Osäker framtid för ryskt genusforskningscenter

2017-11-15 12:32

Ryska myndigheter har på oklara grunder dragit in licensen för det privata Europeiska universitetet i S:t Petersburg. Nu hotas ett av landets viktigaste center för genusstudier.

Global utblick: forskningens villkor
Det här är del 1 i en granskning av genusforskningens villkor internationellt

Licensen drogs in i augusti och i samband med det vräkte staden S:t Petersburg universitetet från det gamla palatset där det har funnits de senaste 20 åren. När genus.se når forskarna vid universitetets center för genusstudier har de just flyttat till nya lokaler. Studenterna har abrupt fått sluta mitt i utbildningen eftersom universitetet inte längre har rätt att undervisa.

– Det känns jättetråkigt. De vill så klart fullfölja sin utbildning och få en examen, säger professor Elena Zdravomyslova, som koordinerar programmet för genusstudier.

Angrepp från konservativa

Ekaterina Borozdina, genusforskare och ställföreträdande dekan vid fakulteten där programmet för genusstudier ligger, ser allvarligt på att myndigheterna inte har lyckats förklara varför de har dömt ut universitetet. Förra året inleddes plötsligt en rad inspektioner som slog ner på allt från brandsäkerhet till problem i köket och felaktiga fönster. Samtidigt har universitetet kritiserats på politiska grunder och i synnerhet genusforskningen har angripits från konservativt politiskt håll. Mest framträdande i kritiken är dumaledamoten Vitalij Milonov, från Putins parti Enade Ryssland. Han har bland annat gått ut offentligt och klagat över att universitetet bedriver forskning om sexuella minoriteters rättigheter.

– Det var det som blev startskottet för myndigheternas process, säger Ekaterina Borozdina. Att licensen drogs in ska dock inte bara ses som en attack mot genusforskningen utan som ett angrepp på hela universitetet, menar hon.

Europeiska universitetet är ett privat universitet för humanistiska ämnen på avancerad nivå och forskarnivå. Det finansieras av privata källor i Ryssland.

– Kanske tycker myndigheterna att vi sticker ut för mycket jämfört med andra universitet, säger Ekaterina Borozdina.

Elena Zdravomyslova resonerar på liknande sätt:

– Vår autonomi gör oss utsatta, för staten vill ha kontroll, säger hon.

”Vissa genusforskare lämnar fältet”

Genusforskningen är inte lika väl etablerad och institutionaliserad i Ryssland som i till exempel Sverige. Dumaledamoten Vitalij Milonov är extrem i sin kritik, men hans åsikter är inte unika, menar Ekaterina Borozdina.

– Själva termen genus får det att svartna för vissa konservativa politiker. Begreppet upplevs som ett hot mot traditionella värderingar, kärnfamiljen och den tydliga uppdelningen mellan kvinnor och män, säger hon.

Elena Zdravomyslova beskriver det som att det råder ”gender panic” bland Rysslands konservativa, fast efter 20 år inom fältet är hon luttrad.

– Vi har levt med de här attackerna i många år nu. Det finns forskare som har skiftat fokus från genus till andra områden för att det har blivit för svårt att arbeta, men för oss som har hållit på med detta länge går det inte att sluta, säger hon.

Hur utsatt en forskare är beror helt på hens forskningsområde. Mest motstånd möter queerforskare medan forskning om till exempel jämställdhetsintegrering eller om kvinnors hälsa inte uppfattas som lika kontroversiellt, säger Ekaterina Borozdina. Forskning om hbtq-personers rättigheter försvåras av lagen mot så kallad ”homosexuell propaganda” riktad till minderåriga.  I teorin går det att forska om hbtq-personers livsvillkor så länge materialet märks med en 18-årsgräns, men i praktiken är det väldigt svårt för att inte säga omöjligt att verka som queerforskare i Ryssland, tror hon. Queerforskning – och annan kritisk forskning – möter också ett hinder i lagen som förbjuder finansiering från utlandet, tillägger hon.

– Jag tror faktiskt inte att det går att hitta ett universitet där du kan försvara en avhandling med queer-tema. De flesta som vill forska om de här ämnena söker sig nog utomlands, säger hon.

Hoppas på ny licens

Europeiska universitetet i S:t Petersburg är ett av Rysslands mest respekterade lärosäten. Sedan licensen drogs in fungerar det inte längre som universitet utan som ett forskningsinstitut. Forskningen kan bedrivas som vanligt, trots den indragna licensen. Centret för genusstudier fortsätter också att anordna sina återkommande genusforskningsseminarier, som samlar genusforskare från olika universitet.

– Ingen vet slutet på den här berättelsen, säger Elena Zdravomyslova.

Ekaterina Borozdina beskriver det som att det råder en hoppfull stämning på universitetet, även om hoppet har dalat. Universitetets ledning har ansökt om ny licens men fått avslag och nu har ytterligare en ansökan skickats in.

– Vi hoppas att vi ska kunna arbeta som vanligt igen, men måste nog tyvärr ställa in oss på att vi inte kommer ha någon undervisning det närmsta året, säger hon.

Skribent Charlie Olofsson
Bild Colourbox, vy över gata i St. Petersburg
Relaterat material
visa fler nyheter ›