Inger Eriksson med kollegor

Kvinnsam minns Inger Eriksson

2017-10-03 10:09

Tidigare universitetsbibliotekarien och föreståndaren för Kvinnohistoriska samlingarna i vid Göteborgs universitetsbibliotek har avlidit, 75 år gammal. Hon efterlämnar maken Nils och sonen Håkan.

Inger Eriksson ägnade hela sitt yrkesliv åt universitetsbiblioteket i Göteborg. Hon kom att få mycket stor betydelse för Nationella ansvarsbiblioteket för kvinno-, mans- och genusfrågor, kallat Kvinnsam, vilket hon ledde från 1991.

Inger Eriksson växte upp och tog studenten i Lysekil. Efter studier i språk och beteendevetenskap vid Göteborgs universitet antogs hon till internutbildning till bibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek 1967. Inger tjänstgjorde på flera avdelningar, framför allt Bokvården, som hon blev chef över. 1991 började Inger på Kvinnohistoriska samlingarna, ”ett bibliotek i biblioteket”, kallat Kvinnsam. Det utsågs 1997 till Nationellt ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning. Där arbetade Inger fram till pensioneringen, under nästan tjugo år som föreståndare.

Under hennes tid och tack vare hennes idoga insatser utvecklades Kvinnsam på många olika sätt. Tyngdpunkten ligger på databasen Kvinnsam, där dokumentation om kvinno- och genusforskning samt jämställdhetsfrågor i Sverige och utomlands uppdateras och finns tillgängligt gratis för var och en att söka på webben. Även flera andra databaser utvecklades, kvinnohistoriska portaler ställdes samman och äldre svenska kvinnohistoriska tidskrifter digitaliserades. Redan i början av nittiotalet ansökte Inger om medel till en förstudie om behovet av ett kvinnobiografiskt lexikon. Till stor glädje för Inger och alla inblandade, inte minst litteraturvetenskapliga institutionen i Göteborg som varit aktivt medverkande, blir nu SKVB verklighet.

Framgångarna för Kvinnsam och dess verksamheter hade inte varit möjliga utan Ingers oförtröttliga arbete för att göra samlingarna kända, för att hitta goda samarbetspartners och skaffa medel, från både centrala myndigheter och Göteborgs universitet. Inger var inte bara en ytterst kompetent och energisk bibliotekarie hon var också en varm och humoristisk kollega och en innerligt kär vän. Vi saknar henne mycket och sörjer med hennes närmaste, sonen Håkan och maken Nils som Inger var gift med i mer än femtio år.

Berith Backlund, universitetsbibliotekarie, Kvinnsam
Lisbeth Larsson, professor emerita
Helena Wedborn, före detta föreståndare, Kvinnohistoriska samlingarna

Skribent Berith Backlund, Lisbeth Larsson och Helena Wedborn
Bild Inger Eriksson tillsammans med kollegor på Kvinnsam (Inger i grön sjal i mitten) foto: Kvinnsam
visa fler nyheter ›