Helene Hellmark Knutsson och Gulsun Saglamer

Pris för jämställdhet i akademin till regeringen

2018-05-28 11:34

Den svenska regeringen har fått en hedersutmärkelse från European Women Rectors Association (EWORA) för sitt arbete för jämställdhet i akademin. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, var på plats i Lissabon i fredags för att ta emot priset vid en ceremoni på universitetet i Lissabon Nova, Portugal.

Sveriges regering får EWORA:s första hedersutmärkelse för att jämställdheten är central i regeringens prioriteringar – i såväl beslutsfattande som resursfördelning. Sverige omnämns som ledande inom jämställdhet, med en imponerande andel kvinnliga rektorer på landets lärosäten, och som en ständig källa till inspiration för EWORA.

EWORA, är ett ideellt internationellt förbund som arbetar för att främja kvinnligt ledarskap. Förbundet verkar också för att främja jämställdhet inom högre utbildning och forskning.

Förra året, den 29 maj 2017, öppningstalade Helene Hellmark Knutsson vid en årlig sammankomst för kvinnliga rektorer vid universitet och högskolor i Europa i Bryssel, arrangerad av EWORA.

– Fortsatt hårt arbete krävs för att skapa en jämställd akademi där all kompetens tas tillvara oavsett kön. Och det gäller både nationellt och internationellt, sa Helene Hellmark Knutsson i det talet och påpekade bland annat att en undersökning från 2015 för hela Europa visar att för varje steg upp i den akademiska karriären minskar andelen kvinnor.

I sitt tal 2017 tryckte hon särskilt på vikten av effektiva verktyg som främjar jämställdhet och uppmärksammade undersökningen European Research Area Survey som visade att fler än hälften av Europas forskningsorganisationer saknar jämställdhetsplaner. I Sverige är det sedan 1970-talet fler kvinnor än män som skaffar sig en akademisk utbildning men andelen kvinnliga professorer är endast 27 procent.

Skribent Inga-Bodil Ekselius/från pressmeddelande regeringskansliet
Bild Helene Hellmark Knutsson på EWORAs konferens i maj 2017 tillsammans med Gulsun Saglamer, ordförande för EWORA.
Källa regeringen.se
Relaterat material
visa fler nyheter ›