Genusperspektiv på nationalekonomi, 2005

Författare Anne D. Boschini (fil. dr, nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet), Christina Jonung (fil. lic., Bryssel) och Inga Persson (professor, nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet).

Visa PDF i nytt fönster