Forskare om kvinnodagens viktigaste fråga

2015-03-04 10:28

På söndag är det den internationella kvinnodagen. Genus.se har frågat genusforskare vilken feministisk fråga de anser är den viktigaste just nu.

Dina Avrahami, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

“Den viktigaste feministiska frågan nu är den samma som den alltid varit – hatet och våldet mot kvinnor som genomsyrar många samhällen runtom i världen, inklusive det svenska. Feminismen bör uppmärksamma samhällets oförmåga att hantera detta våld. Det är samhällets skyldighet att bekämpa det fysiska våld många kvinnor utsätts för och garantera kvinnors säkerhet i både fredstider och krigssituationer. Det är samhällets ansvar att åtgärda löneskillnader mellan kvinnor och män liksom att tillförsäkra kvinnor samma ekonomiska och politiska makt som män. Det är dags att samhället öppnar sina portar och välkomnar kvinnor i ledande positioner inom både den privata och den offentliga sektorn.”

Eva Borgström, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

“Ta tillbaka välfärden! När till exempel äldreomsorgen inte fungerar som den ska – och det gör den inte idag – måste anhöriga rycka ut för att de gamla inte ska fara illa. I takt med att olika former av äldreboenden har lagts ner så har ansvarsbördan för de anhöriga trappats upp och de som drar det tyngsta lasset är kvinnor. ”Alla har rätt att bo kvar hemma” hette det så vackert när nedmonteringsprocessen inleddes, men idag har ”rätten” förvandlats till plikt. Vad de gamla själva vill väger som regel lätt, för det är mycket, mycket svårt att få en plats på ett äldreboende. Att anhöriga får ta det ansvar som samhället har avhändat sig gäller förstås också andra politikområden. Så ta tillbaka välfärden!”

Lena Gunnarsson, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

“Sex timmars arbetsdag. En sänkning av heltidsnormen skulle lösa upp så många strukturella knutar som drabbar framför allt kvinnor. Vi behöver inte arbeta så mycket som vi förväntas göra, vilket bland annat tar sig uttryck i arbetslöshet. Överskottet från den gradvisa produktivitetsökningen hamnar idag i några få kapitalägares – de är nästan alltid män – fickor. Eftersom det idag är framför allt kvinnor som går ner i deltid för att kunna ta hand om obetalt arbete med barn och hem skulle sex timmar med bibehållen lön framför allt gynna kvinnor. Det skulle frigöra mer tid för män att hjälpa till med det obetalda arbetet. Och det skulle i viss utsträckning undanröja skälen för medelklassen att låta mindre väl bemedlade grupper av kvinnor ta hand om skiten i deras hem.”

Gunilla Krantz, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

“Vilken fråga som är den viktigaste är svårt att säga då de ofta har sammanhang med varandra men den som jag naturligen skulle vilja lyfta är att mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Det pågår i alla kulturer men varierar i förekomst, det är en allvarlig kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter, det begränsar kvinnors rörelsefrihet, hotar dem till liv och hälsa och ofta även barnens hälsa.”

Pia Laskar, Tema Genus, Linköpings universitet

“Den viktigaste feministiska frågan idag handlar om att skapa allianser (låt oss ta tillbaka detta gräsrotsaktivistiska ord!) med olika grupper som skilj(t)s ut och underordna(t)s och utsa/ä/tts för olika diskriminerande åtgärder och förtryck. Den viktigaste feministiska frågan handlar att låta tidigare tysta(de) röster få komma till tals för att beskriva den viktigaste feministiska frågan. Det handlar om att lyssna på det som faktiskt sagts/sägs, föra samtal och tillsammans analysera och utarbeta strategier mot de normer och strukturer som skapar förtryckande sociala, kulturella och ekonomiska skillnader.”

Linn Sandberg, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

“Den viktigaste feministiska frågan just nu är hur vi kan göra motstånd mot fascismens frammarsch i alla dess former (globalt och lokalt, från Islamiska staten till högerextremism/nazism/rasism i europeisk politik och i våra närområden). Fascismen i dess månghövdade former hotar på ett väldigt omedelbart sätt Andragjorda o sårbara kroppar runtom i världen.”

Pär Zetterberg, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

“Mäns (hot om) våld mot kvinnor. För att det är så nedbrytande – inte bara fysiskt utan även mentalt och socialt (tillit med mera).”

Skribent Inga-Bodil Ekselius
visa fler nyheter ›