Genusforskaren Eva Borgström ny professor

2017-09-15 09:48

Eva Borgström har befordrats till professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon var med och byggde upp genusvetenskapen på det som då hette Institutionen för kvinnovetenskap vid Göteborgs universitet, och hon arbetade i tio år på Nationella sekretariatet för genusforskning.

Eva Borgström var också tidigt ute med queerforskning i Sverige, där hon gjort pionjärinsatser både som redaktör, seminarieledare och forskare. De senaste åren har hon undersökt hur samkönad kärlek skildrats i litteraturen, ett ämne som hon menar att inte ens de senaste decenniernas genusforskning har vågat närma sig i större utsträckning.

– Med tanke på att det är ett så pass vanligt motiv i svensk litteratur är det förvånande att samkönad kärlek som motiv varit i princip outforskat. Det är konstigt i och med att så många stora författare skrivit om det, men det handlar väl helt enkelt om fördomar och fobi, säger Eva Borgström i nyheten på Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitets webbplats.

Skribent Jimmy Sand
Bild Eva Borgström. Fotograf: Johanna Hillgren
Källa Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet
visa fler nyheter ›