Ny bok utmanar bilden av svensk jämställdhet

2016-04-29 11:10

Sverige ses ofta som ett av de mest jämställda länderna i världen och hålls fram som en förebild för andra länder, men verkligheten är mer komplex.

I en nyutkommen bok, Challenging the myth of gender equality in Sweden (red. Lena Martinsson, Gabriele Griffin & Katarina Giritli Nygren, 2016), utmanas myten om den svenska jämställdheten av ett tiotal forskare som med utgång från olika frågeställningar diskuterar hur jämlikhet kan förstås på ett mer genomgripande sätt.

Författarna visar hur mantrat om jämställdhet i Sverige har bidragit till att forma ett samhälle med ökade möjligheter för somliga, samtidigt som de diskuterar hur den dominerande normen kring jämställdhet har blivit nationalistisk och vilande på heteronorm och rasifieringsprocesser.

Rasstereotyper i informationsbroschyrer

Kajsa Widegren, fil. dr i genusvetenskap och forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, bidrar med ett kapitel om föräldraförsäkringen. Hon har undersökt bildmaterialet i Försäkringskassans informationsbroschyrer.

– Bilder av föräldrar och barn ofta är laddade med väldigt mycket känslor kring det “normala” och “önskvärda”. Ett resultat av analyserna är att ett modernt och omsorgsinriktat faderskap bärs av vita män med mycket fysisk närhet till sitt barn, medan män med brun hud får representera ett förhistoriskt, problematiskt och avvikande faderskap.

Att det så sent som på 1990-talet används bilder där bruna mäns faderskap skildras med grova rasistiska stereotyper i Försäkringskassans informationsbroschyr var rätt chockerande, berättar Kajsa Widegren. Det här är ett exempel på hur forskning ibland kan ta en lite oväntad riktning.

– Jag började med utgångspunkten att det nog bara skulle finnas vita män, och kanske några kvinnor, i bildmaterialet. Jag tänkte mig en studie inriktad på det: hur vithet och maskulinitet görs till idealiserade egenskaper hos “det goda föräldraskapet”. Men när jag hittade de här bilderna var jag verkligen tvungen att förändra mitt fokus.

Bokrelease och panelsamtal

Den 12 maj presenteras boken, tillsammans med Feminism som byråkrati (Kerstin Alnebratt & Malin Rönnblom, 2016), genom ett panelsamtal och efterföljande mingel.

Läs mer i kalendariet

Skribent Jimmy Sand
visa fler nyheter ›