Flickor drar ifrån pojkar inom utbildningen

2005-09-05 15:53

Bilden av de dominerande pojkarna och de tysta flickorna i skolan gäller delvis fortfarande. Med den skillnaden att pojkar idag betraktas som ett störande element i undervisningen. Flickor är mer fokuserade på skolarbetet och får allt bättre betyg. Mönstret är detsamma inom alla samhällsskikt.

Detta visar Mats Björnsson i en studie för Myndigheten för skolutveckling och som nu presenteras på DN-Debatt. Tendensen att flickorna drar ifrån pojkarna har med åren blivit allt tydligare. Detta fenomen gäller främst i västvärlden och allra mest i Norden.

Flickor har bättre betyg än pojkar både i grundskolan och gymnasiet, bortsett från idrott och hälsa. Mönstret går igen på alla slag av program på gymnasiet. Inom de tidigare så “mansdominerade” ämnena som matematik och naturvetenskap har en utjämning skett under de senaste 20-30 åren.

De könsskillnader som har framträtt är densamma inom alla sociala skikt. Mats Björnsson försöker hitta rimliga förklaringar till varför vi har haft denna utveckling. Han menar att det troligen finns flera orsaker men pekar främst på en grabbkultur som går ut på att söka popularitet och social status genom att utveckla en form av maskulinitet. Där ingår inte kunskap som ett särskilt viktigt element.

Björnsson varnar för att se problemet som resultat av pendelrörelser, där den ena gruppen vinner när den andra förlorar. Jämställdhet bygger på balans mellan könen.

Fotnot

Mats Björnsson är utredare och ämnesråd i Utbildnings- och kulturdepartementet.

visa fler nyheter ›