Bilders makt – kunskapsbank om rasistiska stereotyper

2017-06-12 14:09

Vad är skillnaden mellan stereotyper och karikatyrer? Vad är relationen mellan stereotypa bilder och ekonomi? Varför är stereotypa bilder problematiska? Och hur ser icke-stereotypa bilder ut? Detta är några av alla frågor som den nya kunskapsbanken “Bilders Makt” svarar på. Genom att med texter, filmer och bilder berätta om bilders historia, funktion och teman vill kunskapsbanken möjliggöra för fler personer att känna igen och avläsa stereotyper. Någonting som i sin tur också gör det möjligt att både föreställa sig, och skapa bilder som inte reproducerar rasistiska och antisemitiska föreställningar.

Kunskapsbanken Bilders Makt drivs av Mångkulturellt centrum som en kunskapspilot inom Unesco LUCS, med stöd av Postkodlotteriets kulturstiftelse. Sidan är den första av sitt slag i Sverige och målsättningen är inte att vara heltäckande, men att lägga en viktig grund för en svensk kunskapshöjning om historiska och nutida stereotypa bilder.

En redaktion ledd av Joanna Rubin Dranger, professor på Konstfack och Moa Matthis fil. Dr, i litteraturvetenskap och en Advisory Board med människor som är kunniga om stereotyper och personligen berörda av bilderna har arbetet med att ta fram texter och bilder.

Skribent Maja Lundqvist
visa fler nyheter ›