Bild på Liisa Husu

Liisa Husu vetenskaplig rådgivare till kvinnliga rektorer i Europa

2016-06-27 14:04

Liisa Husu, professor i genusvetenskap vid Örebro universitet, blev förra veckan utsedd till vetenskaplig rådgivare för nybildade organisationen Ewora (European Woman Rectors Association), som ska främja jämställdhet och könsbalans i ledningen på universitet i Europa.

– Det känns väldigt roligt! Ewora har tidigare varit ett nätverk för kvinnliga rektorer vid lärosäten i Europa och i måndags förra veckan lanserade man en mer formell organisation som också har ett bredare syfte att främja jämställdhet generellt på universiteten. Organisationen vill forskningsförankra sin verksamhet och det kommer jag alltså att bli en del av, säger Liisa Husu.

Hon har själv varit verksam i ett flertal av europeiska aktiviteter kring genus och vetenskap sedan slutet av 1990-talet och ser den nya organisationen som en värdefull och inflytelserik ny röst i europeiska diskussioner om jämställdhet och jämlikhet i akademin.

Endast 1 av 10 europeiska lärosäten har kvinnliga rektorer. En viktig del av Eworas verksamhet är att samla kvinnliga ledare på europeiska universitet för att utbyta erfarenheter och skapa dialog, berättar Liisa Husu.

Att utbilda framtidens kvinnliga universitetsledare är en viktig uppgift för Ewora, som kan göra detta på europeisk nivå.

– Det är centralt att europeiska kvinnliga rektorer tillsammans utarbetar strategier för hur man kan förändra universiteten. Ledarnas roll är en nyckelfaktor för jämställdhet, det är de som har stora möjligheter att genomföra en långsiktig och hållbar utveckling, säger hon.

Liisa Husu berättar bland annat om en universitetskansler emerita vid Cardiffs universitet, Teresa Rees, som vid alla anställningsintervjuer till professurer och andra ledarpositioner, brukade fråga vad intervjupersonen hade gjort tidigare för att främja jämställdhet.

– Om den högsta ledningen betonar att jämställdhet är viktigt, sipprar det också längre ned i organisationen.

Det finns mycket lite forskning om just kvinnliga rektorer vid lärosäten. Samarbetet mellan forskarsamhället och Ewora bidrar inte bara med den senaste genusforskningen och annan relevant forskning till organisationen, utan forskarsamhället kan också få uppslag till vidare forskning i och med Ewora.

– Den här dialogen mellan forskningen och organisationen kan bli väldigt värdefull. Jag hoppas att det ska leda till inspiration för mig och andra forskare för spännande framtida projekt. Och det finns en stark forskningsmässig förankring i styrelsen som kan bidra till organisationen. Det här är ingen rektorers Rotaryklubb som bara diskuterar ledarskap – organisationen vill engagera sig i den vetenskapliga diskussionen om genus i akademin, säger Liisa Husu.

Ewora blev offentligt lanserad i Bryssel den 20 juni vid en högnivåceremoni med bland annat EU:s forskningskommissionär och ambassadörer från flera Europeiska länder. Liisa Husu är en av fem vetenskapliga rådgivare. De andra kommer från Hong Kong, Turkiet, Spanien och Storbritannien.

Skribent Anneli Tillberg
Relaterat material
visa fler nyheter ›