Serin Fahti Shakhshir framför en bokhylla full av böcker

Global utblick: Genusforskare utmanar bilden av Mellanöstern och Nordafrika

2017-08-24 14:17

Det var i början av 1970-talet som genus- och kvinnostudier i Mellanöstern och Nordafrika började ta fart. Serin Fathi Shakhshir, genusforskare , vill visa hur aktivt och dynamiskt akademin i regionen arbetar med genusrelaterade frågor och även skapa tvärkontinentala samarbeten med institutioner i Europa. Hon är först ut som intervjuperson i Genus.se:s nya artikelserie om genus och Mellanöstern och Nordafrika.

Genom rapporten Mapping Gender and Women’s Studies Programs Throughout the Universities in the Middle East and North Africa, ville Serin Fathi Shakhshir, då internationell samordnare vid Linnéuniversitetet, belysa den aktiva närvaron av genusstudier i Mellanösterns akademi. Rapporten tillhandahåller en akademisk beskrivning av genus- och kvinnostudieprogram i Mellanöstern och Nordafrika samt en analys av intressenter och en utvärdering av möjligheterna för samarbete mellan Linnéuniversitetet och institutionerna.

– Jag hoppas att rapporten ska påverka den europeiska bilden av Mellanöstern och Nordafrika och visa att denna region arbetar aktivt och dynamiskt med genusrelaterade frågor. Och att utbildning sker inom området, säger Serin Fathi Shakhshir.

För henne är det också ett sätt att bygga upp nätverk och framtida samarbeten mellan institutionerna i de olika länderna.

– Genusforskare i Mellanöstern och Nordafrika har visat ett stort intresse för gemensam forskning och dialoger om genus ur ett akademiskt perspektiv, säger Serin Fathi Shakhshir.

Genus- och kvinnostudier startade som studiefält i Mellanöstern och Nordafrika på 70-talet. År 1986 blev Ahfad University i Sudan det första universitet som tillhandahöll både magister- och kandidatprogram inom området. The American University of Lebanon och University of Birzeit på Västbanken i Palestina, var näst på tur att följa initiativet och inledde gradvis program inom genusstudier.

År 2014 kunde man följa undervisning i genus- och kvinnostudier på engelska eller arabiska i Palestina, Libanon, Sudan, Jordanien, Marocko, Egypten, Förenade Arabemiraten och Yemen – antingen som ett oberoende studiefält eller som tvärdisciplinära program. Fältet är dock fortfarande nytt för regionen och universiteten fortsätter utveckla och berika det.

Pågående kamp

Spridningen av genus- och kvinnostudier till andra länder i Mellanöstern och Nordafrika är en pågående kamp.

– I exempelvis Saudiarabien uttryckte forskare och professorer vid Al-Malik Saud University ett intresse av att etablera en institution för genusstudier. Trots att förslaget avvisades av universitetets förtroendestyrelse, fortsätter professorer att integrera feministiska teorier inom andra kurser i humanistiska ämnen och samhällsvetenskap, berättar hon.

Önskemålet om att etablera ett program för genusstudier har också uttryckts i politiskt instabila länder som till exempel Syrien och Irak.

Skillnader mellan länderna i och utanför regionen

Universiteten i Mellanöstern och Nordafrika har utformat olika och kontextbaserade kursplaner för genusstudier. Innehåll, fokusområden, undervisningsspråk och kommunikationsmetoder varierar mycket mellan länderna.

– Vissa länder har ett interkulturellt sätt att fokusera på kvinnor, deras rättigheter och sociopolitiska deltagande, medan andra använder sekulära metoder såsom till exempel att omtolka religion, eller att helt hålla sig borta från religionen, förklarar Serin Fathi Shakhshir.

För att utveckla: Samtidigt som kvinno- och genusstudieinstitutioner i Sudan har ett tvärvetenskapligt program som kombinerar studier om genus med freds-, utvecklings-, migrations- och multikulturella studier, koncentrerar sig akademin i Palestina på att förbättra politiken, rättssystemen och kvinnors politiska deltagande. I Marocko fokuserar man å andra sidan på att integrera feministiska perspektiv i islam och omtolka religionen, samtidigt som Tunisien har en mer sekulär inställning och tenderar att helt undvika religiösa texter. Institutionerna för genusstudier i Jordanien fokuserar mer på hälsa, rättsystem, social rättvisa och våld.

– Programmen producerar inte bara kunskap om kvinnors liv, utan tar även upp kvinnors olika problem på flera samhällsnivåer, säger Serin Fathi Shakhshir.

Hon anser att skillnaderna gentemot svenska genusstudieprogram är ännu tydligare.

– I Sverige diskuteras till exempel sexualitet samt migranters och andra minoriteters rättigheter medan främsta fokus hos programmen i Mellanöstern och Nordafrika framför allt är diskriminering av kvinnor.

Viktigt med samarbete

Trots skillnaderna både inom och mellan regioner finns ett enormt intresse av att tillsammans etablera och utveckla genus- och kvinnostudieprogram i Mellanöstern och Nordafrikaregionen.

– Genom att bygga upp samarbeten, genomföra internationella konferenser och gemensamma forskningsprojekt samt samförfatta tvärkontinentala akademiska artiklar, kan vi bidra till att förbättra situationen, säger Serin Fathi Shakhshir.

 

Skribent Nazifa Alizada
visa fler nyheter ›