Jämställdheten i Akademin undersökt

2010-02-23 14:54

Drude Dahlerup, genusvetare och professor i statsvetenskap, har på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i högskolan, har skrivit rapporten Jämställdhet i akademin – en forskningsöversikt. Analysen fokuserar på policy- och genusaspekter i forskningen.

Uppdraget har inte varit att diskutera forskningens kvalitet, utan ska snarare betraktas som en översikt över forskningen, dess olika perspektiv, metodologier, materieurval och slutsatser. Följande områden har undersökts:

• Forskning om akademins kultur och normer

• Empirisk forskning om institutionskulturer

• Forskning om sexuella trakasserier och könskränkande behandling

• Genusperspektiv på grundutbildningen

• Karriärvägar

• Forskning om jämställdhetspolitiken inom högskolan

Skribent Christer Wigerfelt
visa fler nyheter ›