Genusforskningens framväxt utforskas i ny avhandling

2017-06-01 08:44

En ny avhandling vid Göteborgs universitet visar att organisationen Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning hade en avgörande betydelse både för kvinnoforskningen och för att öka andelen kvinnor inom akademin.

Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning organiserade kvinnliga forskare i Sverige med start 1978 och fram till 1990-talet. Organisationen etablerade sig vid universiteten i Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala och – några år senare – Linköping. På vissa universitet hette den istället Centrum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, vilket givit upphov till samlingsnamnet Centra/Fora.

– Kampen för jämställdhet handlade både om antalet kvinnor i förhållande till män, och om att även kvinnors erfarenheter skulle erkännas och respekteras inom akademin, säger Jakob Winther Forsbäck, doktorand i historia.

I sin avhandling, Med dubbla syften: Forum för kvinnliga forskare, aktivism och statsfeminism 1975-1995, analyserar han det organiserade engagemanget, aktivismen och utmaningarna för kvinnoforskning och akademisk jämställdhet under perioden.

Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning menade att halva mänsklighetens perspektiv försvann på grund av akademins mansdominans. Organisationen talade om kvinnlighet som en kvalitet och i stället för att argumentera för kvinnors plats i akademin ur ett rättviseperspektiv lyftes kvinnliga forskare fram som en förutsättning för att få kvalitet i forskningen .

I takt med att kvinnoforskningen etablerades och fick fäste tonades dock den dimensionen ned.

– De kunde inte undvika den paradox som många olika sociala kamper ställs inför – nämligen förstärkningen av samma föreställningar om olikhet, i det här fallet kvinnlighet, som man ville bekämpa, säger Jakob Winther Forsbäck.

Att man kopplade samman frågan om akademisk jämställdhet med kvinnoforskning ledde till att ”kvinnliga forskare” (det vill säga forskare som är kvinnor) förväxlades med ”kvinnoforskare” (det vill säga forskare inom den vetenskapliga grenen kvinnoforskning, idag en del av genusvetenskapen).

– Deras dubbla syften – att öka jämställdheten inom akademin samt att stärka kvinnoforskningen – var logiska i och med att organisationen ville förbättra kvinnors ställning inom akademin men det ledde också till att kvinnoforskning blandades ihop med kvinnor som forskar.

Avhandlingen Med dubbla syften: Forum för kvinnliga forskare, aktivism och statsfeminism 1975-1995 försvaras den 2 juni klockan 13 i sal T302, Olof Wijksgatan 6 i Göteborg.

Skribent Pressmeddelande / Jimmy Sand
Bild Läsesal på Humanisten, Göteborgs universitet
Källa Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet
Relaterat material

Genusforskningens organisering

Genusforskningen har sedan starten utvecklats i två riktningar, både som ett eget ämne och som en del av andra ämnen.

Läs mer om genusforskningens organisering ›

Järnvägsspår som korsar varandra.
visa fler nyheter ›