Nytt forskarnätverk för feministisk teknovetenskap

2017-06-20 14:00

På måndagen träffades forskare från en rad olika lärosäten verksamma inom fältet feministisk teknovetenskap för att utbyta erfarenheter och finna former för framtida samarbeten. Värd var Nationella sekretariatet för genusforskning, medan initiativet kom från Lena Trojer, professor emerita Blekinge tekniska högskola, BTH.

Upprinnelsen till sammankomsten var den kris för teknovetenskapliga studier vid BTH som följt av att lärosätets rektor Anders Hederstierna vägrat tillsätta två nya professurer efter att Lena Trojer gått i pension, berättar hon. Rektorn har nu aviserat sin avgång, sedan regeringen stoppat planerna att lägga ned campus Karlshamn – där teknovetenskapliga studier varit en starkt bidragande aktör att utveckla hela campus.

– Det här pekar på vikten av att arbeta både med att integrera den feministiska teknovetenskapen i de traditionella ämnena, och att stärka det egna fältets autonomi. Vi har varit framgångsrika med det förstämnda, vilket inte minst märks i grundutbildningen, och det handlar om att kunna visa fältets relevans. Vi har väldigt starkt drivit frågan om varför forskningen och utbildningen blir bättre genom de perspektiv som feministisk teknovetenskap bidrar med, säger Lena Trojer.

Nätverksträffen hos Nationella sekretariatet för genusforskning samlade forskare från Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, KTH, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö högskola och Umeå universitet. En bild som framkom var att forskning och utbildning inom feministisk teknovetenskap bedrivs vid såväl samhällsvetenskaplig som teknisk fakultet, liksom i ämnesområdet design. Till nästa träff, som äger rum i september, ska Lena Trojer tillsammans med Christina Mörtberg, professor i informatik vid Linnéuniversitetet, ta fram ett förslag till nationell plattform för samarbete mellan lärosäten kring forskarutbildning i feministisk teknovetenskap.

Skribent Jimmy Sand
Bild Emilia Olofsson
Relaterat material

Porträtt: Trojer i täten för teknikvetenskapen

Teknikvetenskapens sanningar är inte lätta att rubba, men Lena Trojer tar varje tillfälle i akt. Läs vårt porträtt av Lena Trojer från tidningen Genus nr 1/2011.

Porträtt: Trojer i täten för teknikvetenskapen ›

Porträttfoto på Lena Trojer.

Genusforskning inom teknikvetenskapen

Läsaren bjuds på en resa mellan föreställningar om genusforskning inom teknikvetenskapen och ämnet som det faktiskt har utvecklats.

Genusforskning inom teknikvetenskapen ›

visa fler nyheter ›