Nattlig resa under g16

2016-10-25 10:10

Poeten, författaren och forskaren Mara Lee kommer att ta deltagarna på Sveriges största genuskonferens, g16, på en resa genom natten. I bagaget har hon med sig sin avhandling ”När andra skriver – skrivande som motstånd, ansvar och tid”. Mara Lee har skrivit romanerna Ladies samt Salome, och på g 16 kommer vi att möta en författare som levandegör teori och visar hur en gör motstånd genom ett kreativt skrivande.

Nyhet 

Mara Lee är tydlig med var hon kommer ifrån. Det är från författarhållet, med fokus på språk som skapar verkligheter och inte bara avbildar. I sin avhandling går hon på djupet för att se hur motståndets betydelse för skrivandet kan spåras till själva handlingen – att skriva – där den skrivande kroppen och hur den blir subjekt står i fokus.

Mara Lees drivkraft bakom skrivandet kommer från en stark känsla av nödvändighet.

– Min önskan är att gå ifrån statiska positioner… och öppna upp för något annat. Jag vill synliggöra språk som inte tvingar oss att göra omöjliga val, som inte inrättar sig i den binära ordningen. Jag ser skrivandet som ett medium som går att använda på många sätt, inte minst för att skriva om utrymmen som inte redan är definierade.

Genom sin avhandling försöker Mara Lee skriva fram motstånd på andra sätt. Under huvudföreläsningen på g16 kommer hon att prata om begreppen ”natten” och ”resan”.

– Det kommer att vara en reguljär föreläsning med inslag av performativa element. Jag kommer att förklara både resan och natten som väletablerade poetiska bilder och vad de i mötet med andrafiering kan betyda.

Andrafiering är den process som definierar till exempel rasifierade och kvinnliga kroppar som “den andre”. Ett sätt att göra motstånd mot detta är att erövra sin egen agens genom skrivandets subjektskap, förklarar Mara Lee.

När man glider med fingret längs böckernas ryggrad på bokhyllorna på biblioteken eller i bokaffärer finns det otaliga titlar som har ordet ”natten” i sig. Enligt Mara Lee är natten en omhuldad, klassisk och väletablerad bild bland poeter och författare.

– Poesins grund är natten. Här kan vi ställa oss frågan: vems natt handlar det om och vem blir kött och blod? Vem får ha agens och vem får agera i bakgrunden? Natten betyder olika saker för olika kroppar, vissa kroppar kan gå in i natten och tala utifrån den medan andra tvingas till att stanna i den.

Bilden av natten, som växer fram i den urbana miljön, handlar om att mannen kan försvinna och lösas upp i mängden, han kan gå in och ut ur natten hur han än behagar. Mannen kan välja att förvandlas till något annat, något kittlande och äventyrligt, menar Mara Lee.

– Parallellt med denna bild av natten finns det kroppar som inte har den möjligheten och som aldrig kommer att kunna ha den. Vi, våra kvinnliga och rasifierade kroppar, kommer alltid att vara natten. Och det är genom mitt skrivande som jag försöker skapa agens för den andre, den andra kroppen.

Resan är en av de mest kända handlingar som existerar i litteraturen. En hjältes resa går alltid igenom prövningar, och som vanligt, stöter hjälten på hinder.

– Dessa hinder förkroppsligas av andra kroppar. Det kan vara att hjälten utsätts för förföriska kvinnor och på det sätt som resan då skrivs fram förblir vi kvinnor stationära stereotyper, fångade i en tid och i en plats. I vad vi förstår som resa i den skönlitterära beskrivningen så omfamnar den inte våra kroppars resa. Våra kroppar förpassas till att bli den andre, en kropp som fängslas. När den andre reser stoppas kroppen under resan.

Mara Lee kommer också i sin g16-föreläsning att tala om resan och natten. Och det blir också en föreläsning som visar hur konst kan bidra till vetenskap. Hon ser att allt fler feminister börjar intressera sig för kreativt skrivande som en ny väg för att skapa kunskap och metoder inom akademin.

– Många genusvetare och litteraturvetare med genusinriktning har länge intresserat sig för kreativt skrivande. Jag tror att det handlar om att hitta en väg ut från de tvång och regler som universiteten skapar. Och för att skriva fram andra, osynliggjorda traditioner, så krävs också ett annat språk. Men med ett kreativt skrivande kommer också ett stort ansvar och ibland måste man backa och vara illojal mot tanketraditioner för att kunna skriva fram något annat, något som är radikalt.

Skribent Roxana Ortiz
Relaterat material

g16

Sveriges största genusforskningskonferens, g16, hålls i år i Linköping, 23-25 november. Temat är "Gränser, mobilitet och mobilisering".

g16 ›

Bild på entrén till Linköping-Konsert-och-Kongress. I förgrunden syns flaggstänger med USA:s, Danmarks och Finlands flagga.
visa fler nyheter ›