Genus migration, 2017

I november 2017 trycktes Tidningen Genus tema migration, med artiklar tidigare publicerade på genus.se och nyproducerat material. Med fokus på flyktingmigration, som en av vår tids mest brännande politiska frågor, samlar vi forskning om genus och migration. Många som forskar om migration och migrationsprocesser använder sig av genusteoretiska och intersektionella perspektiv. Juridik, ekonomi, statsvetenskap och vårdvetenskap är några exempel på forskningsområden och inom genusvetenskap, postkoloniala studier och kritiska vithetsstudier är forskning om migration vanligt.

Visa PDF i nytt fönster