Genusforskare kammar hem miljoner från Vetenskapsrådet

2016-11-08 15:21

Vetenskapsrådet har beslutat om nästan 548 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap fram till år 2020. Medlen går till projektbidrag, bland annat för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet, forskning om förutsättningar för tillväxt samt forskning om rasism.

Bland de forskare som beviljades medel finns en rad forskare och ämnesområden som är bekanta för besökare av genus.se:

 • Malin Ah-King, Stockholms universitet, beviljades 2 040 000 kr för projektet ”När man riktade blicken mot honorna: En vetenskapsstudie om en ändrad forskningskanon i evolutionsbiologi 1980-2000”;
 • Paulina de los Reyes, Stockholms universitet, 6 993 900 kr för ”Invandrade mödrar – rasifierade barn: Vägval, konflikter, visioner”;
 • Mattias Gardell, Uppsala universitet, 2 998 800 kr för ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner”;
 • Johanna Gondouin, Stockholms universitet, 7 000 000 kr för ”Från mänskligt avfall till resurs: Genus, biopolitik och nyliberalism i indiskt kommersiellt surrogatmödraskap”;
 • Tobias Hübinette, Karlstads universitet, 1 840 800 kr för ”Att rasialisera Sverige: Berättelser om en ny svenskhet”;
 • Kristin Järvstad, Malmö högskola, 5 400 000 kr för ”I nationens tjänst? Beredskap, folkhem, kön och nationell identitet i svensk 1940-talslitteratur”;
 • Edda Manga, Mångkulturellt centrum, 4 900 800 kr för ”Metodologiska laboratorier: Hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion?”;
 • Erik Melander, Uppsala universitet, 4 950 000 kr för ”Maskulinitet, nationalism och militärtjänst i en konfliktzon: Surveyundersökningar i södra Thailand”;
 • Diana Mulinari, Lunds universitet, 6 598 400 kr för ”Bortom rasism: Etnografier om antirasism och att leva tillsammans”;
 • Jens Rydström, Lunds universitet, 4 170 000 kr för ”När staten inte räcker till: Aids och det civila samhället i Sverige 1982-2000”;
 • Maja Sager, Lunds universitet, 3 679 500 kr för ”Domstolen som arena för kamp mot och om rasism”; samt
 • Anna Sandberg, Stockholms universitet, 3 560 000 kr för ”Könsskillnader i yrkesval, karriär och lön: Nya förklaringsmodeller”.

Av de 1 098 ansökningar som kom in har 126 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 11,4 procent. 509 av de huvudsökande var kvinnor, varav 60 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för män var 589 huvudsökande, varav 66 har beviljats. Det ger en beviljandegrad på 11,7 procent för kvinnor och 11,2 procent för män.

Skribent Jimmy Sand
Relaterat material
visa fler nyheter ›