“Avarter av genusforskning ideologiskt styrd”

2002-03-28 14:23

I en kolumn i Dagens Nyheter menar Torbjörn Fagerström att en del genusforskning är ovetenskaplig. Torbjörn Fagerström är prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet. I tidigare kolumner i Dagens Nyheter har han bland annat kritiserat Judith Butlers teorier om konstruktionen av kön och det har han fått en hel del reaktioner på.

I denna kolumn redogör Torbjörn Fagerström för hur naturen till stor del är uppdelad i två kön, det manliga och det kvinnliga. Han menar att detta är vetenskapliga sanningar och inte “biologism”.

Istället kritiserar han “vissa avarter av genusforskning” för att vara ideologiskt styrd.

– Det borde – faktiskt – inte behöva vara särskilt svårt att enas om vilka slags forskningsprogram när det gäller skillnader och likheter mellan könen som är bäst ägnade att öka vår självförståelse, skriver Torbjörn Fagerström i Dagens Nyheter.

– Som jag ser det är det sådana program som undersöker hur könsrelaterade egenskaper och beteenden (och då menar jag både medelvärden och spridning) påverkas av biologiska faktorer, respektive av kulturella, respektive av ett samspel mellan biologiska och kulturella faktorer. De frågorna är i första hand av empirisk art, de kan formuleras vetenskapligt, och de kan studeras med metoder hämtade från medicin, biologi, psykologi och andra relevanta vetenskapsgrenar.

Torbjörn Fagerström menar att man inte kan utgå i forskningen från att könsmässiga skillnader och egenskaper är socialt och kulturellt konstruerade.

Tidigare kolumner av Torbjörn Fagerström som berör genusforskning:

  • Schyman, Thorild och pseudovetenskapen

  • Två kön bättre än ett, tre eller fyra

visa fler nyheter ›