Genus, 4 2009

I det här numret av tidningen Genus har vi särskilt fokus på arbetslivsfrågor. Vi tar också upp rapporten Kön och makt i Norden där det framgår att näringslivet ligger långt efter vad det gäller jämställdhet. Numrets gästkrönikör Tuija Muhonen, docent i psykologi och lektor i arbetsvetenskap vid Malmö högskola, diskuterar könssegregering på den svenska arbetsmarknaden.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Maktanalys A och O för stabil jämställdhet
Bankens toppskikt en plats för män
Läraryrkets män bryter mot schablonerna
LRF siktar bortom gubben med keps
Unga kvinnors jag förhandlas fram i bloggosfären
Mellankrigstidens kvinnor viktiga i familjeekonomin
Omstridd och uppmärksammad
Förebilden: Rita Liljeström
Porträtt: Anita Göransson
Mamma, pappa, barn och assistent
Klassisk pedagogik döms ut av Rädda barnen
Kön och makt för öppen ridå
Världshistorier berättades i Göteborg
Statsvetare varnade för backlash
Gästkrönika: Tuija Muhonen, docent i psykologi och lektor i arbetsvetenskap vid Malmö högskola