EU söker experter på genusforskning

2014-01-07 10:01

EU-kommissionen har gjort en utlysning om genusexperter till Horisont 2020, det ramprogram för forskning och innovation som gäller från och med den 1 januari 2014.

I alla utlysningar från EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, ska sökande uppmanas att beskriva hur och i vilken utsträckning den planerade forskningen kommer att ta sig an köns- eller genusrelaterade frågor. Könsbalans i forskargrupperna ska vara en faktor i bedömningen av ansökningar, och i alla rådgivande grupper ska det finnas en genusexpert.

I den första utlysningen från Horisont 2020 efterfrågar EU-kommissionen just experter, för att utvärdera förslag till EU-finansiering och för andra aktiviteter såsom övervakning och utvärdering av programmet, samt för policyutveckling.

Här kan du registrera dig som expert

Områden av särskild relevans inom Horisont 2020

Innovation and diversity (e.g. gender)
Gender research
– In language and literature
– In philosophy, ethics and religion
– In arts
Gender in archaeology
Gender in history
Gender history
Gender in media and communications
Gender in transport planning
Gender in urban planning and development
Gender in cultural and economic geography
Gender in environmental sciences
Gender in political sciences
Gender in law, criminology and penology
Women and gender studies
Gender in social sciences
Kinship, cultural dimensions of classification and cognition, identity, gender
Gender in education
Gender in business and management
Gender in psychology
Gender in health sciences
Gender in medical biotechnology
Gender in basic medicine
Gender in space medicine
Gender in clinical medicine
Gender in security
Gender in space
Gender in aeronautics
Gender in engineering and technology
Gender in nanotechnologies
Gender in industrial biotechnologies
Gender in environmental biotechnologies
Gender in medical engineering
Gender in vehicle engineering
Gender in computer hardware and architecture
Gender in transport engineering
Gender in natural sciences
Gender in biology
Gender in biodiversity conservation
Gender in ecology
Gender in developmental biology
Gender in Reproductive biology
Gender in genetics and heredity
Gender in biophysics
Gender in biochemistry and molecular biology
Gender in microbiology
Gender in water resources
Gender in oceanography
Gender in climatic research
Gender in environmental sciences
Gender in geosciences
Gender in organic chemistry
Gender in computer sciences

visa fler nyheter ›