Angående föreläsning på g16

2017-04-27 11:32

Efter en föreläsning på konferensen g16 som sekretariatet medarrangerade i november 2016 har det framkommit plagiatanklagelser mot doktoranden som höll föreläsningen. Med anledning av att nättidningen Feministiskt Perspektiv publicerat en text om händelsen, kommenterar sekretariatet sin roll i det skedda.

Som konferensarrangör har sekretariatet inte ansvar för det vetenskapliga innehållet i de presentationer som framförs. Det tillfaller de som håller presentationen. Sekretariatets bedömning har således varit att detta ärende bör hanteras inom de existerande akademiska regelverk som finns för att utreda frågor av denna sort.

Vi har därför beslutat att inte skriva om händelsen. Vi anser att det är viktigt att det är huvudaktörerna i frågan som själva delar med sig av information, förklarar sitt agerande, går ut med eventuella rättelser och ursäkter. Vi ser inte att det är en uppgift som faller på oss som konferensarrangörer. Utan att bedöma det specifika ärendet ser sekretariatet allvarligt på plagiatanklagelser och det är viktigt med ett resolut handlande inom ramen för de akademiska spelreglerna. Detta gäller utan undantag, inom samtliga vetenskapsområden.

visa fler nyheter ›