Genus, 1 2010

Ålder är en viktig del av vår identitet. Den är intressant för att den måste omförhandlas hela livet. Genom att studera åldrandeprocessen kan vi lära oss mycket. Inte bara om själva åldrandet utan också om andra identitetsskapande kategorier. I relationen till ålder blir det tydligt hur vi ständigt skapar och återskapar vilka vi är.

Bilden av åldringen är ofta en passiv och stillasittande person. En bild som tydligt motsägs av flera av det här numrets temaartiklar. De som blir gamla idag är mer friska och aktiva än någonsin förr.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Oberoende för första gången i livet
Vänskapen viktig vid regnbågens slut
Impotens kan visa vägen till närhet och njutning
En annan bild av åldrande
”Man kan inte villkora ett arv”
Hårdare puckar för ishockeyns kvinnor
Förebilden: Elise Ottesen Jensen
Porträtt: Yvonne Hirdman
Sjukdomen vi inte pratar om
Genusperspektivet saknas i forskning om framtiden
Deckardrottningarnas dubbla agenda
Kunskapande behövs om lesbiskt partnervåld
Heteronormens passionerade motståndare
Gästkrönika: Clary Krekula, fil. dr och universitetslektor i Socialt arbete