Genus, 1 2006

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som “normal” sexualitet i historien, att utmana den traditionella mansrollen och mediebilden av sjuka män. Numrets gästkrönikör Hans Robertsson, forskare vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm, menar höjda löner ökar kvinnojobbens status.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Storstadsjobb lockar – men många utestängs Ny antologi om arbetslivet i storstaden
De utmanar mansrollen Sociologen Cathrin Wasshede har intervjuat unga män i den utomparlamentariska vänstern
Män ”försumbara” vid katastrofer En katastof upphäver tillfälligt det övertag män har över kvinnor, enligt nydisputerade forskaren Per Folkesson
Så skildrades ”normal” sexualitet förrIdéhistorikern Pia Laskar har granskat sexhandböcker från 1800–1920
Genuspedagogik I skolan är väl alla hetero?
Förebild: Karin Westman Berg, den svenska kvinnolitteraturforskningens moder
Porträtt: Lars Gårdfeldt, präst och förkämpe för de homosexuellas rättigheter
Sjuka män – tappra eller löjliga? Mediernas bild av den sjuke mannen är sällan oproblematisk visar en ny avhandling av Stina Backman vid Tema Hälsa i Linköping
Ny webbportal om kvinnlig rösträtt
Globalt forum om kvinnors arbete och hälsa 600 delegater deltog på konferensen i New Delhi, Indien
Ökat intresse för informella sektorn
Forskningssamarbete om indiska strykerskor Svenska och indiska forskare samarbetar för att förbättra strykerskornas arbetsförhållanden
Krönikör: Hans Robertsson, forskare vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm