Genusperspektiv på pedagogik, 2006

Författare Inga Wernersson, professor vid institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.

Visa PDF i nytt fönster