Nordisk forskning om kulturpolitik och inkludering

2018-02-07 11:25

I den nyutgivna antologin “Vem får vara med? Perspektiv på inkludering och integration i kulturlivet i de nordiska länderna” har 19 forskare undersökt delaktighet och villkor inom konst- och kultursektor, på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys.

Boken är uppdelad i tre teman; ”Kulturpolitik möter integration”, ”Kulturpolitiska idéer översätts till praktik” och ”Utländsk bakgrund inom olika konst- och kulturgenrer”.

En av de medverkande forskarna är Linnéa Lindsköld, universitetslektor på Högskolan i Borås, som har undersökt hur mångfaldsbegreppet använts inom kulturpolitiska dokument mellan 1972-2016. Hennes studie visar att tre olika definitioner används för att beskriva begreppet.

– I ett och samma dokument kan begreppet betyda att flera kulturformer ska lyftas fram i ett stycke, medan det betyder etnisk mångfald i ett annat. Det är problematiskt, och jag tycker att det hade varit bättre om man kunde särskilja de olika definitionerna genom att använda olika begrepp. Genom att göra det hade vi också tydligare kunnat se vad det är politikerna faktiskt vill uppnå med kulturpolitiken, säger Linnéa Lindsköld under en intervju för Högskolan i Borås.

Relaterat material
visa fler nyheter ›