Nytt ”mosaiknummer” av TGV

2016-09-23 09:42

Nya numret av Tidskrift för Genusvetenskap, TGV, är enligt redaktionen ett ”mosaiknummer”. Det innebär att artiklarna inte på förhand har något givet tema, men visar på den bredd av frågor, svar, problematiseringar och analyser som genusforskningen bidrar med.

Exempelvis har Kalle Berggren gjort en intersektionell poststrukturell analys av svenska kontemporära hiphop-texter. I den visar han hur våld och bristande föräldraskap konstruerar kön och maskulinitet.

Sophie Linghag, Mathias Ericson, Eva Amundsdotter och Ulrika Jansson beskriver i en artikel vilket motstånd som förändringsaktörer möter i sitt dagliga arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Skribent Anneli Tillberg
Relaterat material
visa fler nyheter ›