Genusperspektiv på teologi, 2004

Författare Anne-Louise Eriksson, docent i tros- och livsåskådningsvetenskap och chef vid Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur.

Visa PDF i nytt fönster