Karen Barad, Bernardita Núñez och Liv Strömquist

Flera nya hedersdoktorat

2016-10-13 15:15

Karen Barad, professor, Bernardita Núñez, verksamhetsledare för Terrafem Sverige och Liv Strömqvist, serietecknare, blir alla hedersdoktorer i slutet av oktober.

Karen Barad är, förutom professor vid institutionen för feministiska studier vid University of California, också fil.dr. i teoretisk fysik. Det är Högskolan för design och konsthandverk i Göteborg som har utnämnt henne till hedersdoktor och under hennes besök i Göteborg kommer hon att hålla en öppen föreläsning och ett samtal den 22 oktober. HDK menar att Karen Barad ”tillfört viktig kunskap inom fysik, feministisk teori och filosofi i frågor som rör vetenskap och rättvisa. Hennes arbeten har även genererat nya perspektiv för konstnärlig och pedagogisk forskning och praktik.”

Bernardita Núñez utses till juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet: ”För sitt mångåriga engagemang för kvinnor och flickors rätt till ett liv fritt från våld och dominans utses i oktober Terrafem Sveriges verksamhetsledare Bernardita Núñez till juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Bernarditas arbete med Terrafem, den första rikstäckande kvinnojouren för kvinnor av utländsk härkomst, har även varit ovärderligt i framtagandet av Rättspraktiken.” Hon kommer att medverka vid ett öppet seminarium den 19 oktober: ”Att arbeta med kvinnors rättigheter i Sverige respektive Law Clinics i södra Afrika”.

Liv Strömquist utnämns till hedersdoktor av Malmö Högskola, fakulteten för lärande och samhälle: ”Liv Strömquist har bidragit starkt till vetenskapligt förankrad folkbildning. Hon har visat att det som historiskt sett har ansetts vara det mest privata är grunden för hur samhällen byggs. Strömquist rör sig ledigt mellan sociologisk och psykologisk teori och historiska förlopp och granskar våra föreställningar om det heterosexuella parförhållandet, den romantiska kärleken och kärnfamiljen. Läsaren kastas mellan skratt och allvar.”

Skribent Anneli Tillberg
Relaterat material
visa fler nyheter ›