Genusperspektiv på vårdvetenskap, 2009

Skriften är skriven av Ann Öhman, leg. sjukgymnast samt lektor och docent i folkhälsovetenskap med inriktning mot genusforskning vid Umeå universitet.

Visa PDF i nytt fönster