studenter som studerar i bibliotek

Kan homogena studentgrupper ge excellens?

2016-04-04 12:05

Universitets- och högskolerådet, UHR, redovisar nu sitt uppdrag att kartlägga och analysera arbetet med breddad rekrytering på landets lärosäten.

Universitet och högskolor ska bredda rekrytering till högskolan, men det är dubbelt så vanligt att studera vid högskolan om man har högskoleutbildade föräldrar. Bristande studietradition får många att välja bort högskolan. Även bland annat kön, utländsk bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättningar, skillnader mellan stad och landsbygd kan påverka vilka som studerar.

Läs mer på om uppdraget och deras rapport Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper, på UHRs webbplats.

visa fler nyheter ›