Tidskrift för genusvetenskap 1 2018

Ny redaktion till nya numret av Tidskrift för genusvetenskap

2018-05-17 13:56

Tidskrift för genusvetenskap har bytt redaktionell hemvist och finns nu på Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet. Redaktionen kommer främst att arbeta med öppna nummer utan särskilda teman.

– Vi vill spegla mångfalden och heterogeniteten inom genusforskningsfältet, säger Karin S Lindelöf som tillsammans med Camilla Flodin är ny redaktör för TGV.

Nya numret innehåller artiklar, frispel och recensioner. En inledande artikel av Helena Wahlström Henriksson och Annika Olsson handlar om hur forskningsfältet har representerats i Kvinnovetenskaplig tidskrift, som sedan bytte namn till Tidskrift för genusvetenskap, från första numret 1980 och fram till 2017.

Ann-Charlotte Palmgren har i detta nummer 1 2018 av TGV skrivit om urbant flickskap i Åbo, Cecilia Rodéhn om kulturarv och minnen av patienter vid ett före detta psykiatriskt sjukhus i samband med en omfattande stadsomvandling och Katarina Nyström om socialsekreterares reflektioner kring sina utredningar vid samkönad närstående-adoption.

Frispelen består av en essä av Lisa Gålmark om Olympe de Gouges och en text av Eva Lundgren om våldets normaliseringsprocess i två skönlitterära verk om skilsmässa.

Sveriges genusforskarförbund har skrivit krönika med titeln “En feministisk forskningspolitik värt namnet?” Det finns i numret också ett upprop för ett nystartat forskarnätverk, samt recensioner.

Relaterat material
Relaterade artiklar
visa fler poster ›
visa fler nyheter ›