Genus, 1 1999

Tidningen Genus, där detta är det allra först numret, startades som ett led i konkretiserandet av sekretariatets uppgifter. Förhoppningen var inte bara att sprida kunskap om genusforskning och fungera som ett forum för diskussioner inom fältet, utan att också verka opinionsbildande. I det här numret lyfter vi fram ett urval av för tiden aktuell genusforskning i Sverige. Det handlar bland annat om kvinnor, skam, homosexuellas livsvillkor och bemötandet av kvinnliga värkpatienter.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Skam -ditt namn är kvinna! Doktorsavhandling i teoretisk filosofi
Olika liv för bögar och lesbiska Nytt forskningsprojekt i Göteborg
Nätguide för genusforskningen Matnyttiga databaser
Kvinnors värk tas inte på allvar De två första feministiska medicinavhandlingarna
Porträtt: Drude Dahlerup, genusprofessor i statsvetenskap, Stockholm
70-talets svenska kvinnorörelse Vad uppnådde den?
Ojämlika löner Om Kvinnomaktutredningen
Mansforskningen ökar Nordisk kartläggning
Vita män tar större risker Amerikansk riskforskare talade på FRN-konferens
Studenter kräver könsperspektiv Demonstration på psykologiska institutionen i Göteborg
Teknik och naturvetenskap prioriteras Forskningspolitiken inför 2000-talet
Krönikör:
Maud Eduards, professor i statsvetenskap, Stockholm