Genusperspektiv på statsvetenskap, 2008

Författare är Malin Rönnblom, fil. dr och forskarassistent vid Umeå centrum för genusstudier på Umeå universitet, och Maud Eduards, professor vid statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.

Visa PDF i nytt fönster