“Att kvinnor har rättigheter och känner till dem räcker inte”

2018-04-17 10:52

Maria Edström, Göteborgs universitet, reste med svenska delegationen till FN:s kvinnokommission i New York i mars för att bevaka mediefrågor. Här berättar hon om vad hon tog med sig hem från konferensen.

Mät hur kvinnor och flickor kan leva sina rättigheter. Det var ett av budskapen som jag tog med mig hem från FN:s 62:a kvinnokommission, CSW62. Under två veckor varje år förvandlas FN högkvarter i New York till en global mötesplats för jämställdhet. I år var huvudtemat kvinnor och flickor på landsbygden och hur deras rättigheter ska kunna förbättras. Jag hade privilegiet att ingå i den svenska delegationen för att under en vecka bevaka mediefrågor som var årets så kallade översynstema.

Alla som deltar i CSW62 vill försöka påverka utvecklingen på något sätt, kontakter knyts och erfarenheter delas. Kommissionens mål är att nå gemensamma överenskommelser och bättre ledord. En del som  följt arbetet länge varnar dock för att man lägger för mycket energi på  att hitta nya skrivningar. En av dem är den kanadensiska senatorn  och feministen Marilou McPhedran som menar att om bara FN:s medlemsstater följer CEDAW, Kvinnokonventionen, så det räcker långt. Att kvinnor har rättigheter och känner till dem räcker inte, de måste också kunna leva sina rättigheter. Det måste staterna hålla koll på men så är det inte idag. På landsbygden riskerar dessutom kvinnor och flickor att drabbas hårdare av orättvisor, vare sig det gäller våld, arbetsvillkor, bristen på skolor eller digitala klyftor.

Som enda universitetsrepresentant i den svenska delegationen var jag lite av en udda fågel, men samtidigt fanns forskare med lite överallt; som experter, tjänstemän eller som representanter för organisationer. Det gäller även Marilou McPhedran. Hon är inte bara oberoende senator utsedd av Kanadas premiärminister Justin Trudeau, hon är också professor i juridik med inriktning på genus, mänskliga rättigheter  och ursprungsbefolkningar. Sedan ungefär 15 år tillbaka  tar hon varje år med sig en grupp juridikstudenter till Kvinnokommissionen och låter dem bistå olika civilsamhällesorganisationer. Över huvud taget mötte jag många studenter som deltog på CSW62 med sina lärare. Tänk om Sverige kunde göra samma sak?

Fortfarande saknas mycket jämförbar och könsuppdelad statistik, det gäller inte minst  för medieområdet. Därför lyfte jag fram JMG:s arbete med att skapa en öppen databas med global statistik över medier och jämställdhet och samtidigt peka på hur jämställdhet och yttrandefrihet hänger ihop. Några medieforskare arbetade också intensivt  under CSW62 för att få med medier in i det drygt 20 sidor långa slutdokumentet. Där nämns nu medier i några paragrafer, inte minst kopplas hat och hot på nätet ihop med sexuella trakasserier på ett tydligt sätt.

FN förknippas ofta med korruption och brist på handling. Men det är också en plats för visioner och drömmar. FN:s Kvinnokommission bidrar också till starka vittnesmål, från kvinnor som förlorat rätten till sin mark, som utsatts för hat och hot på nätet och som med risk för sitt liv envetet fortsätter kämpa för sina rättigheter.  På det sättet är det en unik global mötesplats där akademi, aktivism och politik möts. Ingen åker oberörd därifrån.

Bild foto: Mari Lagerqvist
Maria Edström
Maria Edström
Maria Edström är lektor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet och forskar om genus, medier yttandefrihet och mänskliga rättigheter. För närvarande forskar hon framför allt om jämställdhet i nyhetsmedier och om representation av äldre i medier inom ramen för Agecap, Centrum för åldrande och hälsa.
visa fler nyheter ›