Sök forskningsmedel

Översikten av forskningsmedel är baserad på GenderFund, som är ett samarbete mellan nordiska informationscenter för genus- och jämställdhet. Urvalet görs av sekretariatet.

Se hela GenderFund.

iCal export
Oslo Lærerinnelags Fond utlyser stipend til videreutdanning

Kvinnelige lærere ansatt i grunnskolen i Norge med gjennomført og godkjent lærerutdanning kan søke om stipend til videreutdanning og forskning. Søknader som gjelder områdene likestilling og kjønn og kjønnsperspektivet i pedagogikken, vil bli høyt prioritert.

Deadline: 1 maj 2019
Direkt till posten ›