Könskvotering till bolagsstyrelser kan bli tvingande i lag

2005-11-29 15:16

Inom näringslivet är det en väldigt kontroversiell fråga om man ska tvingas till könskvotering i bolagsstyrelserna. Den frågan utreds nu för regeringens räkning av juristen Catarina af Sandeberg.

Efter jämställdhetsminister Margareta Winbergs utspel för några år sedan om tvång på bättre fördelning i bolagsstyrelserna, har andelen kvinnor ökat från 6 till 16 procent, skriver Jonas Leijonhufvud i Svenska Dagbladet.

Regeringen har nu tillsatt en utredning för att se vilka juridiska möjligheter som finns att sätta press på de större bolagen i landet att tillsätta styrelser med jämnare könsfördelning. Uppgiften har gått till juristen Catarina af Sandeberg. Själv gillar hon inte begreppet kvotering, men påstår att hon inte har någon bestämd uppfattning i sakfrågan. Utredningsarbetet började juni i år och efter ett år ska det finnas ett färdigt förslag i tryck.

Sandeberg och utredningssekreteraren Per Olsson har undersökt lagrummet inom området och inte hittat några lagliga hinder inom EU-rätten eller diskrimineringslagarna för en lag i linje med utredningsuppdraget. Därifrån gick utredarna vidare till intervjuer med näringslivets representanter, fackföreningsfolk och genusforskare. Alla har varit positiva utom Svenskt Näringsliv under ledning av Urban Bäckström. Där anser man att en lag skulle innebära en inskränkning i äganderätten.

Catarina af Sandeberg har tittat på den norska lagen som kräver minst 40 procent av vardera kön i styrelserna och tror att det svenska förslaget kommer att likna det norska. Lagförslaget ska omfatta de större bolagen, mellan 600 – 1.000 stycken, beroende på vilka kategorier det handlar om. Familjeföretag blir antagligen undantagna. En övergångstid kan bli ungefär fem år lång. De bolag som trotsar lagen kan tvingas i likvidation.

Skribent Christer Wigerfelt
visa fler nyheter ›