Polishuset i Linköping

Ny avhandling: Rättssystemets agerande avgörande vid våld i nära relationer

2016-10-17 10:07

När våldsutsatta kvinnor gör en polisanmälan är det ofta en sista utväg, för att få mannen att upphöra med våldet. Därefter väntar mötet med rättsystemet, som visar sig kunna både förenkla och försvåra situationen för kvinnorna. Det är två av slutsatserna i Mari Brännvalls doktorsavhandling Frigörelse med förhinder: Om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära relationer, Malmö högskola.

– Både kvinnan och mannen verkar se rättsprocessens utfall som en signal på om våldet är tillåtet eller inte, vilket kan få konsekvenser för kvinnans möjlighet att ta sig ur våldet. En nedlagd förundersökning kan uppfattas som att våldet var tillåtet eller som att det var otillåtet, men att samhället inte kunde komma åt våldsutövaren, säger Mari Brännvall.

Att rättsystemets agerande kan få både positiva och negativa följder för de drabbade kvinnorna är ett spår som Mari Brännvall återkommer till.

– Rättsystemet kan förenkla genom att se till att de utsatta kvinnorna får hjälp till skyddat boende, skydd mot våld och får bekräftelse på att mannens våld är just våld samt att detta är brottsligt och mannens ansvar. På samma sätt kan det försvåra genom att inte ge kvinnorna det skydd de behöver och genom att hantera våldet som tillåtet och som något som både mannen och kvinnan bär ansvar för.

Läs hela pressmeddelandet på Malmö högskolas webbplats

Skribent Texten är tagen från Malmö högskolas pressmeddelande
Bild Ulf Johansson, via Wikimedia Commons, CC BY 3.0
visa fler nyheter ›