Omslaget för tidskriften Lambda Nordica, nr 4, 2017. På omslaget syns ett huvud av en antik staty.

Nytt nummer av Lambda Nordica

2018-01-23 11:46

Det nya numret av Lambda Nordica är ett så kallat öppet nummer, det vill säga utan särskilt tema. Bland annat innehåller tidskriften artiklar om hbtq-migranters erfarenheter av rasifiering på Island, hur psykologi kan tjäna på att inkludera feministiska och normkritiska angreppssätt och en analys av myter i två danska pjäser från 1800-talets slut.

Lambda Nordica är en sakkunniggranskad nordisk vetenskaplig tidskrift som presenterar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till homo/lesbiska/bi/trans och queerstudier.

Relaterat material
visa fler nyheter ›