bil samt två kvinnor på gata

Fransk sexköpslag efter svensk modell

2016-04-08 10:14

På genus.se och i tidningen Genus har vi skrivit om den svenska sexköpslagen och om prostitution, utifrån intervjuer med genusforskare, vid flera tillfällen genom åren. Du vet väl att du kan fritext-söka på genus.se och hitta artiklar, aktörer och rapporter med mera om det ämne som du är intresserad av!

Frankrike antog på onsdagskvällen en prostitutionslagstiftning som har den svenska sexköpslagen som utgångspunkt, men är mer omfattande än den svenska.

Genus.se har pratat med juristen Jenny Westerstrand, Uppsala universitet, som bland annat forskar om hur kön och sexualitet samverkar med lagstiftning och rättsprinciper, såväl teoretiskt som i praxis.
Frankrike har tagit ställning i frågan om prostitution är en verksamhet som ska accepteras i samhället, eller om man ska försöka motverka den och mäns köp av sex, konstaterar Jenny Westerstrand och påpekar samtidigt att kriminalisering av sexköp förstås inte löser alla problem.

– Det är intressant att Frankrike har kommit till den punkt där man tänker att nu måste man från statligt håll välja hur man ska hantera den penningdrivande verksamhet som prostitution är.  Nu är A och O hur man tillämpar lagen och vilka sociala insatser man gör, säger hon.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
Relaterat material
visa fler nyheter ›