet en ny profil: Genus, migration och social rättvisa. ”Masterprogrammet tar avstamp i intersektionella analyser av arbete, intimitet och rättvisa. Utifrån feministiska och intersektionella t...

Läs Ny profil på masterprogrammet i Lund ›

Om ett forskningsråd: ”Hierarkier hindrar rättvis bedömning”

2017-01-30 10:46

Män som söker forskningsmedel får oftare finansiering av längre projekt jämfört med kvinnor. Det vill forskningsrådet Formas ändra på när de jämställdhetsintegrerar sin verksamhet. Genus.se intervjuar Lissa Nordin, analytiker på Formas, i en ny artikelserie om forskningsrådens jämställdhetsarbete.

Läs Om ett forskningsråd: ”Hierarkier hindrar rättvis bedömning” ›

Ny antologi om fiktion vs verklighet

2017-01-27 09:44

Vad är fiktion och vad är verklighet? Den frågan ställer sig forskarna i antologin ”Fiktion och verklighet – Mångvetenskapliga möten”. Anna Bohlin och Lena Gemzöe är redaktörer till antologin, som samlar texter från tolv forskare inom exempelvis genusvetenskap, litteraturvetenskap och etnologi. I...

Läs Ny antologi om fiktion vs verklighet ›

Jämställ.nu öppnar drop-in-mottagning på Forum Jämställdhet

2017-01-25 14:45

Är du på Forum Jämställdhet i Örebro 31 januari-1 februari? Passa på att titta in till ”Jämställdhetsakuten” rådgivningsmottagningen, som Jämställ.nu står bakom. - Det är en ”drop-in”-mottagning där vem som helst kan komma med sina ojämställdhetsproblem och prata med jämställdhetsexperter, säger ...

Läs Jämställ.nu öppnar drop-in-mottagning på Forum Jämställdhet ›

Två nya professorer med genusinriktning i Göteborg

2017-01-23 15:21

Göteborgs universitet har fått två nya professorer med genusinriktning. Eva Reimers, tidigare vid Linköpings universitet, är nu professor i pedagogiskt arbete vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. De senaste åren har hon arbetat med ett forskningsprojekt om barnskötar- och för...

Läs Två nya professorer med genusinriktning i Göteborg ›

Porträttet: Hon frågar vem som får höra hemma

2017-01-23 09:07

För Fataneh Farahani, docent i etnologi vid Stockholms universitet, är ”hemma” ett komplext begrepp som hon brottas med både som forskare och som rasifierad kvinna i Sverige. Möt forskaren som vill problematisera ”de goda” i väst, kunskapsproduktion i akademin och hur intersektionalitet används.

Läs Porträttet: Hon frågar vem som får höra hemma ›

IBS påverkar kvinnor mer än män

2017-01-20 15:19

IBS, en vanligt förekommande mag-tarmsjukdom, påverkar kvinnors livskvalitet mer än mäns, något som bland annat beror på dubbelarbete och högre tabukänslor bland kvinnor. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin. – Även om likheterna är större än skillnaderna så finns det ett mönster ...

Läs IBS påverkar kvinnor mer än män ›

Nätverken avgörande för rekrytering till bolagsstyrelser

2017-01-19 10:49

Regeringen vill lagstifta om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, men kommer inte lägga fram lagförslaget i riksdagen eftersom de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har sagt att de tänker stoppa det. Genus.se har pratat med forskare om könsfördelningen i bolagsstyrelser och vad lagstadgad kvotering skulle betyda.

Läs Nätverken avgörande för rekrytering till bolagsstyrelser ›

Nytt nätverk med fokus på kulturarv och forskning

2017-01-19 09:57

Hur används kulturarv och kulturmiljöer för att skapa skillnader mellan människor och grupper av människor? På vilka sätt kan kritiska granskningar av kulturarv hjälpa oss att förstå hur nationer konstrueras genom både historien och i samtiden? Vilka värderingar och val spelar in när föremål värdera...

Läs Nytt nätverk med fokus på kulturarv och forskning ›

TGV:s nya nummer om cisnormativitet

2017-01-18 10:23

Tidskrift för genusvetenskap undersöker i sitt senaste nummer relationen mellan transaktivistiska rörelser och transstudier samt feminism och feministiska studier. Det gör man med utgångspunkt i begreppet ”cisnormativitet”. Redaktörer för numret är Iwo Nord, Signe Bremer och Erika Alm och bland d...

Läs TGV:s nya nummer om cisnormativitet ›

Ny skrift förklarar orden du stöter på

2017-01-13 14:03

Vill du ha hjälp att förstå ord och begrepp som du stöter på i genusvetenskapliga sammanhang? En ny skrift samlar en rad forskare för att beskriva ord som genus, rasifiering, intersektionalitet, cisnormativitet, posthumanism och normkritik. Redaktörer är Anna Lundberg och Ann Werner.

Läs Ny skrift förklarar orden du stöter på ›

Efter Fröken Friman – förkovra dig hos Kvinnsam!

2017-01-13 11:42

Hör du till dem som under julhelgerna såg den tredje säsongen av SVT:s dramaserie Fröken Frimans krig? Då kanske du också sett dokumentären Kvinnorna på fröken Frimans tid. Den gav upphov till debatt om att den forskning som gjorts – som lagt grunden till vår samtids förståelse av organiseringen för...

Läs Efter Fröken Friman – förkovra dig hos Kvinnsam! ›

Mest lästa artiklar 2016

2017-01-10 10:26

År 2016 är slut, men genus.se:s artiklar finns så klart kvar! Här är topp 10, de artiklar ni läste mest under 2016, god omläsning! Porträtt: Den intersektionella analysens förkämpe https://www.genus.se/nyhet/portratt-den-intersektionella-analysens-forkampe/ Två nya professorer i genusv...

Läs Mest lästa artiklar 2016 ›

”De ojämställda andra”

2017-01-09 09:11

Muslimen som ”den ojämställda andra”, jämställdhet som en nationell värdering och skandinavisk konkurrens om vem som bedriver jämställdhetsarbete bäst. Det är några av de gemensamma dragen när genus.se har pratat med forskare från Danmark, Norge och Sverige om jämställdhetsdiskurs och andrafiering.

Läs ”De ojämställda andra” ›

Nordisk forskningsöversikt om sjukskrivning och genus

2017-01-03 15:58

”Sjukskrivning och genus i Norden – vad vi vet och vad vi inte vet” är en ny forskningssammanställning över den psykiska hälsan i de nordiska länderna utifrån ett genusperspektiv. I skriften framkommer att könsskillnader i sjukfrånvaron förekommer i alla nordiska länder i varierande grad. Skri...

Läs Nordisk forskningsöversikt om sjukskrivning och genus ›

Så undviker du fallgroparna!

2017-01-02 15:39

Jämställdhet som administrativ rutin och återskapande av könsskillnader. Det är två av de fallgropar i arbetet med jämställdhetsintegrering som lyfts fram i en ny faktatext på genus.se. Två andra är att se jämställdhetsintegrering som metod, inte strategi och att verksamhetens innehåll inte förändra...

Läs Så undviker du fallgroparna! ›