Kriterium: värnar boken, publicerar open access och riggar peer review

2016-05-24 13:14

Forskare inom humaniora och samhällsvetenskap står numera ofta inför krav på att deras publikationer ska bli vetenskapligt granskade, så kallat kollegial bedömning (engelska peer review). Kollegial bedömning är en tradition som tidigare främst har gällt medicinsk och naturvetenskaplig forskning, i internationella tidskrifter.

För forskare som vill publicera sig på svenska har kravet på kollegial bedömning varit svårt att tillgodose. Kriterium är ett pilotprojekt placerat på Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet som försöker tillgodose dessa nya krav. Projektet är ett samarbete med lärosätenas egna skriftserier och med externa förlag för att erbjuda dubbel kollegial, anonym granskning för antologier och monografier.

Samarbetet involverar också andra svenska lärosäten samt Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond. Ett syfte är att värna boken som publiceringsform men också att erbjuda fria e-publicerade versioner av Kriteriums böcker.

De två första publikationerna har nu lanserats på projektets sida kriterium.se och flera manus är på gång.

Bild Omslag till de första två publikationerna som lanserats av Kriterium.
Relaterat material
visa fler nyheter ›