Forskningsprojekt om flyktingmottagande i glesbygd

2017-10-24 09:39

I forskningsprojektet ”Flyktingmottagande i glesbygd – lokalt motstånd och arbete för integration” ska bland andra Ulrika Schmauch, universitetslektor vid sociologiska institutionen på Umeå universitet och Linda Sandberg, forskare vid Umeå centrum för genusstudier, undersöka diskurser kring flyktingmottagande i glesbygd.

I projektet står arbetsvillkor och organisering för bland annat asylsamordnare och integrationsstrategier i centrum, yrkesgrupper som till stor del är kvinnodominerade.

– Vi kommer att titta på könande och rasifieringsprocesser i den typen av yrken, säger Ulrika Schmauch.

Forskarna kommer också att kartlägga hur debatten i lokalmedia om flyktingmottagandet ser ut.

De kommuner som kommer att ingå i forskningsprojektet är Dorotea, Vilhelmina, Kramfors och Ånge, fyra glesbygdskommuner i Norrland med minskande befolkningsmängd.

Läs mer om projektet på Umeå universitets webbplats

Skribent Anneli Tillberg
Bild Foto: Kiruna, Wikipedia Commons
visa fler nyheter ›