Genus, 1 2004

I årets första nummer av tidningen Genus står de kvinnliga pionjärerna i centrum. 2004 är nämligen året då Kvinnliga Akademikers Förening fyller 100 år. Andra ämnen som tas upp i detta nummer är iranska kvinnor som bryter familjemönstret, hur homosexuella kränks i arbetslivet och den stereotypa bilden av kvinnliga livstidsfångar.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Hundraåring hyllas för pionjärinsatser Kvinnliga Akademikers Förening blir 100 år
Hemslöjden – en kvinnlig maktsfär
Mjukismän och velourpappor
Närvarande pappor inte alltid bäst för barnen
Iranska kvinnor bryter familjemönstret
Porträtt:
Tiina Rosenberg
Farliga mödrar? Stereotyp bild av kvinnliga livstidsfångar
EU-semoinarium för genusforskare
Omstritt center för genusmedicin
Homosexuella kränks i arbetslivet
Debatt om mansforskning

Krönikör: Mona Livholts, Kvinnovetenskapligt forum i Umeå