Åsa Gunnarsson

Görel Bohlin-priset 2016 till Åsa Gunnarsson

2016-07-01 12:57

Görel Bohlins pris för framstående genusforskning går i år till Åsa Gunnarsson, professor i rättsvetenskap vid Juridiskt forum på Umeå Universitet. Hon har bland annat forskat om genus i välfärdsstaten och skattesystemet.

Motiveringen till priset lyder som följer:

”Såväl nationellt som internationellt har Åsa Gunnarsson med stort engagemang och mod bidragit till att jämställdhets- och genusperspektiv utvecklats och erkänts i rättsvetenskaplig forskning och utbildning.

Åsa Gunnarsson har haft stor betydelse för de resultat som uppnåtts inom Umeå Centre of Gender Excellence och forskningsprogrammet Challenging Gender. Genom flera internationella skatterättsliga projekt och nätverk, bland annat Gender Equality in Revenue Law och Feminist Studies on Taxation and Budgeting (FemTax), har hon bidragit till skatterättslig forskning i världen.

Hennes forskning har även väckt intresse i det omgivande samhället. Åsa Gunnarsson har bland annat inbjudits att presentera sin forskning i riksdag och i departement, och deltagit i FN-sessioner under The Commission of Women. Hon har nyligen engagerats av European Women’s Lobby som skatteexpert i ett råd för att utveckla en feministisk ekonomisk politik i Europa.”

Skribent Anneli Tillberg
Bild Anders Jonsson
Relaterat material
visa fler nyheter ›