Kvinnovetenskaplig tidskrift om Genus och Gud

2004-03-03 15:54

I sitt nya nummer presenterar KvT tio artiklar som utifrån en könsaspekt närmar sig ämnet religion ur olika infallsvinklar.

Britt-Mari Näsström skriver om en ideal manlighet under senantiken som successivt införlivas i kristendomen, den nya religionen. Det romerska idealet knutet till sexuell avhållsamhet omformas till den kristna tanken om celibat och personifieras så småningom av den kristna munken.

Anne-Louise Eriksson undersöker den Svenska kyrkan och dess utrymme för en mer jämlik könsordning.

De thailändska nunnornas strävan efter religiös auktoritet, oberoende och högre status beskrivs av Monica Lindberg Falk.

Även kvinnocentrerade riter inom den mansdominerade mourdismen i Senegal tas upp liksom förhållandet mellan språk och verklighet när vi talar om Gud. Vi får också en överraskande tolkning av gudinnan Kali och en alternativ väg inom religionsfilosofi.

Ebba Witt-Brattström ger oss sin tolkning av heliga Birgittas uppenbarelser och Mikael Sjöberg visar på en feministisk läsning av Gamla Testamentets berättelse om domaren Jefta som offrar sin dotter.

Den svenska herrnutismen har undersökts av Ann Öhrberg och hon har överraskande funnit både en könsöverskridande metaforik och en väg för kvinnliga författare att nå rörelsens offentlighet. Svårare verkar det vara för kvinnliga prosaister i det moderna Polen. Deras texter har blivit avfärdade som “menstruationslitteratur” av kritikerna.

Utanför temat finns som vanligt ett antal recensioner, denna gång bland annat av Pernilla Ouis’ och Anne Sofie Roalds Muslim i Sverige.

Som avslutning ges plats åt ett genmäle från författarna till boken Maktens (o)lika förklädnader. De håller inte med Nina Lykke om hennes användning av begreppet intersektionalitet och kritiserar hennes uppdelning av jämställdhetsfeminister kontra mångfaldsfeminister. Nina Lykke svarar och förtydligar.

visa fler nyheter ›