Genusforskning inom juridiken, 2001

Författare är Eva-Maria Svensson, jur dr rättsvetenskap Göteborgs universitet.

Visa PDF i nytt fönster