Genus, 3 2007

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som damfotboll, våldsutsatta flickor och hur konservativ familjeexpertis cementerar könsroller. Numrets gästkrönikör Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, skriver om en längtan efter den dag då klyvningsdiskursen är upphävd.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Allt fokus på kvinnorna i svensk familjepolitik
Konservativ familjeexpertis cementerar könsroller
Drömmen om ett annat samhälle
Bombarderad med frågor om kön
Heteronormen härskar på gympalektionen
Damfotboll skakar om maskulina mönster
Förebild: Klara Johansson
Tiden är inne för djuren i kulturen
Umeå vill synas i världen
Kärlek och respekt ska det vara så svårt?
Stor okunskap om våldutsatta flickor
Vi är modiga prinsessor
Prostitution
som vilken marknadsaktivitet som helst
Gästkrönika: Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet