Genusforskning i pressen, 2007

Nationella sekretariatet för genusforskning gav Jimmy Sand, informatör vid sekretariatet, i uppdrag att undersöka hur svensk press bevakat genusforskning under åren 1997-2006. Rapport 3/07.

Visa PDF i nytt fönster